Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Help mee met de Quran

Help mee om het islamonderwijs verder te professionaliseren. We leiden docenten op, ontwikkelen lesmateriaal, apps en gratis cursussen.

Als je ons vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, bijvoorbeeld met je Zakah, met een overeenkomst, dan is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Je krijgt dus meer terug. Volg het stappenplan.

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een deel van het bedrag terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

Hoe kan ik helpen?

Al-Husayn helpen kan op vele manieren. Je kunt ons helpen door je jaarlijkse Zakah te schenken, maandelijkse donateur te worden of eenmalig een gift te doen. Je kunt ook een project steunen of de boeken promoten. Omdat we ANBI zijn heb je hier vele voordelen bij de belastingaftrek lees dit op de doneerpagina.

Steun eenmalig of vast

Je kunt ons eenmalig of maandelijks jaarlijks steunen. Zo draag je bij aan het werk van de Quran en verkrijg je alle zegeningen van het werk dat gratis wordt aangeboden.

Voorwaarden voor belastingaftrek

Omdat al-Husayn ANBI is gekeurd (non-profit)  door de belastingdienst kun je je donatie aftrekken van de belasting.

Je kunt gewone giften (giften die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een overeenkomst/akte) alleen aftrekken als:

  • Je giften zijn gedaan aan een  algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals al-Husayn.
  • Het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag.
  • Het drempelbedrag 1% is van het drempelinkomen, maar minimaal € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van jou en jouw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.
  • Je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag. Dit bedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.
  • Doneer via de onderstaande module en betaal via de gewenste methode. Kies eenmalige donatie en het gewenste bedrag. Je kunt ook gebruik maken van de Tikkie.
  • Je kunt ook handmatig overmaken naar:
    IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
    t.n.v. Stichting al-Husayn

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Benieuwd hoeveel je kunt besparen op je gift? Doe de gratis check.

Bereken je belastingvoordeel

Als je ons vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, bijvoorbeeld met je Zakah, met een overeenkomst, dan is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Je krijgt dus meer terug. 

Uitleg:

Wanneer je jaarlijks jeEen gift kun je altijd aftrekken als deze 1% – 10% van het jaarinkomen bedraagt. Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Als je al-Husayn 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een overeenkomst/akte, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Een periodieke gift is dus meer waard doordat je meer kunt geven zonder dat het je meer kost. Door slim om te gaan met dit belastingvoordeel kun je je donatiebedrag zelfs verhogen. De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan je gift. Bruto geeft je meer, maar netto blijf je hetzelfde betalen. Voordeel is dat al-Husayn meer kan investeren in de islam en Quran en meer gratis kan aanbieden. Via de rekenhulp kun je dit voordeel berekenen. Kijk hieronder naar een rekenvoorbeeld.

Er van uitgaande dat je in de tariefschijf van 37,35% valt, deze schenking lager is dan 1% van het verzamelinkomen en al-Husayn het enige doel is waaraan je jaarlijks schenkt. Hoe meer je doneert, hoe meer belastingvoordeel je hebt. Dit is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Stel je doneert € 100,- per jaar. Als je in de inkomstenschijf van 37,35% valt, dan kun je € 37,35 van de Belastingdienst terugvragen. Je kunt dit voordeel ook aan al-Husayn  geven. Je schenkt dan na teruggave van de belastingdienst netto € 100,- per jaar, maar al-Husayn ontvangt € 159,-.

 

Kies een project

Steun de projecten, zoals de ontwikkeling van boeken in Tajwid en Qira-ah, de App voor gratis cursussen thuis, Online lessen van docenten, de Tafsir van de Quran en nog meer. Hiermee verkrijg je alle zegeningen mee.

Koop de uitgaves

Koop onze uitgaves of geef ze aan een student van kennis. Hiermee sponsor je gelijk de projecten, de lessen en verspreidt islam.
Je leert erbij, helpt de docenten en wordt zelf een bron van kennis.

Kies een concreet project

Op de hoogte blijven van ons werk?

Schrijf je in voor de al-Husayn nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van “op het pad van Allah”.

Allah vermeldt in de nobele Quran:

“Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. ” [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

De Ahnaf in deze kwestie hanteren een ander model waarbij het geld eerst aan een arme persoon wordt geschonken en deze uit vrije wil schenkt aan een instelling die bijvoorbeeld het onderwijs van de Quran in standhoudt.

Het geld wordt gebruikt voor drukwerk, opmaken van de cursussen en voornamelijk inhuren van technisch personeel (derden). Daarnaast worden arme studenten, weeskinderen en alleenstaande moeders geholpen. 

Het team van Al-Husayn zelf accepteert geen geld van studenten en geeft kennis van de islam gratis door namens de geliefde Profeet ﷺ.

Het werk voor de Quran en islam is zonder tegenprestatie. Al-Husayn financiert de werken met eigen geld, met verkoop van bepaalde boeken, met donaties, Sadaqah en Zakah. 

We hanteren de Hanafi Mazhab waarin voor daden van aanbidding geen geld genomen mag worden.

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten.
De behoefte is enorm groot en we hebben zoveel werk nog te doen. Er is niet eens 10% van het werk voor de Quran gedaan, welke wel verplicht zijn om te hebben voor onze kinderen. Er zijn vele vakken in de recitatiewetenschap die allen overgebracht moeten worden.

We willen erg graag dat er meer docenten digitaal les geven, de Quran overbrengen en alles in een App aanbieden. Gratis !

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt je van ons een bevestiging van je giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van al-Husayn nodig. Dit is het nummer waaronder al-Husayn bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 857996290.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel. Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel voortzetten.

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. Geef dit s.v.p. met een bericht. Dank je wel!

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.

Krijg 10% korting!

En blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, cursussen en boeken in de islam. Zo mis je niets! 

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden