Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Onze werkwijze

Uitleg hoe we islamitische kennis betrouwbaar houden en waarborgen

Selectie van materiaal
We selecteren materiaal zich baserend op het model en onderwijs van de Al-Azhar universiteit en nemen deze eerst volledig door met de Shuyukh van Al-Azhar. Het materiaal is eeuwenlang in gebruik, wereldwijd geaccepteerd en bovenal is islamitisch erkend als de juiste versie van de islam.

Interpretatie van geleerde op geleerde
Om de juiste inhoud te vertalen worden de werken van kaft tot kaft doorgenomen met de Shuyuk. Deze worden vervolgens door specialisten in Ilm al Kalam, Qira-ah en Hadith doorgenomen en vertaald. Hierbij worden adviezen en vragen door de Shuyukh van Al-Azhar en Dar al-Ifta beantwoord en verwerkt door de vertalers.

Revisie en nakijk
Pas daarna volgt de revisies door overigen. Je kunt hierbij dus verzekerd zijn dat de werken geschreven en vertaald zijn door de crème de la crème op hun vakgebieden en specialisten van Al-Azhar. De inhoud en interpretatie is daarom van hart op hart door Shuyukh doorgegeven en baseert zich niet op zelfstudie.

Team van specialisten
We werken hierom uitsluitend met traditioneel opgeleiden. Dit is thans waarom vertalingen niet woord voor woord, maar op basis van de intentie van de auteur is gedaan en toelichting door overige geleerden. Veelal worden er kantnoten geplaatst die volgen uit de hoge werken voor professoren die vervolgens toegankelijk worden gemaakt voor het volk. 

Waarom Al-Azhar

De Al-Azhar universiteit is werelds grootste en meest gespecialiseerde centra van kennis, waar de oude maatstaven van kennis worden gehanteerd en de beste specialisten in Ilm al-Kalam, Hadith en Qira-ah vandaan komen. Denk aan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalaniyy, al-imam Djalaluddin al-Suyutiyy, al-imam Dardeer al-Malikiyy, al-imam Badrud-Din Aiyniyy Sh al-Dabba, Sh Mahmoud Khalil al-Hosary, Minshawi en duizenden meer. Het is een van de laatste plekken waar traditiegetrouw volgens de eeuwenoude maatstaven islamlessen worden verzorgd. Onderwijzers zijn uitsluitend hoogstaande phd´s, professoren, Mutakallimien, Mufassirien, Muhaddithin en Sh ul-Quraa’.

Het kennisniveau en diepgang van de geleerden ivan Al-Azhar s ongekend en zeer gespecialiseerd. Dit is thans waarom Azhari´s bedreven zijn in Fiqh, Aqeedahleer en zonder meer de beste in Qira-ah. De oprichter van de stichting is zelf een afgevaardigde van Al-Azhar en heeft de wens hetzelfde beschikbaar te stellen voor in Nederland.

Veelgestelde vragen

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van “op het pad van Allah”.

Allah vermeldt in de nobele Quran:

“Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. ” [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

De Ahnaf in deze kwestie hanteren een ander model waarbij het geld eerst aan een arme persoon wordt geschonken en deze uit vrije wil schenkt aan een instelling die bijvoorbeeld het onderwijs van de Quran in standhoudt.

Het geld wordt gebruikt voor drukwerk, opmaken van de cursussen en voornamelijk inhuren van technisch personeel (derden). Daarnaast worden arme studenten, weeskinderen en alleenstaande moeders geholpen. 

Het team van Al-Husayn zelf accepteert geen geld van studenten en geeft kennis van de islam gratis door namens de geliefde Profeet ﷺ.

Het werk voor de Quran en islam is zonder tegenprestatie. Al-Husayn financiert de werken met eigen geld, met verkoop van bepaalde boeken, met donaties, Sadaqah en Zakah. 

We hanteren de Hanafi Mazhab waarin voor daden van aanbidding geen geld genomen mag worden.

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten.
De behoefte is enorm groot en we hebben zoveel werk nog te doen. Er is niet eens 10% van het werk voor de Quran gedaan, welke wel verplicht zijn om te hebben voor onze kinderen. Er zijn vele vakken in de recitatiewetenschap die allen overgebracht moeten worden.

We willen erg graag dat er meer docenten digitaal les geven, de Quran overbrengen en alles in een App aanbieden. Gratis !

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt je van ons een bevestiging van je giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van al-Husayn nodig. Dit is het nummer waaronder al-Husayn bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 857996290.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel. Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel voortzetten.

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. Geef dit s.v.p. met een bericht. Dank je wel!

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden

Krijg 10% korting!

En blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, cursussen en boeken in de islam. Zo mis je niets! 

Help met de Quran