Steun met bedrijf of instelling

Zo laat je zien dat je bedrijf of instelling investeert in de ontwikkeling van de islamitische gemeenschap, in kennis en vooruitgang. Hiermee steun je gratis onderwijs van de Quran en islam

Samenwerken naar een betere toekomst

Door al-Husayn te steunen:

Krijgt het  bedrijf of de organisatie een beter imago, logo op de website;
raakt het personeel gemotiveerd omdat hun werk de Quran ondersteunt en gratis lessen faciliteert;
duizenden studenten eindelijk gratis kunnen les nemen in de Quran en Tajwid en overige noodzakelijke lessen;
draag je als bedrijf gelijk de Zakah af aan islamitische doelen of liefdadigheid;
wordt er invulling gegeven aan de vooruitgang van de islam en het streven naar een betere toekomst.

Doneer als bedrijf of organisatie

We zijn als moslims een natie die plichten kennen. Het is van islamitisch belang dat de basis in de Quran en islam altijd beschikbaar is voor de omgeving. In een maatschappij als Nederland waarin islam leren enorm duur is en ontoegankelijk is het belangrijk dat onze jongeren, alleenstaande ouders, de mensen die in de bijstand leven toegang hebben tot de kennis van de Profeet vrede zij met hem. Al-Husayn is speciaal hiervoor opgericht: een team van specialisten die afgestudeerd zijn van de beste instellingen in de wereld als Al-Azhar, Ashrafia Mubarakpur en die de hoogste maatstaf van onderwijs van de Quran en islam geheel gratis aanbieden, zoals de nobele Profeet en de kaliefen dat ook deden.

Je steun is een directe steun aan de Quran en de instandhouding van de religie, je voldoet hiermee ook aan je Zakahplicht van je onderneming en toont dat het meedoet met het aanbieden van onderwijs.

 

Wat kan al-Husayn doen voor je?

Wij kunnen veel voor jou en voor je bedrijf betekenen, en bieden veel mogelijkheden tot sponsoring van de gratis Quran en Arabische lessen. Deze zal in sha Allah zorgen voor een Sadaqah Jariyah een blijvende reeks aan zegeningen en dat weeskinderen en studenten toegang hebben tot kennis.

We hebben daarnaast een breed achterban onder de soennitische moskeeën en contacten met de islamitische geleerden. Promotie en bekendmakingen via onze e-mailing, meldingen aan moskeeën behoren tot de mogelijkheden.

 

Ik wil graag Zakah van mijn bedrijf doneren maar heb meer uitleg nodig

Begrijp je het voordeelsysteem nog niet zo goed? Heb je misschien meer uitleg nodig? We staan je dan graag te woord. Bel of whatsapp hiervoor naar 0685395534 of laat een email achter via het formulier op de contactpagina.

Ik steun jullie !

Moge Allah je zegenen en je onderneming doen bloeien tot iets groters. We vermelden je graag op onze website indien gewenst. Neem daarvoor contact op via het formulier hieronder. 

Voor een directe donatie, Sadaqah of Zakah-afdracht klik op de onderstaande knop.

al-Husayn is door de Belastingdienst  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit. Klik op de afbeelding.

Neem gerust contact met ons op

Veelgestelde vragen

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van "op het pad van Allah".

Allah vermeldt in de nobele Quran:

"Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. " [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

 

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten. De behoefte is enorm groot en we hebben zoveel werk nog te doen. We willen erg graag dat er meer docenten digitaal les geven, de Quran overbrengen en alles in een App aanbieden. Gratis !

Een ander voordeel geldt als je ervoor kiest om je fiscale voordeel ook aan al-Husayn te geven. In dat geval krijgen wij meer inkomsten, terwijl je hetzelfde betaalt.

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt je van ons een bevestiging van je giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van al-Husayn nodig. Dit is het nummer waaronder al-Husayn bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 857996290.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel. Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel voortzetten.

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. Geef dit s.v.p. met een bericht. Dank je wel!

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Je ontvangt het direct in je mail !


    Heb even geduld het kan een tel duren.
    Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.