Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Zakat in geld

Inhoudsopgave

Vraag

Is het toegestaan ​​om de Zakat-ul-Fitr aan het einde van de Ramadan in geld uit te geven?

Antwoord

Volgens een groep betrouwbare juristen is het toegestaan ​​om ​​ Zakat-ul-Fitr aan het einde van de Ramadan te geven in valuta. In de Hanafi-wetschool is vastgesteld dat de hoeveelheid Zakat ul-Fitr: de helft van een Saa’ (2,4 kg) tarwekorrel, tarwebloem, een mengsel van tarwe- en gerstemeel, rozijnen of één sa’ van dadels of gerst is. Aangezien de verplichting van de bovengenoemde soorten levensmiddelen betrekking heeft op hun materiële waarde en niet noodzakelijkerwijs op hun specifieke soorten, is het daarom toegestaan ​​om de equivalente waarde van een van de bovenstaande soorten in contanten, handelsgoederen of in enige andere vorm te betalen.

De navolgers van de metgezellen, zoals al-Hasan al-Basri en Abu Ishaq al-Sabi’i, waren hier van mening.

Al-Hasan al-Basri zei: “Er is niets mis met het geven van zilvergeld voor je aalmoes aan het einde van de Ramadan.”

Imam Sarkhasy schreef in Al-Mabsut (vol. 3, pp. 107-8): “Het is toegestaan ​​in onze school om de equivalente waarde van tarwe te betalen, aangezien het doel van zakat is om in de behoeften van de mensen te voorzien en dit is voldaan door ofwel contant te betalen of in de vorm van tarwekorrel.”

Abu Bakr Al-A’mash (moge God hem genade schenken) zei: “Het is beter om zakat te betalen in de vorm van tarwegraan in plaats van het contante equivalent ervan te betalen, omdat dit dichter bij het oorspronkelijke bevel [voor Zakat] ligt en verder van wetenschappelijke bewering. Het is daarom meer religieus voorzichtig.”

De jurist Abu Ja’far (moge God hem genadig zijn) die een tegengestelde mening heeft, zei:

“Het is beter om het contante equivalent van Zakat te betalen, omdat dit dichter bij de armen komt, aangezien het hen in staat zal stellen hun onmiddellijke aankoop te doen. De reden voor het specificeren van tarwe en gerst in de tijd van de Profeet was omdat ze in al-Medina als ruilmiddel werden gebruikt. Maar hier waar valuta het ruilmiddel is, verdient het de voorkeur om het contante equivalent van zakat te betalen.”

Zuhayr, zei: “Ik zag mensen hun aalmoes aan het einde van de Ramadan in zilveren valuta uitdelen met een waarde die gelijk is aan die van voedsel.”

Abu Ishaq al-Suba’i: Zuhair meldde dat hij Abu Ishaq hoorde zeggen: “Ik was aanwezig ten tijde van de metgezellen en zij betaalden de contante waarde van Zakah al-fitr.”

‘Umar Ibn ‘Abdul-‘Aziz: Waqi’ leverde over via de Qura die zei: “We ontvingen een brief van ‘Umar Ibn ‘Abdul-‘Aziz betreffende zakat ul-fitr. Er stond: ‘Een halve sa’ voor elke persoon of het equivalent van een halve dirham.’ “

Al-Thawri en Ishaq Ibn Rahwiya hielden dezelfde mening aan, daarbij verwijzend naar de toelaatbaarheid van het geven van Zakat ul-Fitr in contanten, hoewel ze deze toelaatbaarheid beperkten tot gevallen van noodzaak, zoals vermeld door Imam An-Nawawi in Majmou’ Sharh Al-Muhadhdhab (vol. 6, blz. 112).

Abu Hanifah en Abu Yusuf hebben dezelfde mening van toelaatbaarheid omtrent de Zakat in geld.

De Hanafi-wetschool nam het bovenstaande standpunt in en haar geleerden vaardigen alle fatawa uit met betrekking tot Zakat-kwesties.

Al-Nasir en al-Mu’ayyad Biallah van de Zaydi-school steunen deze mening ook, net als Ishaq ibn Rahuwayh en Abu Thawr. De laatste twee geleerden waren echter van mening dat het alleen in omstandigheden van noodzaak moest worden toegepast.

In de Maliki-school doogden Ibn Habib, Asbagh, Ibn Abi Hazim, Ibn Dinar en Ibn Wahb de praktijk van het geven van aalmoezen in fysieke valuta, zowel voor de Zakah aan het einde van de Ramadan (fitr) als de algemene zakah.

Ibn Qasim en Ashhab verschilden echter enigszins: zij waren van mening dat het gebruik van fysieke munteenheid toegestaan ​​is in liefdadigheid, maar vonden het ongepast voor de liefdadigheid van de afsluiting van de vasten evenals de boetedoening van bindende beloften (eed).

Imam Al-Shafi’i (moge Allah hem genadig zijn) beweert anders en de reden voor deze meningsverschillen is dat zakat oorspronkelijk was voorgeschreven om in goederen te worden betaald.

De Hanbali-geleerde, Sheikh Taqiy ad-Din Ibn Taymiyya (moge Allah hem vergeven), handhaafde eveneens de toelaatbaarheid ervan in gevallen van nood en het overheersende algemeen welzijn. Hij schreef in Majmu’ Al-Fatawa (vol. 25, pp. 25-83):

“De schijnbare mening is dat het niet is toegestaan ​​om de equivalente waarde van zakat te betalen zonder dat daar een noodzaak of belang in is. Anders is er geen bezwaar hierop.”

De mening die stelt dat aan de verplichting van Zakat-ul-fitr wordt voldaan door de gelijkwaardige waarde in contanten uit te geven, werd genoemd in een rapport van Imam Ahmed dat Al-Mawardi citeerde in Al-Insaf (vol. 3, p. 182).

Zakat in geld en goederen

Conclusie omtrent Zakat al-Fitr in geld

In het licht van het bovenstaande bewijs, hebben we verzameld dat een groot deel van de imams, opvolgers en juristen van mening waren dat het contant betalen van aalmoes aan het einde van de Ramadan is toegestaan. Wanneer deze grote imams deze positie zelfs in de middeleeuwen toepasten, toen het ruilsysteem (voor het verhandelen van levensmiddelen) de boventoon voerde, de geleerden hieraan vasthielden, dan is de mening dat de aalmoes aan het einde van de ramadan in contanten kan worden betaald passender in onze tijd waarin het ruilsysteem op grote schaal vervangen is op valuta gebaseerd op transacties.

Het is terecht te stellen dat als de juristen die destijds tegen deze opvatting waren, vandaag de dag nog zouden leven, ze hoogstwaarschijnlijk van mening zouden veranderen om contante zakah toe te staan ​​aan het einde van de Ramadan. Bovendien is het contant betalen van zakah duidelijk beter voor de ontvanger, omdat hij op die specifieke dag alles kan kopen wat hij of zij nodig heeft. Zo kan het zijn dat iemand op het moment van de donatie meer kleding nodig heeft dan aan bepaalde voedingsmiddelen.

De aalmoezen aan het einde van de Ramadan zijn religieus gesanctioneerd om de armen op deze speciale dag ten goede te komen die alle moslims vieren. De geleerde Ahmad Ibn Siddiq al-Ghumari rh. schreef een boekwerk over deze kwestie genaamd Tahqiq al-Amal fi Ikhraj Zakat al-Fitr bi al-Mal, waarin hij de voorkeur gaf aan de Hanafi-mening met behulp van tweeëndertig tekstuele bewijzen. Evenzo geven wij de voorkeur aan de Hanafi-mening welke iemand toestaat ​​om zijn of haar aalmoes aan het einde van de Ramadan als contant geld uit te geven, omdat fysieke valuta de meest geschikte vorm van aalmoes is in onze tijd [en de armen hier het meeste nood aan hebben qua gebruik, dit zorgt voor hun voor een enorme verlichting.]

En de Almachtige God weet het het beste.

Zakat overmaken?

al-Husayn is actief voornamelijk onder armen en staat in direct contact met weeskinderen, arme studenten en alleenstaande moeders. We zijn een ANBI-instelling en non-profit. Je donaties zijn hierdoor belastingaftrekbaar. De medewerkers van al-Husayn nemen geen vergoeding en doen alles Fi-Sabilillaah. Je kunt je donatie overmaken via Tikkie of iDeal:

Lees ook

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover