Over ons

Stichting al-Husayn is in het leven geroepen om hoogwaardige islamtische kennis aan een elk aan te bieden, ongeacht afkomst, religie of status. Om dit doel te behalen wordt er onderwijs verzorgd onder het Qur´an-instituut al-Husayn, en boeken uitgegeven onder de uitgeverij.

Stroming

Wij hanteren als basis de islamitische godsdienst, met in het bijzonder de Ahl al-Sunnah w. al-Djama´ah (Maturidiyyah en Asha´irah). Op Fiqhgebied is de basis de Hanafi-wetschool, maar vormen de overige wetscholen ook de identiteit van de stichting. Dit houdt echter niet in dat de overige stromingen niet welkom zijn bij ons, iedereen is welkom bij ons. Bent u een christen of jood, Ahmadiyyah, Selefie, Wahhabi, Shi’it, Sunni, Sufi, of zelfs een ex-moslim, of twijfelt u als moslimzijnde aan uw geloof? Voel dan vrij en wees welkom om kennis op te doen.

De stichting

De stichting is vernoemd naar de kleinzoon van de geliefde Profeet ﷺ die deels begraven ligt in Cairo vlak tegenover de Al-Azhar Universiteit. In opdracht van sh. ul-Qurraa’ Nabeel b. Muhammad begon hij dit initatief ten dienste van de nobele Qur’an en vernoemde het naar de heer van de mausoleum: al-imam al-Husayn.

Missie & visie

St. al-Husayn heeft als missie om islamkennis van Al-Azhar beschikbaar te stellen. We wensen dat jongeren en ouderen, ongeacht afkomst en religie zich verrijken met de kennis van de islam, en deze vervolgens doorgeven aan anderen. Wij zien het als onze plicht dat les altijd gratis moet zijn voor een ieder, en dat lesmateriaal en overigen van hoge kwaliteit moet zijn. Echter mag lesmateriaal nimmer te veel kosten om zo kennisoverdracht betaalbaar te houden.

 

Info over de stichting

Alle participanten doen het werk op vrijwillige basis waarvoor geen loon wordt overgedragen. De gelden worden geinvesteerd in gratis lessen en lopende projecten. 


Bijdragen aan de islam?

Wij zijn op zoek naar helpende handen die dit mogelijk willen maken voor Nederland. Wilt u een verschil maken? Neem dan contact op via info@alhusayn.nl.

Voorzitter: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Secretaris: openstaand (vacature)
Penningmeester: openstaand (vacature)

Stichting al-Husayn

NL52 ABNA 0248 1504 56
Btw nr.: NL857996290B01
RSIN: 857996290
Kvk-nr.: 69751064
+31685395534
info@alhusayn.nl

Onze werkwijze

 
We selecteren materiaal zich baserend op het model en onderwijs van de Al-Azhar universiteit en nemen deze eerst volledig door met de Shuyukh van Al-Azhar. Deze worden vervolgens door specialisten in Ilm al Kalam, Qira-ah en Hadith doorgenomen en vertaald. Hierbij worden adviezen en vragen door de Shuyukh van Al-Azhar beantwoord en verwerkt door de vertalers. Pas daarna volgt de revisies door overigen. U kunt hierbij dus verzekerd zijn dat de werken geschreven en vertaald zijn door de crème de la crème op hun vakgebieden en specialisten van Al-Azhar. We werken hierom uitsluitend met traditioneel opgeleiden. Dit is thans waarom vertalingen niet woord voor woord maar op basis van de intentie van de auteur is gedaan en toelichting door overige geleerden. Veelal worden er kantnoten geplaatst die volgen uit de hoge werken voor professoren die vervolgens toegankelijk worden gemaakt voor het volk. Een voorbeeld hiervan:

Ontmoeting met de Shuyukh van Al-Azhar

Waarom Al-Azhar als maatstaf?

De Al-Azhar universiteit is het oudste centrum van kennis waar grote imams van de islam onderwezen. Denk aan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalaniyy, al-imam Djalaluddin al-Suyutiyy, al-imam Dardeer al-Malikiyy, al-imam Badrud-Din Aiyniyy en duizenden meer. Het is een van de laatste plekken waar traditiegetrouw volgens de eeuwenoude maatstaven islamlessen worden verzorgd. Onderwijzers zijn uitsluitend hoogstaande phd´s, professoren, Mutakallimien, Mufassirien, Muhaddithin en Sh ul-Quraa’. Het kennisniveau en diepgang van Al-Azhar geleerden is ongekend en zeer gespecialiseerd. Dit is thans waarom Azhari´s bedreven zijn in Fiqh, Aqeedahleer en zonder meer de beste in Qira-ah. De oprichter van de stichting is zelf een afgevaardigde van Al-Azhar en heeft de wens hetzelfde beschikbaar te stellen voor in Nederland.

Team van geleerden en bijdragenden

De kennis die wordt aangeboden via al-Husayn staat onder supervisie en nakijk van uitsluitend traditioneel geleerden, zij zijn dus specialisten volgens het jargon. Hiernaast zijn er vele bijdragenden ten dienste van de islam  via al-Husayn hun artikelen uitbrengen. Klik op de foto voor meer informatie.

Klik voor een beschrijving hierop.

Dr Hasan

Sh. Dr. Hasan al-Shafi al-Azhari

Naslag voor Ilm al-Kalam

dr Mustafa

Sh. Dr. Mustafa Abu Zayd al-Azhari

Supervisor voor Ilm al-Kalam, Hadith en Ifta

Sh Nabeel

Sh. Nabeel b Muhammad al-Azhari

Supervisor in de 10 recitatiestijlen

20615962_279751682504625_8828969731350992292_o

Sh. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari

Ilm al-Kalam, Qira-ah, Hadith en Ifta

brahim boughalab

Sh. Brahim Boughalab

Redactie en naslag voor Qira-ah en theologie

Qari idjaz

Qr. Mohammad Idjaz Sahebdien

Redactie in Qira-ah

Nikah-Aktenl Zegel - Waliyy-04

Abdelmalik SImon

Bijdrager in artikelen en nalezer

Harun

Harun Verstaen

Bijdrager in artikelen en redactie van boeken

Nikah-Aktenl Zegel - Waliyy-04

Echtgenote van Shafi Madhar

Nalezer

Nikah-Aktenl Zegel - Waliyy-04

Qr. Shafi Madhar

Redactie in Qira-ah

Nikah-Aktenl Zegel - Waliyy-04

Galied Ashruf

Publieklezer

Nikah-Aktenl Zegel - Waliyy-04

Shaib Mahabali

Financien

Sh. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari

De stichting wordt beheerd door een traditionele schriftgeleerde met meerdere Isnad tot aan de geliefde Profeet ﷺ genaamd: sh. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari. Hij is zijn studie begonnen in India aan de Jamia Amjadia al-Rizvia (India) en heeft zijn specialisatie gedaan aan de Al-Azhar Universiteit (Cairo).  Hier heeft hij zich gespecialiseerd bij de grootse Ash´ariyy Mutakallim van deze tijd de decaan van Al-Azhar Sh. Dr Hasan al-Shafi´iyy en is opgenomen in zijn ketting van de Mutakallimin. Hetzelfde heeft hij

ook van de Hadithprofessor van Al-Azhar Sh. Dr. Mustafa Abu Zayd al-Azhari mogen ontvangen die bekend staat om zijn werken in Ilm al Kalam en Mantiq. Hij heeft hiernaast overige Isnad van andere Muhaddithin van Al-Azhar als sh. dr. Muhammad Ahmad Ma’bad ِ’Abd al-Kareem, sh. dr. Abdus Samad al-Muhanna, sh. dr. Sa’d Djawesh, sh. dr. Fathi Ahmad Hijaz, extern van Mh. Sh Muhammad Ibrahim Abd al-Baith al-Kattaniyy, Fuqaha van Ahnaf als Sh. Akhtar Rida Khan al-Azhari mogen ontvangen die hij heeft doorgezet aan overige Shuyukh en studenten. 

In de tien recitatiestijlen is hij een afgevaardigde van de vrome en specialist sh. al Qurra Nabeel b. Muhammad b. Muhammad al-Azhari en sh. Abdul-Qadir al-Azhari.

Dhr. Mohamed Yaseen Khan is zelf een Ash´ari in hart en nieren, deels Maturidiyy en hangt in de meeste vraagstukken de Hanafi Mazhab aan. Hij is een specialist op het gebied van Ilm al-Kalam, Qira-ah, Fiqh en Hadith. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE). Naast zijn beroep als muftie en ingenieur is hij voornamelijk bezig met onderwijs en het publiceren van werken.

Momenteel doet hij de Ifta opleiding aan de Al-Azhar universiteit en is werkzaam als een moeftie en ingenieur.

Met de Wil van Allâh zullen er meerdere geleerden volgen die samen zullen werken ten dienste van de islam en het volk.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Wishlist 0
Continue Shopping