Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid
Iftar voor studenten

Iftar voor de studenten van de Quran

Met de lof aan Allah, en dankzij jullie hulp wordt er dagelijkse iftar geregeld voor studenten van de Quran gedurende gehele Ramadan.

Met jullie donatie wordt er voor eten gezorgd voor een van de nobelste groep mensen: de ahl al-Quran. Er is een grote koe gekocht, rijst en dadels en er wordt speciaal voor studenten voor lekker eten gezorgd. \Vvoor de gehele verantwoording zie het artikel. In sha Allah zullen er dagelijks ongeveer 100 studenten voorzien worden van Iftar.

Deze groep studenten zijn geen normale studenten, maar reciteren allen in verschillende Riwayaat, waarbij vele dames ook excelleren in de 10 recitatiestijlen. Ze zullen na hun afstuderen terugkeren naar hun land om de Quran verder te verspreiden zoals dat het gebruik is van geleerden. Deze studenten studeren momenteel aan Al-Azhar en verschillen van Ma’had, hoger onderwijs, Master en zelfs Phd en reciteren daarnaast in vele verschillende recitatiestijlen.

Jullie donatie heeft gezorgd voor Iftar voor de Ahl al-Quran, zij die de Quran onderwijzen, dienen en verder gratis onderwijzen.

Sh al-Qurraa Nabeel al-Azhari behoort tot een van de nobelste schriftgeleerden van de Quran, die studenten helpt, gratis onderwijst van Fajr tot aan Isha en de armen en wezen ondersteunt. Hij doceert momenteel de 10 Shatibiyyah en Tayyibah aan beginners tot aan Shuyukh van Al-Azhar.

Foto’s van de Iftar

Lees ook het artikel: Studenten van de Quran

Jullie donatie aan al-Husayn wordt gebruikt voor gratis onderwijs van de islam en Quran, het helpen van studenten, de armen en wezen. Omdat al-Husayn ANBI is is je donatie belastingaftrekbaar. Wil je meehelpen? Doneer dan nu.

Help mee met de projecten

Met je Zakah of Sadaqah help je aan zulke goede doelen. Omdat we een ANBI-instelling zijn zijn je giften belastingaftrekbaar. Wil je doneren voor dit project? Doe het via de module hieronder of via de tikkie.

  1. Kies voor eenmalig of maandelijks;
  2. Kies het project;
  3. Betaal via bank.

Bedrag

Je kunt ook handmatig overmaken naar:

IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
t.n.v. Stichting al-Husayn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een deel van het bedrag terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

Veelgestelde vragen

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van “op het pad van Allah”.

Allah vermeldt in de nobele Quran:

“Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. ” [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

De Ahnaf in deze kwestie hanteren een ander model waarbij het geld eerst aan een arme persoon wordt geschonken en deze uit vrije wil schenkt aan een instelling die bijvoorbeeld het onderwijs van de Quran in standhoudt.

Het geld wordt gebruikt voor drukwerk, opmaken van de cursussen en voornamelijk inhuren van technisch personeel (derden). Daarnaast worden arme studenten, weeskinderen en alleenstaande moeders geholpen. 

Het team van Al-Husayn zelf accepteert geen geld van studenten en geeft kennis van de islam gratis door namens de geliefde Profeet ﷺ.

Het werk voor de Quran en islam is zonder tegenprestatie. Al-Husayn financiert de werken met eigen geld, met verkoop van bepaalde boeken, met donaties, Sadaqah en Zakah. 

We hanteren de Hanafi Mazhab waarin voor daden van aanbidding geen geld genomen mag worden.

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten.
De behoefte is enorm groot en we hebben zoveel werk nog te doen. Er is niet eens 10% van het werk voor de Quran gedaan, welke wel verplicht zijn om te hebben voor onze kinderen. Er zijn vele vakken in de recitatiewetenschap die allen overgebracht moeten worden.

We willen erg graag dat er meer docenten digitaal les geven, de Quran overbrengen en alles in een App aanbieden. Gratis !

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt je van ons een bevestiging van je giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van al-Husayn nodig. Dit is het nummer waaronder al-Husayn bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 857996290.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel. Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel voortzetten.

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. Geef dit s.v.p. met een bericht. Dank je wel!

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

…en blijf op de hoogte van nieuwe boeken gratis cursussen

Gerelateerde post

Boeken voor Suriname gebedsboeken 2

Boeken voor Suriname

UPDATE: de dozen zijn opgstuurd naar Suriname. Zie de onderstaande foto. Status: UrgentBenodigd: 50 x 12 EUR voor 50 gebedsboeken

Locatie voor Quranles

Huurpand voor Quranles

Help mee met de cursus om de Quran te leren lezen met beginnend Tajwid. In deze cursus zul je verzen van de Quran leren reciteren met vakkundig Tajwid.

Cursus Inleiding tot Tajwid help mee

Project inleiding tot Tajwid

Help mee met de cursus om de Quran te leren lezen met beginnend Tajwid. In deze cursus zul je verzen van de Quran leren reciteren met vakkundig Tajwid.

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden

Krijg 10% korting!

En blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, cursussen en boeken in de islam. Zo mis je niets! 

De leslocatie!

Assalam Alaikum, we hebben sindskort een locatie voor de Quranlessen, waar gratis onderwezen wordt. Ik wil je graag vragen om gul te zijn in je donatie zodat we dit werk voor de Quran kunnen blijven doen. Om te doneren klik op het poppetje of met een Tikkie. Moge Allah je hulp accepteren!

Help met de Quran