Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Boeken

Islamitische boeken, Arabisch, Tajwid, gebed, Aqidah, Seerah

Boeken

Islamitische boeken, Arabisch, Tajwid, gebed, Aqidah, Seerah

Artikelen

Onderzoeken, Fatwa, actualiteiten, Tajwid, Aqidah

Artikelen

Onderzoeken, Fatwa, actualiteiten, Tajwid, Aqidah

Cursus

Islamitische lessen en cursussen, Tajwid, Fiqh en Aqidah

Cursus

Islamitische lessen en cursussen, Arabisch, Tajwid, Aqidah

Islamitische educatieboeken

Islamitische boeken

Welke in elk huis horen te zijn

Magharibah en de leerschool van Imam Malik

Artikelen

Artikelen over de islam, Quran en Fatwa
Cursus Arabisch lezen in 7 lessen

Islamitische cursussen

Om de islam en Quran te begrijpen

Nu lopende cursussen

Leer gegarandeerd Arabisch lezen en schrijven binnen 7 lessen. Middels een eigen opgezette systeem werk je een boek uit met een quiz en toets.

Velen honderden studenten maken gebruik van onze cursus(sen), +1000 en oplopend die onze boeken hebben

Omstreeks november 2021 en januari 2022 zal iemand naar Suriname gaan. We willen van de mogelijkheid gebruik maken om boeken naar Suriname te sturen.

Nieuws en updates

Online Quran competitie 2021

Qirat O Naat Platform organiseert voorjongens en meisjes van 5 t/m 15 jaar een Quran competitie Maak een voice-opname van je

Projecten waar je aan kunt helpen

Omstreeks november 2021 en januari 2022 zal iemand naar Suriname gaan. We willen van de mogelijkheid gebruik maken om boeken naar Suriname te sturen.

Velen honderden studenten maken gebruik van onze cursus(sen), +1000 en oplopend die onze boeken hebben

In Egypte zijn er armen die acuut medicijnen nodig hebben. Onze sheikh zal de zieken hierin van dienst zijn om de medicijnen voor hen te bekostigen.

…en blijf op de hoogte van nieuwe boeken gratis cursussen

Onze missie

Al-Husayn heeft als missie om de kennis en expertise van Al-Azhar beschikbaar te stellen. We wensen dat jongeren en ouderen, zich verrijken met de kennis van de islam, en deze vervolgens doorgeven aan anderen. Wij zien het als onze plicht dat les altijd gratis moet zijn voor eenieder, en dat lesmateriaal en overige van hoge kwaliteit moet zijn. Echter mag lesmateriaal nimmer te veel kosten om zo kennisoverdracht betaalbaar te houden.

Al-Husayn heeft als missie om de kennis van de islam te verspreiden.  Wij zien het als onze plicht dat les altijd gratis moet zijn voor eenieder, en dat lesmateriaal en overige van hoge kwaliteit moet zijn en niet duur.

Werkwijze

We selecteren materiaal zich baserend op het model en onderwijs van de Al-Azhar universiteit. Deze worden vervolgens door specialisten doorgenomen en vertaald. Pas daarna volgt de revisies door overigen. Je kunt verzekerd zijn dat de werken geschreven zijn door de crème de la crème. Wij werken hierom uitsluitend met  traditioneel opgeleide schriftgeleerden.

We selecteren materiaal zich baserend op het model en onderwijs van de Al-Azhar universiteit. Deze worden doorgenomen en vertaald door traditioneel gestudeerden.

Ons team

De kennis die wordt aangeboden via al-Husayn staat onder supervisie van uitsluitend geleerden, zij zijn dus specialisten volgens het jargon. Hiernaast zijn er vele die bijdragen in de islam via al-Husayn en hun artikelen uitbrengen. Maak graag kennis met het team.

De kennis van al-Husayn staat onder supervisie van uitsluitend geleerden. Hiernaast zijn er velen die bijdragen  via al-Husayn en hun artikelen uitbrengen. Maak graag kennis met het team.

…wil je ook je bijdrage leveren neem dan contact met ons op

Scroll naar top

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden