Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Over ons

Uitleg wie we zijn, waar we voor staan en wat onze doelen zijn

Stichting al-Husayn is in het leven geroepen om hoogwaardige kennis en culturele kunstvormen aan te bieden, ongeacht afkomst, religie of status ook voor visuele handicapten. Om dit doel te behalen wordt er onderwijs verzorgd onder het Qur´an-instituut al-Husayn en boeken uitgegeven onder de uitgeverij.

We hanteren als basis de Ahl al-Sunnah w. al-Djama’ah, namelijk het geloof van onze geliefde Profeet Muhammad – vrede zij met hem – en het pad van de metgezellen. We volgen en respecteren daarom de kaliefen Abu Bakr, Umar, Uthman en Ali. Als wetschool is het team gemeleerd en volgen het merendeel de Hanafitische wetschool maar ook de Maliki en Shafi’i. Alle vier de wetscholen zijn juist en op het rechte pad. Ongeacht iemands geloof, is eenieder welkom bij al-Husayn, gelovig of niet, van de Ahl al-Sunnah of niet. Wees welkom en voel vrij om kennis op te doen.

Missie en visie

Al-Husayn heeft als missie om de kennis en expertise van Al-Azhar in de Quran-wetenschappen beschikbaar te stellen. We wensen dat jongeren en ouderen, ongeacht afkomst en religie zich verrijken met de kennis van de islam, en deze vervolgens doorgeven aan anderen. Wij zien het als onze plicht dat les altijd gratis moet zijn voor eenieder, en dat lesmateriaal en overige van hoge kwaliteit moet zijn. Echter mag lesmateriaal nimmer te veel kosten om zo kennisoverdracht betaalbaar te houden.

We hebben zo al twee duizend boeken gratis weggeven en vele Tajwidboeken voor bijna niets aan studenten verstuurd. Deze lessen en onderwijsmateriaal moeten daarnaast beschikbaar komen voor de slechtzienden die een sterke behoefte hebben naar islamitisch lectuur in het Brailleschrift. Het opleiden van onderwijzers in het Brailleschrift behoort tot de doelen van de stichting.

Bestuur

Voorzitter: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Secretaris: Manojkumar J.
Penningmeester: Shaieb Mahabali

Raad van toezicht

Voorzitter: Mohamed Serferaaz Idu
Mohammad Idjaz Sahebdien
Shafi Madhar

Meehelpen?

Wij zijn op zoek naar helpende handen die onze missie steunen om islamitische kennis gratis te maken voor studenten. Wil je een verschil maken? Neem dan contact op via het formulier.

Veelgestelde vragen

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van “op het pad van Allah”.

Allah vermeldt in de nobele Quran:

“Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. ” [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

De Ahnaf in deze kwestie hanteren een ander model waarbij het geld eerst aan een arme persoon wordt geschonken en deze uit vrije wil schenkt aan een instelling die bijvoorbeeld het onderwijs van de Quran in standhoudt.

Het geld wordt gebruikt voor drukwerk, opmaken van de cursussen en voornamelijk inhuren van technisch personeel (derden). Daarnaast worden arme studenten, weeskinderen en alleenstaande moeders geholpen. 

Het team van Al-Husayn zelf accepteert geen geld van studenten en geeft kennis van de islam gratis door namens de geliefde Profeet ﷺ.

Het werk voor de Quran en islam is zonder tegenprestatie. Al-Husayn financiert de werken met eigen geld, met verkoop van bepaalde boeken, met donaties, Sadaqah en Zakah. 

We hanteren de Hanafi Mazhab waarin voor daden van aanbidding geen geld genomen mag worden.

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten.
De behoefte is enorm groot en we hebben zoveel werk nog te doen. Er is niet eens 10% van het werk voor de Quran gedaan, welke wel verplicht zijn om te hebben voor onze kinderen. Er zijn vele vakken in de recitatiewetenschap die allen overgebracht moeten worden.

We willen erg graag dat er meer docenten digitaal les geven, de Quran overbrengen en alles in een App aanbieden. Gratis !

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt je van ons een bevestiging van je giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van al-Husayn nodig. Dit is het nummer waaronder al-Husayn bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 857996290.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel. Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel voortzetten.

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. Geef dit s.v.p. met een bericht. Dank je wel!

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden

Krijg 10% korting!

En blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, cursussen en boeken in de islam. Zo mis je niets! 

Help met de Quran