Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Twijfelen aan je geloof

Inhoudsopgave

Vraag

Wat moet ik doen als ik twijfel aan mijn geloof?

Antwoord

Het is verplicht op elke persoon die belast is met de islamitische wetgeving, dat hij of zij met absolute zekerheid in zijn godsdienst c.q. vereiste geloofsartikelen (Daruriyyat al-Deen) gelooft. Dit houdt in dat er geen ruimte voor twijfel in zijn hart zou moeten bestaan voor het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld: “Ik weet bijna zeker dat God bestaat”, of “Ach laat ik er voor de zekerheid in geloven misschien dat ik dan gered wordt bij de berechting op de dag van oordeel.” Deze soort van overtuiging is niet absoluut, omdat er uit zijn spraak blijkt dat er een sprankje van het tegenovergestelde in zijn hart bestaat, m.a.w. er is blijk van onzekerheid en twijfel.

Het is echter niet in iemands macht om twijfel te overzien. Het hart heeft nou eenmaal een eigen wil en is een eigen baas. Men kan het negeren, maar als er twijfel is dan zal dit meestal zo blijven totdat de oorzaak ervan weggenomen wordt. Het is dan ook verplicht om wanneer je ziet dat je begint te twijfelen, je er alles aan doet om deze weg te nemen. (Meer hierover wordt onder beschreven.) Dit kan door het navragen aan geleerden, opdoen van kennis, of door het verrichten van gebeden, of door een smeekbede van een vrome. Het is namelijk Allah die de gunst van overtuiging (Iman) schenkt. Hij kan deze overtuiging schenken, en het opdoen van kennis de reden daartoe maken. Dit kan dus ook wanneer iemand een smeekbede doet voor je waardoor Allah dan iemand Iman schenkt.

Echter wat te doen als je als moslimzijnde bent opgegroeid en nooit geleerd hebt over je godsdienst en slechts uit blinde navolging dingen aannam? En nu begint te twijfelen aan hetgeen je geaccepteerd hebt?

Het beste hiervoor is het raadplegen van schriftgeleerden die de godsdienst kennen en de argumenten daarvoor.

Let hierbij op, om goedgeleerden te benaderen omdat niet elke geleerde een geleerde is. Anders zul je nimmer een antwoord krijgen die je voldoet in je zoektocht en behalen van absolute overtuiging. Daarnaast zijn er weinig geleerden die exact weten waar iemand in dient te geloven en wat niet bindend is om in te geloven. Vaak zijn dingen waar absoluut in wordt geloofd door groepen, geen kwesties die uitmaken voor het moslim-zijn dus niet bindend om te geloven vanwege de bewijslast, zoals de Hadith van Nur, of dat Sheikh Akbar een Waliyy was, of verhalen van oude geleerden die zich op enkelvoudige berichten baseren. Geleerden die zich in geloofsleer specialiseren worden Mutakallimin genoemd, zoek deze op bij moeilijke kwesties.

Een tweede manier is om zelfstudie te doen middels betrouwbare boeken die zich toewijden op dit soort vraagstukken. Een schriftgeleerde kan u hierbij een advies doen.

Een derde manier wordt in deze tijd sterk afgeraden, maar is wel rechtsgeldig als geloof. Dat is namelijk het blind volgen in Aqeedah van een persoon. Dit geeft bijna nooit absolute overtuiging voor een persoon met een gezond verstand, maar kan het wel bieden bij de minder intellectuelen van deze tijd

In deze tijd kan het blind volgen in geloofsleer zelfs bijna zeker leiden tot dwaling of ongeloof omdat corruptie toeneemt en geleerden veranderd zijn.

Dit gezegd te hebben, moet je als Moslimzijnde wel alles in algemene zin accepteren waarvan we met absolute zekerheid weten dat het van de geliefde Profeet tot ons is gekomen. Omdat hierop het geloof zich baseert. Verklaar:

“Ik geloof in al hetgeen namens onze geliefde Profeet tot ons is gekomen.”

En blijf ondertussen op zoek gaan naar wat deze zaken zijn (kennis), om je twijfels weg te werken, meld je aan bij een kwalitatieve Madrasa of islamitische Universiteit met traditionele docenten en blijf vooral in gebeden de Surah al Fatihah (met betekenis) lezen, omdat hierin een grootse smeekbede staat die vraagt om ons te leiden op het rechte pad.

Een andere smeekbede die u kunt lezen is:

“Ya Muqallibal-Qulub, Thabbit Qalbi ´Ala Deenik.”

O kerende der harten, maak mijn hart standvastig op uw godsdienst.

U hoeft dit niet in het Arabisch te lezen, de Nederlandse vertaling kunt u herhaaldelijk reciteren.

Los hiervan zal bijna eenieder ooit een keer een punt in zijn leven meemaken dat hij of zij godsbewust wil worden. Dit is niet een straf, maar moet gezien worden als een indicatie van het intellect. Zijn verstand nodigt hem namelijk uit om bewust te worden van hetgeen waar hij of zij in gelooft, en dit dan onderbouwt middels argumenten. Dit proces hoeft niet per se tot ongeloof te leiden, maar behoeft correcte begeleiding zodat je Iman zich grondvest en hierna nimmer zal wankelen.

Bij enkelen breekt dit punt nooit aan, bijvoorbeeld bij de Ashariyy en Maturidi kinderen, die van kleins af aan worden uitgenodigd om hun geloof middels bewijzen te kennen. Dit is thans het voordeel wanneer kinderen van jongs af aan leren op een islamschool. Hun verstand wordt vanaf hun jeugd al voorzien van antwoorden op de vragen die wellicht later kunnen opkomen. Sterker nog iemand die zich bezighoudt met de Quran (de betekenis) zal dit punt van twijfel bijna nooit bereiken. Dat is omdat God de almachtige op vele plekken de gelovigen aanspoort om het intellect te gebruiken, en Zijn bestaan en eigenschappen middels logische redenatie te kennen. Dit is een grote gunst van God op ons, dat Hij de godsdienst zodanig heeft gemaakt dat het voor het verstand logisch en begrijpelijk is. Het is immers de grootste vorm van aanbidding, om God te herkennen en hem als zodanig te aanbidden zoals Hij is.

Het verkrijgen van absolute geloof in het hart hoeft niet per se door het kennen van Quran-verzen of Ahadith. Neen het bewijs van God en de islam berust zich namelijk ook op zuivere logica. Kijkt u maar eens naar het voorbeeld van Profeet Abraham (Ibrahim) waarin hij de zon, de berg etc. toetste aan goddelijkheid. Middels zuivere logica leerde hij ons aan dat zaken die plaats innemen, bewegen, ruimte innemen allen vergankelijk zijn en dus nimmer goden kunnen zijn. Maar de God is Hij die rein is van vergankelijkheid.

Moge Allah het voor je gemakkelijk maken en je beschermen van elk kwaad.

Vrede en Zegeningen zij met de Profeten en op hen volgelingen.

Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover