Over ons

Stichting al-Husayn is in het leven geroepen om hoogwaardige kennis en culturele kunstvormen aan te bieden, ongeacht afkomst, religie of status ook voor visuele handicapten. Om dit doel te behalen wordt er onderwijs verzorgd onder het Qur´an-instituut al-Husayn, al-Husayn Art-instituut en boeken uitgegeven onder de uitgeverij.

Stroming

Wij hanteren als basis de Quran en Sunnah volgens het raamwerk van de Ahl al-Sunnah w. al-Djama´ah. Op Fiqhgebied is de basis de Hanafi-wetschool, maar vormen de overige wetscholen ook de identiteit van de stichting. Dit houdt echter niet in dat de overige stromingen niet welkom zijn bij ons, iedereen is welkom bij ons: gelovig of ongelovig! Voel vrij en wees welkom om kennis op te doen.

Missie & visie

Al-Husayn heeft als missie om de kennis en expertise van Al-Azhar beschikbaar te stellen. We wensen dat jongeren en ouderen, ongeacht afkomst en religie zich verrijken met de kennis van de islam, en deze vervolgens doorgeven aan anderen. Daarnaast dat men zich kan ontspannen met de schoonheden van de Arabische kunst, denk hierbij aan kalligrafie, muziek (Maqamaat) en poëzie. Wij zien het als onze plicht dat les altijd gratis moet zijn voor een ieder, en dat lesmateriaal en overige van hoge kwaliteit moet zijn. Echter mag lesmateriaal nimmer te veel kosten om zo kennisoverdracht betaalbaar te houden. We hebben zo al honderden boeken gratis weggeven en vele Tajwidboeken voor bijna niets aan studenten verstuurd. Deze lessen en onderwijsmateriaal moeten daarnaast beschikbaar komen voor de slechtzienden die een sterke behoefte hebben naar islamitisch lectuur in het Brailleschrift. Het opleiden van onderwijzers in het Brailleschrift behoort tot de doelen van de stichting. 

Liefdadigheid

Stichting al-Husayn zorgt graag voor de wezen en de behoeftigen die hulp nodig hebben. We hebben zo tal van weeskinderen en arme gezinnen in arme landen voorzien in hun primaire behoeftes. Denk hierbij aan het bekostigen van operatie, financiële steun van alleenstaande moeders met weeskinderen.

Bijdragen?

Wij zijn op zoek naar helpende handen die dit mogelijk willen maken voor Nederland. Wil je een verschil maken? Neem dan contact op via info@alhusayn.nl.

Voorzitter: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Secretaris: Manojkumar J.
Penningmeester: Shaieb Mahabali

Stichting al-Husayn

2287 EN Rijswijk
NL52 ABNA 0248 1504 56
Btw nr.: NL857996290B01
KvK-nr.: 69751064
RSIN: 857996290

Contactinformatie

Sh. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari

De stichting wordt beheerd door een traditionele schriftgeleerde met meerdere Isnad tot aan de geliefde Profeet ﷺ genaamd: sh. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari. Hij is zijn studie begonnen in India aan de Jamia Amjadia al-Rizvia (India) en heeft zijn specialisatie gedaan aan de Al-Azhar Universiteit (Cairo).  Hier heeft hij zich gespecialiseerd bij de grootse Ash´ariyy Mutakallim van deze tijd de decaan van Al-Azhar Sh. Dr Hasan al-Shafi´iyy en is opgenomen in zijn ketting van de Mutakallimin. 

Hetzelfde heeft hij ook van de Hadithprofessor van Al-Azhar Sh. Dr. Mustafa Abu Zayd al-Azhari mogen ontvangen die bekend staat om zijn werken in Ilm al Kalam en Mantiq. Hij heeft hiernaast overige Isnad van andere Muhaddithin van Al-Azhar als sh. dr. Muhammad Ahmad Ma’bad ِ’Abd al-Kareem, sh. dr. Abdus Samad al-Muhanna, sh. dr. Sa’d Djawesh, sh. dr. Fathi Ahmad Hijaz, extern van Mh. Sh Muhammad Ibrahim Abd al-Baith al-Kattaniyy, Fuqaha van Ahnaf als Sh. Akhtar Rida Khan al-Azhari mogen ontvangen die hij heeft doorgezet aan overige Shuyukh en studenten. 

In de tien recitatiestijlen is hij een afgevaardigde van de vrome en specialist sh. al Qurra Nabeel b. Muhammad b. Muhammad al-Azhari en sh. Abdul-Qadir al-Azhari.

Dhr. Mohamed Yaseen Khan is zelf een Ash´ari in hart en nieren, deels Maturidiyy en hangt in de meeste vraagstukken de Hanafi Mazhab aan. Hij is een specialist op het gebied van Ilm al-Kalam, Qira-ah, Fiqh en Hadith. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE). Naast zijn beroep als muftie en ingenieur is hij voornamelijk bezig met onderwijs en het publiceren van werken.

Momenteel doet hij de Ifta opleiding aan de Al-Azhar universiteit en is werkzaam als een moeftie en ingenieur.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Wishlist 0
Continue Shopping