Doneren?!

Wordt donateur !

Veel van onze werken brengen we gratis uit zodat u kunt leren over onze godsdienst en uw band met God en de Profeet sterker kunt maken. Wij vragen daarom of u ons kunt steunen zodat we onze toekomstige werken gratis kunnen blijven houden. U zult de zegeningen daarvan blijven ontvangen en actief deelnemen in de verspreiding van de Islam.

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Straat

Postcode

Plaats

Land

Project

Bericht

Bedrag €*Onze PROJECTEN

Sponsor de projecten naar keuze en verdien uw aandeel in het hiernamaals bij onderwijs hieruit. Draag bij aan professioneel islamonderwijs en de instandhouding van de Ahl al-Sunnah.

 Gegevens voor het overmaken:

Ten name van:  
Stichting al-Husayn
NL52 ABNA 0248 1504 56
o.v.v. het boek + uw adres + email

 Organisaties en onderwijsinstellingen kunnen bijdragen als participant aan project van keuze en vermeld worden in het boek. Neem hiervoor contact op via:

 info@alhusayn.nl

*Jaarlijkse donateurs van minimaal 50 EUR ontvangen bij elke nieuwe uitgave deze gratis thuis op;

*Maandelijkse & kwartaal donateurs ontvangen bij elke nieuwe uitgave deze gratis thuis op;

*Eenmalige donateurs vanaf 25 EUR ontvang een boek naar keuze gratis thuis. Geef in het berichtenveld aan welk boek u wilt. 

Vergeet het adressenveld niet in te vullen. Dank u wel en moge Allah u de zegeningen toekennen van elk materiaal dat we maken!

We willen het traditionele onderwijs van Qira-ah online beschikbaar stellen voor het publiek. U zult hierin voorzien worden van les voor het opleiden van traditionele Qurraa volgens het jargon.

Beginnend van niveau 0 tot aan de Riwayah compleet.

We willen hiernaast ook de lessen in Aqidah Ilm al-Kalam opnemen.
U zult hierbij uitleg krijgen door vakspecialisten opgeleid door de grote geleerden van Al-Azhar en Hind. De lessen zullen volgens de Ahl al-Sunnah leerschool zijn.

Andere vakken zullen tezijndertijd ontwikkeld worden

Docenten:

De docenten zijn allen traditionele schriftgeleerden van Al-Azhar tot aan de Jamiaat van Hind zijn die hun kennis van grote Mashaikh en daarin hun Isnad ontvingen. We zullen de lessen zoals ontvangen van de Mashaikh van Al-Azhar en Hind beschikbaar stellen voor het publiek. 

Hoeveel zullen de lessen kosten?

Onze nobele Mashaikh hebben geen geld gevraagd voor hun verdiensten, zodoende willen we dit ook gratis houden voor het publiek. 

Wilt u helpen bij de bescherming van de nobele Quran en islam  doet u dan hieraan mee! Het is een investering voor de toekomst een die blijft.

 

Benodigd:   

We willen hiervoor lampen, video-opname-apparatuur en microfoon aanschaffen om het online beschikbaar te stellen.
Maak daarom graag uw Sadaqah, Zakāh of vrijwillige donatie over en investeer in kennis waar het hard nodig is. Dit is een investering die blijft.

Doneer nu via de IDEAL-Module kies voor maandelijks, of het zelf naar:
Rekening ten name van:

Stichting al-Husayn

NL52 ABNA 0248 1504 56
o.v.v. apparatuur

https://tikkie.me/pay/24oa7hst8k2vh2jrfjha
_Deze link is geldig t/m 10 juni_

In Egypte zijn er special Qurans ontwikkeld om studenten te helpen bij het reciteren van de 10 stijlen van de nobele Quran. Wat dit in houdt kunt u lezen op de volgende pagina. We willen deze Qurans gratis beschikbaar maken, door de rechten ervan op te kopen om het daarna vrij te geven.

Wilt u helpen bij de bescherming van de nobele Quran doet u dan hieraan mee! Dit is de mooiste en de beste investering voor in het hiernamaals!

Er is momenteel een speciale website hiervoor in de maak. U zult met naam op de website vermeld worden.

U zult de zegeningen verkrijgen om de Quran te verspreiden en het beschermen van de 10 stijlen ! U helpt bij het onderwijs van de stijlen in de Quran ! Doe het voor uw overleden familieleden als Sadaqa Djariyah! Doe het voor Allah en de geliefde Profeet of een andere mooie intentie.

Benodigd:   6.500 EUR 

Uw Sadaqah, uw zakaah zijn hiervoor welkom, en het is de beste investering, dit zal iedereen in de wereld nodig hebben! Kunt u niet financieel bijstaan, doet u dan een smeekbede aan Allah dat het project uitkomt. Het zal de Quran enorm dienen.
Stichting al-Husayn

NL52 ABNA 0248 1504 56
o.v.v. 10 stijlen Qurans
*Bijdragenden worden op de website met naam vermeld dat het Quranproject dankzij hun tot stand is gekomen!
**Bijdragenden vanaf €50 krijgen het nieuwe aankomende Tajwidboek dl 1 gratis inclusief Tuhfah al-Atfal.

Huurpand Qur´an-instituut al-Husayn

We willen heel graag dat jongeren en ouderen de Quran begrijpend lezen. Hierom willen we de 10-recitatiestijlen van de nobele Qurʹān aanbieden, en Arabisch om het te begrijpen.

  • Quran met Tajwid
  • Arabisch om de Quran te begrijpen

Hiervoor willen we graag een pand huren om deze lessen te verzorgen. We zijn daarom op zoek naar maandelijkse donateurs die ons dit Fi Sabilillaah kunnen steunen. U zult in sha Allah de zegeningen van elke les ontvangen, elke keer wanneer studenten de Quran leren en begrijpen.

Maak daarom graag uw SadaqahZakāh of vrijwillige donatie over en investeer in kennis waar het hard nodig is.

Doneer nu via de IDEAL-Module kies voor maandelijks, of het zelf naar:

Rekening ten name van:

Stichting al-Husayn
NL52 ABNA 0248 1504 56
o.v.v. Qurʹan-instituut
*Maandelijkse donateurs van minimaal 25 EUR krijgen elk nieuw werk bij uitgave gratis opgestuurd.
*Eenmalige donateurs vanaf €50 EUR krijgen het nieuw boekwerk gratis.

Applicatie al-Qaidah al-Nuraniyyah (Turks)

Quranisch schrift is een gratis applicatie speciaal ontwikkeld om mensen te begeleiden bij het boek welke verkrijgbaar is via https://alhusayn.nl/product/quranisch-schrift/
We hebben de Nederlandse en Engelse versie al uitgebracht, maar willen dat kinderen over de wereld ook gebruik kunnen maken van de handige regels en structuur van Al-Azhar. Daarom wordt de App nu in het Turks uitgebracht!

We willen een Turkse vertaler inschakelen en willen u verzoeken om hiervoor bij te dragen om de ontwikkel en vertaalkosten te voldoen. De App zal GRATIS zijn en blijven.

Audio is kwalitatief
Het boek is volledig audio-ingesproken geweest door een specialist van de Al-Azhar universiteit. U hoort hierbij de Quranisch letters conform de regels van Tadjwied zoals dat vereist is bij de recitatie van de nobele Quran.

Voor wie en hoeveel?

De app zal altijd GRATIS blijven en mensen zullen hiervan profiteren zelfs na ons heengaan – als God het wil. Zonder meer een der beste manieren om kennis achter te laten. Sponsoren ontvangen een boek naar keuze gratis thuis opgestuurd. Vul het boek naar keuze in het berichtenveld.

Help mee met het verspreiden van kennis, doe het namens uw ouders en geliefden, zodat zij zullen profiteren met de zegeningen in het hiernamaals. Zeker wanneer mensen leren over de werkelijkheid van onze barmhartige Profeet Muhammad . Help mee en zorg ervoor dat iedereen onze geliefde Profeet  herkent zoals hij is.

Benodigd:

1000 EUR

Doneer nu via Ideal, paypal etc. via de website of rekening ten name van:

Stichting al-Husayn
NL52 ABNA 0248 1504 56
o.v.v. Seerah + adres + mail
*Sponsoren ontvangen een exemplaar van het boek ongeacht hun bedrag. Kunt u niet bijdragen, doet u dan Dua voor ons!
**Bijdragenden vanaf €50 krijgen een set 3x Seerah van de Profeet Muhammad en een Tajwid dl 1 boek.

