Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid
Niyyah

Veertig intenties voor het zoeken naar kennis

Harun Verstaen
Harun Verstaen
Sidi Harun houdt zich bezig met het bestuderen van de islam en de Arabische taal, bij diverse islamitische instituten en Shuyukh in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft hij diverse islamitische boeken en teksten vertaald die zijn gepubliceerd door verschillende uitgevers, waaronder het bekende werk ‘Onze Meester Mohammed’ en de ‘Alomvattende Boodschap’. Ook heeft hij de afgelopen jaren tientallen teksten nagekeken en gecorrigeerd voor allerlei auteurs en vertalers. De eerwaarde broeder is afgestudeerd als jurist en werkzaam binnen de rechtspraak. In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​ In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​

Inhoudsopgave

Harun Verstaen
Harun Verstaen
Sidi Harun houdt zich bezig met het bestuderen van de islam en de Arabische taal, bij diverse islamitische instituten en Shuyukh in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft hij diverse islamitische boeken en teksten vertaald die zijn gepubliceerd door verschillende uitgevers, waaronder het bekende werk ‘Onze Meester Mohammed’ en de ‘Alomvattende Boodschap’. Ook heeft hij de afgelopen jaren tientallen teksten nagekeken en gecorrigeerd voor allerlei auteurs en vertalers. De eerwaarde broeder is afgestudeerd als jurist en werkzaam binnen de rechtspraak. In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​ In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​

Tags

Categorie

Disclaimer: Te allen tijde wordt er beroep gedaan op artikel 6 van de Grondwet, om de levensovertuiging i.c. het islamitische recht en credo te uiten t.b.v. educatiedoeleinden als een islamitische academicus. Hieronder vallen ook strafrechtelijke oordelen binnen het kader van het islamitische recht geldend in een islamitisch land. Op de artikelen en werken van al-Husayn rust een copyright. Voor het gebruiken van de stukken teksten neem contact op via [email protected]

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Samenvatting

Het pad tot de islamitische kennis is het pad van de vromen, het pad tot herkenning, het pad van eer en glorie en ook een pad tot het paradijs. Voorzeker is kennis een der grootste gunsten die Allah een dienaar kan schenken. Het is middels kennis dat een persoon verhevenheid verkrijgt mits het correct wordt gebruikt. Het is daarom enorm belangrijk dat we in zaken die te maken hebben met de aanbidding van Allah ook onze intenties zuiver houden. In dit artikel zullen 40 adviezen gegeven worden de je kunt gebruiken als intentie voor het opdoen van kennis.

Inleiding

Het pad tot de islamitische kennis is het pad van de vromen, het pad tot herkenning, het pad van eer en glorie en ook een pad tot het paradijs. Voorzeker is kennis een der grootste gunsten die Allah een dienaar kan schenken. Het is middels kennis dat een persoon verhevenheid verkrijgt mits het correct wordt gebruikt. Het zijn de mensen van kennis die erfgenamen zijn van de nobele Profeet (vrede zij met hem). Grote imams als Abu Hanifah, Malik, Shafi’i en Hanbali die uitblonken in kennis, allen die middels kennis en begrip van de Deen de nobele Profeet vertegenwoordigen. Allah schonk deze imams niet alleen kennis en het nodige begrip van de Deen, maar voorzag hun van de gunst om met kennis de godsdienst te dienen. Zij werden anders gezegd gezegend in hun kennis.

Er zijn ook anderen geweest door de geschiedenis met enorm veel kennis, maar de gunst niet verkregen om er goed mee te doen. Zij verkregen deze gunst niet omdat hun intenties bij het opdoen van kennis incorrect was.

Over het belang van het nemen van een correcte intentie vermeldt de Profeet vrede en zegeningen subliem: 

“De daden worden beoordeeld op basis van de intenties…”

De grootgeleerde Naqī ʿAlī Khān rh. schreef een beeldschoon werk over de verhevenheid kennis en de geleerden. In hetzelfde boek adviseert hij studenten op het belang van het nemen van goede intenties bij het opdoen van kennis.

