Korte biografie van de Profeet Muhammad

De Profeet Muhammad ﷺ, één der meest besproken personen van dit moment. Wie was hij? Wie waren zijn verwanten? Hoe was hij van karakter? Hoe zag hij eruit? Wat waren zijn wonderen?

In dit artikel wordt u een extract gepresenteerd van het leven van de geliefde Profeet Muhammad. Het bevat daarnaast vele links naar andere belangrijke en zeer nuttige werken. Het is een samenvatting van een bekend biografiewerk geschreven door de grootgeleerde Sh. Abdul-Ghaniyy al-Maqdisiyy. Datzelfde werk is ook vertaald naar het Nederlands en gratis verkrijgbaar via de uitgeverij van Quran-instituut al-Husayn.
Dit beeldschone artikel werd samengevat door Harun Verstaen.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen.
Titel: Korte biografie van de Profeet Muhammad

Auteur: Harun Verstaen
Pagina’s: 25

Klik op de afbeelding om het direct te lezen.

blank

Thuis printen in A5 formaat

De samenvatting is speciaal gemaakt zodat je thuis een boekje op A5 formaat kunt afdrukken. Hoe dit moet met Adobe Acrobat wordt hieronder uitgelegd; Open het document in Adobe Acrobat; ga naar afdrukken Kies Booklet (boekje) vergeet niet om dubbelzijdig afdrukken te kiezen. Print het uit en doe een nietje in het midden. Voor meer uitleg hoe een boekje te maken klik op de volgende link.

Seerah van de Profeet Muhammad in boekvorm

Wil je meer lezen over het leven van onze geliefde Profeet Muhammad , lees dan het boek van Sh. Abdul-Ghaniyy al-Maqdisiyy: Seerah van de Profeet Muhammad  ﷺ. Het is volledig gratis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Was de profeet Muhammad ﷺ een schepsel van Licht (Nur)? UK

blank

Wat is de correcte opinie over de creatie van de geliefde Profeet ﷺ alszijnde de eerste schepping?

Een vooraanstaande Maliki geleerde als Sh Mustafa Ahmad b. al-Uqbawi vermeldt hierover in zijn Aqeedahwerk:

“…zoals de Nur van onze leider Muhammad vrede en zegeningen zij met hem, en zijn Ruh, zijn beiden vergankelijk en gecreerd na de non-existentie. Wat betreft de uitspraak dat de Nur van de Profeet uit het Wezen van Allah is geschapen, dit is in de context dat Allah hem geschapen heeft zonder enig tussenmiddel, dus zonder vader, zonder moeder, zonder leem. Het is dus niet zo dat hij uit het Wezen van Allah is geschapen wat vals is, en onlogisch.”

Er zijn hiernaast vele overleveringen die vermelden over het bestaan van het wezen van de Profeet Muhammad ﷺ vooraf zijn menselijke geboorte via vrouwe Aminah.

Over dit standpunt heeft de Dar al-Ifta van Al-Azhar twee uitgebreide artikelen toegewijd die hetgeen in het licht van Hadithkunde toelicht.

(De Nur van de geliefde Profeet als een fysiek licht en als de eerste creatie accepteren is echter geen Aqeedahkwestie. Een ontkenner hiervan valt dus niet buiten de Ahl al-Sunnah.)<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=420&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDrAliGomaa%2Fvideos%2F10163093085460144%2F&show_text=true&width=560″ width=”560″ height=”535″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

Was Prophet Muhammad ﷺ created from light?

Some Sufi books describe the Prophet (peace and blessings be upon him) as created from light. Yet, those who call themselves the people of Hadith maintain that these are false hadiths. Who is correct?

Answer

The Shari’ah describes the Prophet (peace and blessings be upon him and his family) as a light as well as a human being to whom God Almighty sent the revelation. This means that he was a human being who possessed special attributes of perfection that fit him as the greatest and best of all prophets and messengers. Thus, there is no contradiction between Prophet Muhammad being from both light and a human being.

The Quran and Sunnah describe the Prophet (peace and blessings be upon him and his family) as a light. 
The Quran

– “A light has now come to you from God, and a scripture making things clear” (Quran 5: 15).

– “And one who invites to God, by His permission, and an illuminating lamp. (Quran 33: 15).

The Sunnah

Al-Nasai’ and al-Tabarani reported that the Companions (may God be pleased with them) used to say that the face of the Prophet (peace and blessings be upon him and his family) was [bright] like the moon.

– The Prophet (peace and blessings be upon him and his family) said, “When my mother conceived me, she saw a light that illuminated the palaces of Bosra in Syria” (IbnHisham in al-Sira and al-Tabari in his History).

– The Companions (may God be pleased with them) said that when the Prophet (peace and blessings be upon him and his family) first entered Medina, he illuminated everything in it, and when he died the light disappeared (Ahmed, al-Tirmidhi, ibnMajah and ibn Hibban).

There are likewise Prophetic and non-Prophetic traditions proving that the Prophet (peace and blessings be upon him) was physically and spiritually a light in himself and luminous (i.e. provides things around him with light).

• There is no contradiction between Prophet’s Muhammad being a light and a human. We must admit that the Prophet’s light was physical and this comes in conformity with the principles of creed. At the same time, it is impermissible to deny that he (peace and blessings be upon him) was a human being because it contradicts what is clearly revealed in the Quran. God Almighty says, “Say, “I am only a man like you, to whom has been revealed that your god is one God” (Quran 18: 110).

Thus, we have to ascribe to the Prophet (peace and blessings be upon him) what God Almighty ascribed to him i.e. to admit that he (peace and blessings be upon him) was and still is an illuminating light and a human being as well.
The hadith in which the Prophet said, “Oh Jabir! The first thing God created was the light of your Prophet” is classified by scholars of hadith as weak and unauthentic. 
– There is nothing mentioned in the Shari’ah that denies that the Prophet (peace and blessings be upon him and his family) was the first of lights God created. However, it is known that the pen and the Throne were the first lights created regardless of whichever comes first. Imam al-‘Ajluni said in Kashf al-Khafa’: “It is said that the first lights God created was my light [the Prophet’s] together with the rest of lights. It is narrated in Ahkam ibn al-Qattan through ibn Marzouk on behalf of ‘Ali ibn Hussein who narrated through his father who narrated through his grandfather that the Prophet (peace and blessings be upon him) said, “I was a light in the hands of my Lord fourteen thousands years before He created Adam.”
– The luminary and Maliki scholar, al-Dardeer explained the hadith, “Oh Jabir! The first thing God created was the light of your Prophet” in al-Sharh al-Saghir and said, “The light of the Prophet (peace and blessings be upon him) is the source of all lights and objects as he said to Jabir (may God be pleased with him): “The first light God created from His light was the light of your Prophet.” This means that the Prophet’s light is the intermediary in all creatures.”

– God created multiple realms that include the ‘alam al-shahadah (the visible realm), alam al-ghayb (the unseen), al-arwah (the souls), al-jinn (the the jinns), and al-mala`ikah (the angels).

– God Almighty created all lights and the Prophet’s light may be the first of which the rest of lights spread among humans in ‘alam al-arwah.

– If the Prophet (peace and blessings be upon him) was the first light created by God, this means that his light is derived from God Who described Himself as Light, “God is the Light of the heavens and the earth” (Quran 24: 35). This means that Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) was not created from the light of another creature, but it was God Almighty Who created him and there is a difference between the Creator and the creature.
And God Almighty knows best.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Kunnen Profeten gebieden tot ongeloof?

blank

Tijdens de ᶜAqiēdahlessen uit Bādjūriyys Risālah in ‘Ilm al Tawhīd kwam er een belangrijke vraag voorbij. De impact die het heeft op de Imān van een persoon, en wat voor complicaties het met zich meebrengt op theologisch vlak, maakten mij attent op de toekomstige moeilijkheden die zich voor zullen doen wanneer de antichrist zal uitbreken. Hij zal namelijk mensen aanroepen tot het aanbidden tot zichzelf en vele moslims hierbij misleiden. De eerste stap die hij nodig heeft is de legaliteit tot het aanroepen van afgoden te bewijzen.

De vraag was: “Kunnen de Profeten, ongelovigen oproepen tot het aanroepen van afgoden zoals een sheikh dat deed tijdens een conferentie? Hij beweerde dat het een Sunnah was van de Profeet en derhalve dat het aansporen van Boeddhisten, polytheïstische christenen, hindoes om hun (af)Goden aan te roepen correct is en volgens de wijze van de geliefde Profeet – vrede zij met hem.”

Antwoord
In dit artikel zullen we het ᶜAqiēdahpunt dat de Profeten beschermd zijn van het plegen van ongeloof en afgoderij volledig ontleden, met de Qur’ân, Tafsiêr, Usul al-Aqiedah, Usul al-Hadith, Balaghah etc. Pas aan het einde zullen de citaten der geleerden van de Ahl al-Sunnah opgesomd worden. Het zal – met de wil van Allāh – duidelijk worden waarom de geleerden altijd een consensus bereikten op dit punt, en waarom een moslim verplicht is om te geloven dat zoiets niet kan in het recht van een Profeet – vrede zij met hem.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen

Titel: De profeten zijn rein van Kufr en Shirk met een consensus
Auteur: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Pagina’s: 32
 
 
 
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
blank

Je ontvangt het direct in je mail !


    Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.

    Je ontvangt het direct in je mail !


      Heb even geduld het kan een tel duren.
      Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.