Inleiding tot Tajwid (Hafs) behaald

 

We brengen dit jaar een zeer nuttig boek uit welke de fundamenten van Tajwid behandelt! De Makharidj en Sifaat! Het beschrijft en vertelt hoe de juiste klanken van de Quranische letters verkregen worden. Met boordevol illustraties en veel praktische uitleg. Tajwid in kleur en plaatjes! Begrijpelijk voor jong en oud. Voor de beginners en voor de gevorderen.

Auteur
Het werk is geschreven door een vakspecialist in de 10 recitatiestijlen van de nobele Qur-an, verworven aan de Al-Azhar universiteit (Cairo) en in Jamia Amjadia (Ghosi). Hij heeft hiernaast jarenlang ervaring in het onderwijzen van specialistisch Tajwid en heeft vele werken op dit gebied al eerder geschreven.

Onderzoek

In dit boek hebben wij veel nadruk gelegd op praktijk en is gericht op onderwijs. De inhoud is een versimpeling van wat in de hogere werken van de recitatiewetenschap onderwezen wordt.

Voor wie en hoeveel?

Het boek is gericht voor jong en oud, en geschikt voor beginners maar ook gevorderen hebben hier veel aan.

Voor het publiek zal er slechts een kleine bijdrage verzocht worden wat geïnvesteerd wordt in het vervolgwerk Muqaddimah van imam al-Djazariyy. Help mee met het verspreiden van kennis, doe het namens uw ouders en geliefden, zodat zij zullen profiteren met de zegeningen in het hiernamaals. Studenten die het niet kunnen opbrengen kunnen een verzoek doen en zullen het GRATIS verkrijgen.

Benodigd:

3500 EUR 

Doneer nu via Ideal, paypal etc. via de website of rekening ten name van:

Stichting al-Husayn
NL52 ABNA 0248 1504 56
o.v.v. Tarteel + adres + mail
*Sponsoren ontvangen een exemplaar van het boek ongeacht hun bedrag. Kunt u niet bijdragen, doet u dan Dua voor ons!
**Bijdragenden vanaf €50 krijgen 2x Seerah vd Geliefde Profeet met 1x Tajwid dl.2 en 1x Tajwid dl.1.

Tajwid deel 2: Tohfah al-Atfal (Hafs) behaald!


We brengen dit jaar de alombekende Tajwidboek uit voor de leesstijl in Hafs an Shobah volgens al-Shatibiyyah, namelijk Tohfah al-Atfal: geschenk voor de kinderen. Het werk is zo geaccepteerd onder de recitanten dat het standaardmateriaal is in Egypte Al-Azhar voor elk ieder die de Quran wilt leren lezen. Het zal voorzien zijn met een uitleg van een ander autoriteit in Qira-ah en unaniem geaccepteerd door elke vakkundige recitant. Een absolute must have voor elk ieder die Tajwid wil leren!

Auteur
Het werk is geschreven door een eeuwenoude vakspecialist, de grote Imam in de recitatiewetenschap en alom geaccepteerd, namelijk: sheikh Sulayman al-Djamzuriyy al-Shafi’iyy. De uitleg is gedaan door de autoriteit in Qira-ah sheikh Muhammad Aliyy al-Dabba’. Onder de vakrecitanten in de wereld worden beiden gezien als een autoriteit.

Onderzoek

In dit boek hebben wij veel nadruk gelegd op onderzoek uit meerdere werken, en het bevat vele toelichtingen uit de hogere boeken van Qira-ah.

Voor wie en hoeveel?

Voor het publiek zal er slechts een kleine bijdrage verzocht worden wat geïnvesteerd wordt in het vervolgwerk Muqaddimah van imam al-Djazariyy. Help mee met het verspreiden van kennis, doe het namens uw ouders en geliefden, zodat zij zullen profiteren met de zegeningen in het hiernamaals. Studenten die het niet kunnen opbrengen kunnen een verzoek doen en zullen het GRATIS verkrijgen.

Benodigd:

3500 EUR 

Doneer nu via Ideal, paypal etc. via de website of rekening ten name van:

Stichting al-Husayn
NL52 ABNA 0248 1504 56
o.v.v. Tajwid + adres + mail
*Sponsoren ontvangen een exemplaar van het boek ongeacht hun bedrag. Kunt u niet bijdragen, doet u dan Dua voor ons!
**Bijdragenden vanaf €50 krijgen 2x Seerah vd Geliefde Profeet met 2x Tajwid deel 1.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Wishlist 0
Continue Shopping