De veertig adviezen

 1. Onderwijs anderen.
 2. Het corrigeren van jezelf.
 3. Het (spiritueel) leiden (en begeleiden) van anderen.2
 4. Allah tevredenstellen.
 5. De Profeet tevredenstellen.
 6. Het verkrijgen van beloning.
 7. Het verspreiden van de leerstellingen van de Profeet.
 8. De nabijheid verkrijgen van Allah.
 9. Het gezelschap van de vromen opzoeken.
 10. Het laten herleven van de islam.
 11. Jezelf van de Hel redden.
 12. Anderen van de Hel redden.
 13. De religie dienen.
 14. De leerstellingen van de (vrome) voorgangers laten herleven (en daarmee dus in stand houden).
 15. De gemeenschap dienen.
 16. Satan ergeren.
 17. Je naft (ego) onder controle houden.
 18. Kennis over Allah verkrijgen.
 19. Handelen naar de leerstellingen van onze (vrome) voorgangers.
 20. Mensen tot de islam uitnodigen.
 21. Degenen die vragen stellen (kunnen)3 beantwoorden.
 22. Dankbaarheid uiten (aan Allah in iedere situatie).
 23. Liefde voor Allah uiten.
 24. Liefde voor de Profeet uiten.
 25. Smeekbeden ontvangen van mensen.
 26. Anderen aansporen tot het zoeken naar kennis.
 27. Het aantal geleerden doen toenemen (door zelf kennis op te doen en een geleerde te worden).
 28. Leugens en dwaling weerleggen.
 29. Mensen weerhouden van verboden zaken.
 30. De rechtvaardigen aanmoedigen.
 31. De zondaars vermanen.
 32. Reageren op -en weerleggen van- bezwaren tegen de islam.
 33. De vlag van de islam ophijsen (d.w.z. de glorie van de islam vergroten).
 34. Jouw ouders tevredenstellen.
 35. De rechten van een huwelijkspartner leren om ze toe te passen.
 36. De rechten van een buurman leren om ze toe te passen.
 37. Islamitische literatuur vertalen.
 38. Islamitische boeken schrijven.
 39. Lezingen geven aan het publiek.
 40. Het gebed leiden.

Opmerking van de vertaler: De intenties voor het zoeken naar kennis zijn uiteraard niet beperkt tot deze veertig intenties. Het is goed mogelijk dat mensen nog meer en andere intenties hebben.

Bron: The Merit of Knowledge & Scholars, Sadr al Ulama Academy Publications (Bolton UK, 2018), pag. 84.4

1 Voor zijn biografie in het Engels, zie bijvoorbeeld:

https://www.dawateisla mi.net/ magazine/ en/memoirs-of-righteous-people/ maulana-mufti-naqi-ali-khan Hij was de vader van de bekende Shaykh Ahmad Rida Khan. Moge Allah genade met hen beiden hebben.  

2 Dit wil onder andere zeggen dat je een voorbeeld moet zijn voor anderen.

3 Het behoorde tot de manieren van de vrome voorgangers dat als ze iets niet wisten ze dat dan ook eerlijk toegaven en zeiden: ” Ik weet het niet” , omdat hiermee ook de islam beschermd wordt. لا أدري نصف الدين

4 Het originele werk in het Urdu kan gedownload worden: Fadl al-Ilm w. al-Ulama. Hierbij zit ook een werk van imam al-Ghazzali (Faraid wa Adab Muta allim wa Mu’allim)

Harun Verstaen
Harun Verstaen
Sidi Harun houdt zich bezig met het bestuderen van de islam en de Arabische taal, bij diverse islamitische instituten en Shuyukh in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft hij diverse islamitische boeken en teksten vertaald die zijn gepubliceerd door verschillende uitgevers, waaronder het bekende werk ‘Onze Meester Mohammed’ en de ‘Alomvattende Boodschap’. Ook heeft hij de afgelopen jaren tientallen teksten nagekeken en gecorrigeerd voor allerlei auteurs en vertalers. De eerwaarde broeder is afgestudeerd als jurist en werkzaam binnen de rechtspraak. In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​ In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​
Harun Verstaen
Harun Verstaen
Sidi Harun houdt zich bezig met het bestuderen van de islam en de Arabische taal, bij diverse islamitische instituten en Shuyukh in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft hij diverse islamitische boeken en teksten vertaald die zijn gepubliceerd door verschillende uitgevers, waaronder het bekende werk ‘Onze Meester Mohammed’ en de ‘Alomvattende Boodschap’. Ook heeft hij de afgelopen jaren tientallen teksten nagekeken en gecorrigeerd voor allerlei auteurs en vertalers. De eerwaarde broeder is afgestudeerd als jurist en werkzaam binnen de rechtspraak. In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​ In zijn vrije tijd is hij vertaler (Eng.-Ned.) en proeflezer en werkt als een jurist. Dit belet hem niet om continue verder te studeren in de islam. Voor al-Husayn biedt hij een waardevolle bijdrage in academische artikelen en tekstuele redactie.​

Disclaimer: Te allen tijde wordt er beroep gedaan op artikel 6 van de Grondwet, om de levensovertuiging i.c. het islamitische recht en credo te uiten t.b.v. educatiedoeleinden als een islamitische academicus. Hieronder vallen ook strafrechtelijke oordelen binnen het kader van het islamitische recht geldend in een islamitisch land. Op de artikelen en werken van al-Husayn rust een copyright. Voor het gebruiken van de stukken teksten neem contact op via [email protected]

Voor meer over dit onderwerp, zie

Vond je het artikel interessant?

Ontvang meer van zulke onderzoeken en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover