Janazah voor Libanese vrouw

Status: Behaald

Vanuit meerdere kanten is er ingezameld en de familie heeft aangegeven dat het bedrag nu rond is. Het geld zal vandaag morgen overgemaakt worden.
 
Moge Allah jullie hulp accepteren en jullie in Rizq doen vergroten.


𝗨𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁: 𝗝𝗮𝗻𝗮𝘇𝗮𝗵 𝘃𝗮𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝗟𝗶𝗯𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲 𝘃𝗿𝗼𝘂𝘄
 
Assalam Alaikum beste broeders en zusters,
 
Er is een oude vrouw van +80 jaar van Libanese afkomst overleden in Amsterdam. Ze heeft helaas geen uitvaartverzekering. Ze zal in Amsterdam in sha Allah begraven worden. De familie komt geld tekort.
Er is al 2500 EUR verzameld, maar ze komen nog 3000 EUR tekort.
Als jullie wat kunnen missen doe het graag moge Allah jullie zegenen.
Al-Husayn is ANBI dus ook deze schenkingen kunnen jullie van de belastingdienst aftrekken het valt onder goede doelen.
 
Moge Allah het van jullie accepteren.

Meehelpen? Je Sadaqah of Zakah wordt hiervoor gebruikt

Voorwaarden voor belastingaftrek

Je kunt gewone giften (giften die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een overeenkomst/akte) alleen aftrekken als:

 • Je giften zijn gedaan aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en/of aan steunstichting(en) sociaal belang behartigende instelling (SBBI).
 • Het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag.
 • Het drempelbedrag 1% is van het drempelinkomen, maar minimaal € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van jou en jouw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.
 • Je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag. Dit bedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.
 • Doneer via de onderstaande module en betaal via de gewenste methode. Kies eenmalige donatie en het gewenste bedrag. Je kunt ook gebruik maken van de Tikkie.
 • Je kunt ook handmatig overmaken naar:
  IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
  t.n.v. Stichting al-Husayn

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

 1. Open hier de overeenkomst tot periodieke gift, vul het in, print het uit en onderteken het. 
 2. Stuur alle formulieren naar:
  stichting al-Husayn
  T.a.v. Penningmeester
  Citerstraat 24
  2287 EN, Rijswijk
 3. al-Husayn ondertekent en registreert de akte en stuurt één exemplaar retour.
 4. Hiermee kun je bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken.
 5. Doneer via de onderstaande module en betaal via de gewenste methode. Kies Jaarlijks en het gewenste jaarlijks bedrag. Hiermee machtig je ons automatisch jaarlijks het bedrag te innen.
 6. Je kunt ook handmatig overmaken naar:
  IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
  t.n.v. Stichting al-Husayn
  Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Bedragal-Husayn is door de Belastingdienst  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit. Klik op de afbeelding.

Zelf een gift overmaken?

Liever zelf een donatie overmaken? Dat kan naar:

IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
t.n.v. Stichting al-Husayn
of via de TIkkie-knop.

Let op! Na een overboeking ontvangen wij geen persoonsgegevens van de bank. Je doneert dan dus anoniem. Als je echter bij de omschrijving van de overboeking je contactgegevens duidelijk vermeldt, dan kunnen we de gift aan jou bevestigen en je bedanken voor je steun.

Hulp voor alleenstaande moeder

blank

De maand Ramadan, de maand waarin we overladen worden met de gunsten van Allah.

Helaas zijn er alleenstaande moeders met kinderen die, door omstandigheden, niet rond kunnen komen van de bijstand. Een gezin die in zo’n gezegende maand dankbaar is aan Allah, vast, een moeder die moet toekijken hoe ze deze maand door moet komen en Sabr doet om zaken waar we met zijn allen aan iets kunnen doen.

De donateurs van al-Husayn hebben wat Zakah geld bijeengebracht. We zijn hierom op zoek naar een moeder die onder de bijstandnorm leeft en het moeilijk heeft. Ken je iemand? Laat het ons weten.

E-mail: [email protected] o.v.v. zakat voor moeder

(Omdat het om vertrouwen gaat en Zakat bij de juiste personen moet terugkomen en wij verantwoording hierover moeten afgeven, worden een aantal zaken nagelopen.)


De vorige keren hebben wij een moeder moge helpen. Lees hieronder hoe dat is afgelopen.


We hebben contact opgenomen met een alleenstaande bekeerlinge moeder met een zoontje. We hebben de situatie van de zuster bekeken en vanwege haar verleden, zijn er schulden die haar achtervolgen en leeft ze momenteel onder de bijstandsnorm. Ze heeft geen hulp van anderen en komt de dagen door, door zeer zuinig te leven.

Vanwege omstandigheden dat de schuldeiser het geld zouden gebruiken om haar in de bijstand te korten, is het geld in persoon gegeven. 

