Overzicht van cursussen

LesBoekLocatieTijd
Recitatiestijl en TadjwiedQuran en TadjwiedstencilsDen HaagMan: 9-12 uur zaterdag Vrouw: bij aanmeldingen

Recente artikelen

De Fiqh van noodzaak (Corona)

De toepassing van Fiqh van noodzaak om levens te beschermen De Islamitische Jurisprudentie (Fiqh) staat bekend om zijn draagkracht en toepasbaarheid ongeacht tijd, plaats, situatie en individu. Dit blijkt door de flexibiliteit die de islam toont bij zeer uitdagende en veranderende omstandigheden. Speciaal voor zulke gevallen is er Fiqh al-Nawazil: Jurisprudentie en fatwa voor nieuw

Lees verder »

Corono i.v.m. Janazah

Het bestuur van een moskee stelde een vraag over hoe om te gaan met de lijken van potentiele Corona patienten. Na gesprek met de RIVM en de lokale GGD, is hun advies dat de uitvoerende van het ritueel bescherming in acht dient te nemen. “Draag tijdens de verzorging een schort met lange mouwen en handschoenen.

Lees verder »

Het opschorten van het gezamenlijke gebed vanwege Corona

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen via Al-Azhar en is in een korte tijd met urgentie vertaald. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari # Al-Azhar al-Sharif # Comité van grootgeleerden van Al-Azhar Algemene verklaring: Het is toegestaan ​​om de Jumuahgebeden en congregatiegebeden op te schorten om het volk te beschermen tegen het Corona-virus Alle lof zij Allah, Hij

Lees verder »

Preventieve maatregelen tegen een epidemie in het licht van de Sunnah

Preventieve maatregelen tegen een epidemie in het licht van de Sunnah Dit artikel is oorspronkelijk verschenen via Al-Azhar en is in een korte tijd vertaald met een aantal eigen opmerkingen. Het artikel geeft een valide opinie weer en pretendeert niet dat dit de enigste interpretatie is. De opkomst van plagen en ziekten is niet iets

Lees verder »

Weesmeisje in India

De sponsoren van al-Husayn hebben het geld benodigd voor het huwelijk van een weesmeisje in India bijeengebracht. De leraar van de universiteit heeft het persoonlijk overhandigd aan de moeder van het meisje. De moeder heeft hierbij een schriftelijke bevestiging ervan gegeven en voor iedereen Dua gedaan. Inmiddels is haar huwelijk al voltrokken in 2019 en we

Lees verder »

Ondersteuning van arm familie in India

Al hamdulillaah en Subhan Allah! Het betreft een arm familie die graag de wens had om hun dochter te laten trouwen. De vader is vanwege handicap niet in staat te werken en heeft nog zeer kleine kinderen. Dankzij de sponsoren van al-Husayn is de zuster van India nu getrouwd. Moge Allah hen het beste schenken

Lees verder »

Islam

De religie van Profeet Muhammad . In dit column zult u veel uitleg krijgen op de vele vragen over de islam. Zoals, klopt het dat moslims worden aangespoord tot het doden van ongelovigen? Haten moslims joden? Is de vrouw minderwaardig? Waarom schudden zij geen handen met vrouwen? Waarom een huwelijk met 4 vrouwen?

Christendom

De godsdienst van de Profeet Jezus (Isâ) zoon van Maria (Maryam). In dit column behandelen wij de grote overeenkomsten van het christendom met de islam en waarom moslims ook geloven in de Profeet Jezus en zijn boek. Ook zullen de verschillen tussen beide geloven aan het licht komen.

Atheïsme

Een steeds groter wordende groep in de wereld. Omdat het zich meer richt op wat waargenomen kan worden? We behandelen hierin de grote hamvragen des leven. Bestaat god? Zijn wij geschapen of vanzelf ontstaan? Klopt de evolutietheorie? Is religie de oorzaak van al het kwaad?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Wishlist 0
Continue Shopping