Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Is er een goede innovatie Bid’ah in de islam?

Inhoudsopgave

In de onderstaande hadith droeg een metgezel (Sahabi) een nieuwe Duaa in het gebed op. Is dit geen Bid’ah in de islam? Toch verwelkomde de Profeet dat, is dit geen innovatie? Zo niet, leg me dan alsjeblieft uit wat bid’ah (innovatie) is?

Rifa’a bin Rafi Al-Zuraqi heeft overgeleverd:

Op een dag waren we aan het bidden achter de Profeet. Toen hij zijn hoofd ophief van het buigen, zei hij: “Sami’a-l-lahu Liman hamidah.” Een man achter hem zei: “Rabbana walaka-l hamd hamdan Kathiran Taiyiban mubarakan fihi” (O onze Heer! Alle lof is voor U, veel goede en gezegende lofprijzingen).

Toen de Profeet het gebed voltooide, vroeg hij: “Wie heeft deze woorden gezegd?” De man antwoordde: “Ik.” De Profeet zei: “Ik zag meer dan dertig engelen wedijveren om het als eerste te schrijven.” Profeet stond op (van het buigen) en ging rechtop staan totdat alle wervels van zijn wervelkolom in een natuurlijke positie kwamen. – Bukhari

Antwoord – De betekenis van Bid’ah

Eerst dienen we de betekenis van Bid’ah te verduidelijken:

De Profeet ﷺ zei: “Hij die iets introduceert dat niet in overeenstemming is met onze zaak (religie), zal het afgewezen zien” – Bukhari

De woorden van de profeet ﷺ illustreren dat daden die in de islam zijn geïnitieerd en die niet in strijd zijn met de gevestigde principes van de heilige wet, worden geaccepteerd. Dit was precies wat ‘Uthman ibn ‘Affan (moge Allah tevreden met hem zijn) deed toen hij de tweede Adhan [oproep tot gebed] vóór het vrijdaggebed introduceerde. [Zo ook de samenbundeling van de Quran, de kleurenTajwid, de kennisgebieden van Tajwid, Nahw, Sarf, het schrijven van de Quran in een andere font, het bouwen van islamitische scholen voorbeelden van Bid’ah in de islam] En dit is hoe de imams en geleerden van de gevolgde jurisprudentiescholen het concept van Bid’ah in de islam begrepen.

Als we deze mening niet volgen, zal het leven moeilijk zijn voor mensen en zullen ze veel zaken met betrekking tot hun levensonderhoud moeten opgeven.

Categorieën van Bid’ah in de islam

Geleerden classificeren Bid’ah in vijf categorieën:

  1. toegestaan,
  2. aanbevolen,
  3. verboden,
  4. aanstootgevend en
  5. verplicht, d.w.z. het vereist de vijf verplichtingen.

Sommige geleerden weken echter af van deze mening en beweerden dat elke Bid’ah een kwaad is. Wanneer we deze hanteren dan spreekt iemand de woorden van de Profeet ﷺ tegen:

“Wie een goede wijze initieert in de islam, verdient de beloning ervan en van allen die het na hem uitvoeren tot de Dag des Oordeels. En wie een slechte wijze in de islam introduceert, zal zijn zonde dragen en van hen die het na hem uitvoeren tot de Dag des Oordeels”.

Dit is de gevestigde mening van de moslims van de voorgangers en opvolgers zonder enige ontkenning waarmee rekening zou worden gehouden.

Is er een goede innovatie bid’ah in de islam vierkant

Aanbevolen literatuur

Het is aanbevolen op deze verheven dag te leren over het leven van onze geliefde Profeet ﷺ. Hiervoor hebben we een artikel en een boek beschikbaar:

Samenvatting over het leven van de Profeet Muhammad

Seerah van de Profeet ﷺ

In dit wereldbekende werk van Sh. Abdul Ghaniyy al-Maqdisi kom je in vogelvlucht te weten over het leven van de Profeet Muhammad ﷺ.  Je leert over zijn jeugd, ouders, kinderen, familieleden. Daarnaast is er een mooie beschrijven van de uiterlijke kenmerken van de Profeet ﷺ en ook zijn beeldschone eigenschappen. Er is een apart hoofdstuk over de wonderen van de Profeet ﷺ. Op het eind wordt een biografie gegeven van de 10 metgezellen die het bericht ontvingen van het paradijs. 

Bekijk

De argumenten volgens Fiqh

Hoe dit praktijk door de schriftgeleerden van de islam is onderbouwd volgens het islamitisch recht is in een kort en bondig boek samengevat. Madrasah Rayatun Nabiyy  heeft hierop een boekwerk samengesteld waarin de bewijsvoering in het Nederlands is gedaan met de bronnen. Hierin is ook een hoofdstuk toegewijd aan de groepering die stellen dat het herdenken van de Mawlid dwaling is. 

download

De bezwaren op de Mawlid 

Ondanks de Mawlid door de overweldigende meerderheid door de eeuwen heen, tot in de ordes van Mujtahidin, Fuqaha, Muhaddithin, complete moslimrijken werd gepraktiseerd en uitgevoerd, zijn er ook enkelingen geweest die bezwaren hebben geuit op de Mawlid. Op deze bezwaren heeft sh al-islam Imam al-Suyuti rh. een boekwerk geschreven die deze ontleden en beantwoorden. Het boek is in het Engels beschikbaar gesteld tezamen met een lijst van grootgeleerden die de Mawlid, ondanks nieuw, accepteerden en herdachten.

download
Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover