Aqeedah - Ilm al-Kalam (Theologie)

Inhoud:

Altijd al willen weten wat verplicht is om in te geloven? Wilt u weten hoe u dient te geloven in de almachtige Heer? Wat er in Zijn recht vereist is, toegestaan is en absoluut onmogelijk is? Zo ook inzake de nobele Profeten. De linie van de geliefde Profeet Vrede zij met Hem? De Hawd?

Onder begeleiding van de sheikh zult u het fameuze Risalah van sh. al-Islam al-Imam al-Badjuriyy doornemen. Op dit werk zijn verdiepende annotaties gedaan door de vertaler uit meerdere hoge Kalam werken, welke geverifieerd zijn door de Mutakallim van Al Azhar die de grootste Ash´ari geleerde is op dit moment: Sh. Dr. Hasan al Shafi´i al-Azhari. Bij het doorlopen van het boek zal een ieder in staat zijn om de Wadjibat in Aqeedah aan een ander uit te leggen. Wanneer de student(e) in staat is om dit zonder verandering over te brengen krijgt hij/zij een kans om zijn/haar Idjazah voor dit boek te behalen, en zal opgenomen worden in de Sanad tot aan sh. Al-Islam al-Imam al-Badjuriyy. Deze Sanad loopt via de Shuyukh van Al Azhar.

Literatuur:

Badjuriyys Risalah in Ilm al Tawhid,
Auteur: Sheik al-Islam sh. Al Azhar Muhammad b. Ibrahim al-Badjuriyy,
Uitgegeven door Quran-instituut al-Husayn.

Locatie:

Voor de mannen: nog niet bekend
Voor de vrouwen: nog niet bekend

Kosten

Er zijn geen kosten aan de lessen verbonden.

Toegang

Open en toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-moslims (c.q. ex-moslims) en mensen van overige stromingen: Bent u een christen of jood, Ahmadiyyah, Selefie, Wahhabi, Shi’it, Sunni, Sufi, of zelfs ex-moslim, of twijfelt u als moslimzijnde aan uw geloof? Voel dan vrij en wees welkom om kennis op te doen.

Mensen die onderwijzen of na afronding verder zullen onderwijzen krijgen voorrang.

Voorwaarden

Van alle studenten wordt geëist dat ze niet meer dan twee lessen in de maand zonder geldig reden afwezig zijn. Anders zal de plek aan een ander toegewezen worden.

De voorwaarde is slechts dat de student(e) zich met inzet studeert, niet voor het wereldse leert, de Tevredenheid van Allah centraal stelt en hetgeen verder overdraagt. Houd er rekening mee dat er een maximum aantal studenten geldt.

Onderwijs aan vrouwen door een man

Er is islamitisch gezien geen restrictie op het onderwijzen van vrouwen door mannen. Ook in Al Azhar geven grote shuyukh en sh. Al-Quraa onderwijs aan vrouwen in de grote Masjid van Al Azhar. Het onderwijzen van vrouwen is een essentiële onderdeel van de islam, omdat de schoot van de moeder de eerste school is. Zouden wij in staat zijn geweest om vrouwen op hoog niveau te onderwijzen dan kan een heel generatie van schriftgeleerden ontstaan.

De enige eis is dat er geen zaken besproken worden buiten de lessen en dit gebeurt met instemming van de naasten, daarnaast moet het onderwijs zodanig geschieden dat slechtdenkenden geen kans krijgen om smaad en laster te plegen.

Wishlist 0
Continue Shopping