Een betrouwbare Ustad heeft het geld namens de stichting opgenomen, het geld overhandigd aan de alleenstaande moeder, en er is een kwitantie van het geld afgegeven en ondertekend door de moeder.

Vanwege haar privé en wens, worden er verder geen details bekend gemaakt, om zo haar niet in problemen te brengen met enige schuldeisers.

Moge Allah de Zakah die is geschonken accepteren.

Meehelpen? Je Sadaqah of Zakah wordt hiervoor gebruikt

Voorwaarden voor belastingaftrek

Je kunt gewone giften (giften die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een overeenkomst/akte) alleen aftrekken als:

 • Je giften zijn gedaan aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en/of aan steunstichting(en) sociaal belang behartigende instelling (SBBI).
 • Het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag.
 • Het drempelbedrag 1% is van het drempelinkomen, maar minimaal € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van jou en jouw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.
 • Je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag. Dit bedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.
 • Doneer via de onderstaande module en betaal via de gewenste methode. Kies eenmalige donatie en het gewenste bedrag. Je kunt ook gebruik maken van de Tikkie.
 • Je kunt ook handmatig overmaken naar:
  IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
  t.n.v. Stichting al-Husayn

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

 1. Open hier de overeenkomst tot periodieke gift, vul het in, print het uit en onderteken het. 
 2. Stuur alle formulieren naar:
  stichting al-Husayn
  T.a.v. Penningmeester
  Citerstraat 24
  2287 EN, Rijswijk
 3. al-Husayn ondertekent en registreert de akte en stuurt één exemplaar retour.
 4. Hiermee kun je bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken.
 5. Doneer via de onderstaande module en betaal via de gewenste methode. Kies Jaarlijks en het gewenste jaarlijks bedrag. Hiermee machtig je ons automatisch jaarlijks het bedrag te innen.
 6. Je kunt ook handmatig overmaken naar:
  IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
  t.n.v. Stichting al-Husayn
  Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Bedragal-Husayn is door de Belastingdienst  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit. Klik op de afbeelding.

Zelf een gift overmaken?

Liever zelf een donatie overmaken? Dat kan naar:

IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
t.n.v. Stichting al-Husayn
of via de TIkkie-knop.

Let op! Na een overboeking ontvangen wij geen persoonsgegevens van de bank. Je doneert dan dus anoniem. Als je echter bij de omschrijving van de overboeking je contactgegevens duidelijk vermeldt, dan kunnen we de gift aan jou bevestigen en je bedanken voor je steun.

Zakah aan weeskinderen van Ashrafia

blank
blank

Zakah voor de weeskinderen die studeren

Vanwege de Corona crisis en de houding van de overheid is er een enorm tekort aan budget voor de universiteit al-Jamiatul Ashrafia (Mubarakfur).
 
De collectes zijn bijna niet meer mogelijk en overige handel waarmee de universiteit bekostigd werd zijn enorm gedaald. Vele weeskinderen, armen worden hiermee ook gefinancierd door de universiteit.
 

Met de hulp van Allah hebben de donateurs een bedrag van 1224 EUR gecollecteerd. Hiervan is de eerste helft al overgemaakt. Het tweede bedrag is inmiddels ook overgemaakt, zie hiervoor de afschriften.

De persoon die het in ontvangst nam is de professor aan de universiteit Sh. Mufti Nazim Ali al-Ridawi. Hij zal er persoonlijk voor zorgen dat het bij de weeskinderen terecht komt.

De andere helft is voor de Ramadan overgemaakt, dit omdat de weeskinderen daar verblijven in de vakantie. We vragen Allah om jullie hulp te accepteren en dat jullie de zegeningen verkrijgen wanneer ze kennis verspreiden.

Nieuwe delegatie van geleerden

Alhamdulillah dit jaar, ondanks alle moeilijkheden doorCorona, is er een nieuwe delegatie van Schriftgeleerden afgeleverd. Dit werd gedaan bij de ceremonie waarbij de Sahih al-Bukhari uitgelezen wordt.
 
De studenten van de universiteit van al-Jamiah al-Ashrafiyyah (Mubarakfur) behoren tot de topgeleerden van Azië en worden vooral geroemd voor hun kundigheid in Hadith, Fiqh. Het studiesysteem, syllabus en methode van onderwijs is nog steeds zoals dat eeuwen terug was. Deze studenten worden geleerden door tot in de avonden de Mutun van Fiqh, Hadith, etc. te memoriseren en lessen te herhalen. Zelfs de docenten van Al-Azhar betuigen de kwaliteit van deze geleerden wanneer ze doorstuderen op Al-Azhar. Enkelen van deze geleerden worden, na hun afstuderen op Al-Azhar, in dienst genomen om te doceren. De band van Al-Azhar en al-Jamiatul Ashrafia is vanwege de Quran, Fiqh en Hadith middels de docenten en studenten.

Dakloze Algerijnse man

dakloze man donatie

Er is een urgente kwestie ons kenbaar gemaakt welke ons allen enorm raakt.

Het gaat om een dakloze persoon van Algerijnse afkomst die al maanden buiten op een bank slaapt. 

We hebben hierop de helpers van al-Husayn verzocht om geld (Sadaqah w.o. Zakat) voor deze persoon met spoed te verzamelen. Hierop hebben vele mensen met ons contact opgenomen, die we in contact brachten met de man, mensen die zo kleding hebben bezorgd, de man hebben ontmoet. Een goed nieuws is dat we de Algerijnse ambassade met de man in contact hebben gebracht die de zaak nu verder op zich zal nemen.

Alle lof zij Allah hebben de lieve donateurs van al-Husayn in 2 dagen tijd een klein bedrag van 400 EUR kunnen verzamelen. Een betrouwbare collega heeft het bedrag in persoon aan de man overhandigd, waarvan een bewijs onderstaand te vinden is. De dakloze persoon heeft Dua gedaan voor allen en was enorm blij voor de aandacht die iedereen hem heeft gegeven.

 

De nobele Profeet heeft vermeld:

‘Degene die een moslim verlost van een of ander wereldse leed, Allah zal voor hem een deel van het leed van de Dag der Opstanding verwijderen,’ 

We willen alle donateurs bedanken voor hun hulp en vragen Allah onze daden te accepteren maar vooral dat we deze man kunnen blijven helpen. 

 

Bijgaand is een bewijs van overdracht en een schriftelijke bevestiging daarvan te zien. Moge Allah het accepteren van ons allen. 

Wilt u initiatieven als deze ondersteunen? Uw Zakah en Sadaqah voor de armen worden gebruikt voor weeskinderen en de armen. Het zal een reden zijn tot verlichting van problemen en voor het verkrijgen van de Tevredenheid van Allah.

Onderstaand het bewijs van overdracht en toestand van de persoon:

Wil je delen in de zegeningen?

Je steun, Sadaqah, Zakah helpt ons de behoeftigen, weeskinderen, studenten en het goede werk gratis te blijven doen. Wil je in de zegeningen delen? Draag dan je steentje bij en je zult het in Sha Allah op de dag des oordeels terugzien in de weegschaal van goede daden.

Je draagt hiermee je steentje bij aan de islam en de Ummah.

 Shukran!

BedragShare on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Arme kinderen in India

blank

De sponsoren van al-Husayn hebben het geld benodigd voor een vader een schriftgeleerde met kleine kinderen bijeengebracht. Vanwege ziekte is hij al tijden niet meer in staat te werken.

Het gezin was zo arm dat de moeder een aantal dagen terug overleden was aan kanker omdat ze de behandeling niet konden betalen. Ze hebben op dit moment geen vorm van inkomen en in India is er geen systeem die hun voorziet.
 
De professor van de universiteit al-Jamia al-Ashrafia Mahmood Mushahadi die voorheen ook de zorg droeg voor het geld voor de weesmeisjes en andere gezinnen zal het geld overdragen.
 
Bijgaand is een bewijs van overdracht en een schriftelijke bevestiging daarvan te zien. Moge Allah het accepteren van ons allen.

Onderstaand het bewijs van overdracht:

Wil je delen in de zegeningen?

Je steun helpt ons de behoeftigen, weeskinderen, studenten en het goede werk gratis te blijven doen. Wil je in de zegeningen delen? Draag dan je steentje bij en je zult het in Sha Allah op de dag des oordeels terugzien in de weegschaal van goede daden.

Je draagt hiermee je steentje bij aan de islam en de Ummah.

 Shukran!

BedragShare on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Actie voor docenten

blank
Ben je iemand die Tajwid, Waqf of Aqidah onderwijst op een instelling? We stellen je dan graag een exemplaar van onze uitgaves beschikbaar.
 
Je kunt hiervoor een verzoek doen via [email protected] met vermelding van naam en adres van de instelling waar je doceert.
 
Wil je het gebruiken als lesmateriaal? Neem dan hiervoor contact op met ons om te kijken hoe we je hiermee verder kunnen helpen.

Wil je delen in de zegen?

Je steun helpt ons de behoeftigen, weeskinderen, studenten en het goede werk gratis te blijven doen. Wil je in de zegeningen delen? Draag dan je steentje bij en je zult het in Sha Allah op de dag des oordeels terugzien in de weegschaal van goede daden.

Je draagt hiermee je steentje bij aan de islam en de Ummah.

 Shukran!

BedragShare on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Weeskinderen in India

blank

De sponsoren van al-Husayn hebben het geld benodigd voor een alleenstaande moeder met 𝗧𝘄𝗲𝗲 𝘄𝗲𝗲𝘀𝗸𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 bijeengebracht. Ze maakt huizen schoon en voorziet daarmee hun in voorziening. Zoals jullie weten is het nu veel moeilijker geworden sinds Corona in India.

Over het helpen van weeskinderen is het volgende overgeleverd:

وعن سهل بن سعيد رضي الله عنه‏:‏ قال رسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏ “‏ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا‏”‏ وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

Messenger of Allah (ﷺ) said, “I will be like this in Jannah with the person who takes care of an orphan”. Messenger of Allah (ﷺ) raised his forefinger and middle finger by way of illustration. [Al- Bukhari].

Onderstaand de bewijzen van ontvangst door het gezin:

Wil je delen in de zegen?

Je steun helpt ons de behoeftigen, weeskinderen, studenten en het goede werk gratis te blijven doen. Wil je in de zegeningen delen? Draag dan je steentje bij en je zult het in Sha Allah op de dag des oordeels terugzien in de weegschaal van goede daden.

Je draagt hiermee je steentje bij aan de islam en de Ummah.

 Shukran!

BedragHet Seerahwerk in Moskee Alkmaar

blank

Een hele doos met Seerahboeken gratis, onderweg naar een moskee in Alkmaar ter voorbereiding van de Seerah lessen.

Nog een ander doos die onderweg is naar een docente die kinderen Aqidah en Seerah van de nobele Profeet vrede zij met hem zal onderwijzen.

De maand Rabi al-Awwal is op komst, de maand waarin de zegen der werelden tot ons kwam.

Imams, docenten en ustads die het leven van de nobele Profeet willen behandelen met hun klas ontvangen de boeken gratis. Email hiervoor [email protected]

Wil je delen in de zegen?

Je steun helpt ons de behoeftigen, weeskinderen, studenten en het goede werk gratis te blijven doen. Wil je in de zegeningen delen? Draag dan je steentje bij en je zult het in Sha Allah op de dag des oordeels terugzien in de weegschaal van goede daden.

Je draagt hiermee je steentje bij aan de islam en de Ummah.

 Shukran!

BedragShare on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Weesmeisje in India

blank
De sponsoren van al-Husayn hebben het geld benodigd voor het huwelijk van een weesmeisje in India bijeengebracht. De leraar van de universiteit heeft het persoonlijk overhandigd aan de moeder van het meisje. De moeder heeft hierbij een schriftelijke bevestiging ervan gegeven en voor iedereen Dua gedaan. Inmiddels is haar huwelijk al voltrokken in 2019 en we zijn ontzettend blij dat ze getrouwd is met wie ze wou.
Wat ontzettend mooi is dat het huwelijk in de maand Rabi al Awwal de geboortemaand van de geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem plaatsvond. Hij houdt enorm van de wezen, iemand die hen helpt zal samen met hem in het paradijs zijn. Vrede zij met hem. Moge Allah haar, haar moeder en haar jongere broertje gelukkig houden.
Moge Allah het accepteren van u allen en over u en uw familie waken!

Wil je delen in de zegen?

Je steun helpt ons de behoeftigen, weeskinderen, studenten en het goede werk gratis te blijven doen. Wil je in de zegeningen delen? Draag dan je steentje bij en je zult het in Sha Allah op de dag des oordeels terugzien in de weegschaal van goede daden.

Je draagt hiermee je steentje bij aan de islam en de Ummah.

 Shukran!

BedragOndersteuning van arm familie in India

blank

Al hamdulillaah en Subhan Allah!


Het betreft een arm familie die graag de wens had om hun dochter te laten trouwen. De vader is vanwege handicap niet in staat te werken en heeft nog zeer kleine kinderen. Dankzij de sponsoren van al-Husayn is de zuster van India nu getrouwd.

Moge Allah hen het beste schenken voor hun hulp en dat al hun wensen uitkomen. 

Een schriftgeleerde van de Universiteit in India heeft de plechtigheid gedaan, en studenten van kennis waren aanwezig bij de ceremonie.

Bijgaand een bevestiging van de familie dat zij het geld ontvangen hebben voor het huwelijk van hun dochter.

Het helpen van de behoeftigen is een geliefde daad. Moge Allah het in de weegschaal der goede daden plaatsen.

Wil je delen in de zegen?

Je steun helpt ons de behoeftigen, weeskinderen, studenten en het goede werk gratis te blijven doen. Wil je in de zegeningen delen? Draag dan je steentje bij en je zult het in Sha Allah op de dag des oordeels terugzien in de weegschaal van goede daden.

Je draagt hiermee je steentje bij aan de islam en de Ummah.

 Shukran!

BedragShare on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
blank

Je ontvangt het direct in je mail !


  Heb even geduld het kan een tel duren.
  Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.