Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid
Wie zijn de Ahl al-Sunna Who are the Ahl al-Sunna cover2

Wie zijn de Ahl al-Sunna, wie is Abul-Hasan al-Ashari?

Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Inhoudsopgave

Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Tags

Categorie

Disclaimer: Te allen tijde wordt er beroep gedaan op artikel 6 van de Grondwet, om de levensovertuiging i.c. het islamitische recht en credo te uiten t.b.v. educatiedoeleinden als een islamitische academicus. Hieronder vallen ook strafrechtelijke oordelen binnen het kader van het islamitische recht geldend in een islamitisch land. Op de artikelen en werken van al-Husayn rust een copyright. Voor het gebruiken van de stukken teksten neem contact op via [email protected]

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Samenvatting

Wie zijn de Ahl al-Sunna? Voor velen brengt deze vraag meer verwarring op dan duidelijkheid. In Nederland en omstreken wordt de term door velen geclaimd, met elk een eigen definitie. Om duidelijkheid hierover te verschaffen, kwamen specialisten in Aqidah en grootgeleerden over de wereld bijeen in de internationale conferentie te Grozny met als onderwerp: Wie zijn de Ahl al-Sunna? Het doel hierbij was het publiek te informeren over de misinformatie die heerst in landen als Nederland, de gevaren voor de moslims en de werkwijze van afwijkende groeperingen.

Wie zijn de Ahl al-Sunna?

De islam is de godsdienst welke afkomstig is van onze Heer. Het accepteren van al hetgeen wat de geliefde Profeet ﷺ heeft doorgegeven namens Allāh ﷻ is een vereiste, immers beveelt God ons daartoe. 

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en de gezagsdragers onder jullie 

Interpretatieverschillen

Er zijn echter gradaties in wat betreft de zekerheid van de afkomst van de berichten (Isnād ketting van overlevering) en of Allāh ﷻ en Zijn geliefde Profeet ﷺ met een vermelding daadwerkelijk zus en zo bedoeld hebben (interpretatieverschillen). Deze verschillen leiden tot gradaties in het geaccepteerd-zijn van berichten en diens inhoud, en dus wat tot onze geloofsovertuiging behoort en wat niet. Het verwerpen of averechts geloven van wat overgeleverd is kan dus soms ongeloof zijn, soms dwaling, soms zonde en soms alleen fout. Er zijn bijvoorbeeld mensen die de Qurʹān anders interpreteren op plekken waar dat eigenlijk niet kan. Vanwege hun foute denkwijze en logica wanen ze zich desondanks op het rechte pad. Dit is één van de hoofdredenen waarom er groepen ontstaan. 

Versplintering in de Ummah

De geliefde Profeet ﷺ heeft deze versplintering al voorzien:

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ ثَلٰثًا وَّ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

 „Mijn natie zal zich in drieënzeventig (73) groeperingen versplinteren. Allen zullen naar de hel gaan, op één na.”

Toen de dierbare metgezellen dit vernamen vroegen zij:

مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

„O Boodschapper van Allāh welke groep zal dat zijn?”

De geliefde Profeet ﷺ antwoordde:

مَاۤ أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ

„Het pad waar ik mij op bevind en mijn metgezellen.” Doelend op de volgers van de Sunnah.

In een andere overlevering heeft de geliefde Profeet ﷺ vermeld:

هُمُ الْجَمَاعَةُ

„…zij zijn de Djamāᶜah.”

De directe associatie van de Djama’ah is hiermee dus met de geliefde Profeet ﷺ, maar is sterker nog de directe vertegenwoordiging van onze geliefde Profeet  en Allah. Het is hierom dat elke groep, ongeacht zijn (afwijkende) ideeën, zijn groep wenst te dopen als de Ahl al-Sunnah w. al-Djama’ah. Wie hiertoe behoren en welke imams deel uitmaken van deze groep is altijd door de eeuwen heen bekend geweest. Ze zijn immers makkelijk te herkennen: de overweldigende meerderheid aan specialistische en vakkundige geleerden.

Nederland een perfecte bodem voor extremisme

In Nederland is er een enorm tekort aan zulke specialistische geleerden, waardoor een relatief kleine groep predikers, vanwege een vacuüm aan geleerden, zich kunnen presenteren als de Ahl al-Sunnah. 

En dat deden ze met succes! In de afgelopen jaren hebben zij middels vele tactieken jongeren kunnen overtuigen van wat de “werkelijke” Ahl al-Sunnah is, en welke ideeën “tegen” de essentiële leringen van de godsdienst zijn. Dit terwijl het in realiteit standpunten zijn die door de eeuwen heen uitgedragen zijn geweest door de overweldigende meerderheid aan geleerden. Deze predikers bevinden zich niet meer in moskeeën, maar begeven zich daar waar voornamelijk jongeren actief zijn, zoals studentenverenigingen, stichtingen etc. Ze vervullen een grote behoefte van de moslims met het aanleren van de meest fundamentele kwesties, wat een nobel streven is. Echter gaat dit meestal altijd gepaard met een indoctrinatie van hun leer, welke nadelig is voor de moslimgemeenschap in zijn geheel, voor hun hiernamaals en een grote vorm van extremisme met zich meebrengt.

Zo zien wij dat ze een enorme focus hebben gelegd op het verketteren en demoniseren van de personen Abul-Hasan al-Ashari en Abu Mansur al-Maturidi, om preciezer te zijn hun credo en leringen. De vraag die gesteld kan worden wie zijn Abu al-Hasan al-Ashari en Abu Mansur al-Maturidi? En waarom waarschuwen deze groep predikers tegen hen, bij naam of zonder naam. Wat is hun positie in de islamitische theologie? Wat zeggen de grootgeleerden überhaupt over dit onderwerp?

 

Wie is Abul-Hasan al-Ashari?

 

De internationale conferentie van geleerden in Tsjetsjenië

Vanwege de grote misinformatie die er momenteel heerst zagen de geleerden een urgentie om duidelijkheid te verschaffen. In een tijd waarin veel misinformatie heerst, kwamen geleerden en specialisten bijeen om het publiek te informeren wat de Ahl al-Sunnah wal’Jama’ah werkelijk inhoudt: de groep die door de eeuwen heen de overweldigende meerderheid vormde. Deze internationale conferentie werd gehouden in Grozny Tsjetsjenië op 25-27 augustus 2016 (21 Dhu’l-Qa’dah 1437). 

Het publiek werd hierbij geïnformeerd over de definitie van de Ahl al-Sunnah, de grondleggers daarvan, de methodologie van de Ahl al-Sunnah in het benaderen van de Quranische teksten, de Sunnah, en wat hiervan afwijkend is. Hierbij werd ook uitvoerig gesproken over de controversiële Abul Hasan al-Ashari en Abu Mansur al-Maturidi

De geleerden hebben daarnaast ook nadruk gelegd op het bestaan van afwijkende groeperingen die in realiteit afstammen van de Khawaridj, en vandaag de dag onder meerdere labels werkzaam zijn.

De geleerden bespraken hierin het belang van het correct bedrijven van de islamitische wetenschappen, de interpretatie van de Quranische verzen en zeer belangrijk het in acht nemen van de hogere doelen van de Islam (Maqasid al-Shariah), waar dit initiatief onder valt. 

[Heden wordt er onder het mom van dezelfde Maqasid, gepoogd de leringen van afwijkende groepering te normaliseren. Dit wordt gedaan door het volk onachtzaam te maken voor de afwijkende doctrines die momenteel verspreid worden in de gemeenschap. Er werd in de conferentie nogmaals benadrukt op de verplichting die rust op geleerden om in navolging van de voorgangers in Fiqh en theologie, de grenzen van Aqidah te benadrukken voor het volk en de methodologie van de Ahl al-Sunna te verduidelijken daar waar dit voor het volk onduidelijk blijft.]

 

Arabische lezing van Sh. Dr. Ali Jumuah

🌐 De website van de conferentie, video's en verslagen

De conferentie is nadien voorzien van een actuele website met de individuele verslagen van de geleerden inclusief hun gezamenlijke verklaring over wie de Ahl al-Sunna is, de gevaren van het Salafisme en het extremisme dat haar volgers vertonen welke een gevaar vormt voor de welgesteldheid van de Islam. Deze kunnen op de website gelezen worden voor naslagwerk en studie. 

🌐 Website: https://chechnyaconference.org/

 

📝De verklaring in meerdere talen

De onderzoeken en verklaringen van de geleerden zijn voor het publiek gepubliceerd op de website van al-Husayn en op de website van de organisatie die de conferentie hield. Deze verklaringen zijn uitgebracht in meerdere talen en kunnen via onderstaande link gelezen en gedownload worden. We verzoeken jullie a.u.b. deze aan al je vrienden van verschillende nationaliteiten te sturen.

In de verklaringen worden er onder meer de volgende vragen beantwoord:

Lees de verklaringen door op de taal te klikken. Je kunt in de pop de PDF downloaden.

Lees ook

🌐 Website: https://chechnyaconference.org/

🇧🇶 Nederlands: https://tinyurl.com/Dutchsunni

🇺🇸 Engels: https://tinyurl.com/Englishsunni

🇹🇷 Turks: https://tinyurl.com/turkishsunni

🇸🇦 Arabisch: https://tinyurl.com/Arabsunni

🇮🇩 Indonesisch: https://tinyurl.com/Indosunni

🇫🇷 Frans: https://tinyurl.com/frenchsunni

🇩🇪 Duits: https://tinyurl.com/Duitssunni

🇵🇰 Balochi: https://tinyurl.com/Balochisunni

🇮🇷 Farsi: https://tinyurl.com/Farsisunni

🇮🇹 Italië: https://tinyurl.com/Italiesunni

Kurdi: https://tinyurl.com/Kurdisunni

🇷🇺 Russisch: https://tinyurl.com/Russischsunni

🇪🇸 Spaans: https://tinyurl.com/Spaanssunni

🇹🇿 Swahili: https://tinyurl.com/Swahilisunni

Aangeraden boeken voor de Maliki Fiqh en ‘Aqidah

Risalah al-Badjuri fi Ilm al-Tawhid

Dit boek bundelt de basisgeloofsleer samen die verplicht zijn om te weten. Het is geschreven door de  sheikh al-Islam Muhammad al-Badjuriyy, een autoriteit onder Ashâ‘irahgeleerden en de voormalige sheikh van Al Azhar. Hij vertelt op een zeer gestructureerde wijze:

  • Wat vereist is in het recht van een godheid;
  • Wat onmogelijk is in het recht van een godheid; en
  • Wat toegestaan is in het recht van een godheid.

Idem zo in het recht van de nobele Profeten. Je komt daarnaast te weten over de linie van de geliefde Profeet ﷺ en zijn unieke attributen. Aan het eind is een ander dichtwerk opgenomen van de grootse imām al-Damanhuriyy. Hij dicht hierin de namen van de Profeten ﷺ samen die in de Qur’an zijn genoemd welke wij dienen te beamen. Het boek biedt daarnaast veel uitleg uit meerdere werken van overige grote imams. Het boekwerk werd voorzien van annotaties in samenspraak met de Sheikh en de Shuyukh van Dar al-Ifta van Al-Azhar.

Bekijk >>>

Risalah al-Badjuri
Bekijk

al-Aqidah al-Tawhidiyyah

Leer over de islamitische geloofsleer op gestructureerde wijze. Beginnend met Goddelijkheid, het Profeetschap en de berichtgeving. Geschreven door de Maliki grootgeleerde sh. Ahmad al-Dardeer al-Maliki van Al-Azhari (1221 H.). Het is bedoeld voor de academische student, semi gevorderden.

  • Over Allah , Zijn Wezen, Eigenschappen en Handelingen
  • Over de Profeten, wat hun betaamt en niet betaamt
  • Over de berichtgeving van de nobele Profeet, zoals de Qiyamah, de hemel etc.

Bekijk >>>

Bekijk

Arrisala – Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

Arrisala, een klassiek meesterwerk over de islamitische geloofsleer (‘aqida) en jurisprudentie (fiqh). Geschreven door Abdullah Ibn Abi Zayd Al Qayrawani op 17-jarige leeftijd in het jaar 938. Het boek wordt tot op de dag van vandaag onderwezen en bestudeerd en behoort tot de verplichte literatuur in curricula van veel universiteiten en instituten. Imam Al Qayrawani, ook wel bekend als ‘de kleine Malik’, verwijzend naar de oprichter van de Maliki-wetsschool, staat bekend om zijn diepgaande kennis van alle facetten van het geloof.
Bekijk >>>

Boek-Arrisala-Aarab-geloofsleer-voorkant-600x832
Bekijk
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Disclaimer: Te allen tijde wordt er beroep gedaan op artikel 6 van de Grondwet, om de levensovertuiging i.c. het islamitische recht en credo te uiten t.b.v. educatiedoeleinden als een islamitische academicus. Hieronder vallen ook strafrechtelijke oordelen binnen het kader van het islamitische recht geldend in een islamitisch land. Op de artikelen en werken van al-Husayn rust een copyright. Voor het gebruiken van de stukken teksten neem contact op via [email protected]

Voor meer over dit onderwerp, zie