Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Regels omtrent Zakat al-Fitr – Shafi’ en Hanafi

Inhoudsopgave

Het oordeel over Zakat al-Fitr

Het is een verplichte liefdadigheid die elke moslim verschuldigd is vóór het ‘Eid-gebed. Voor de Hanafi is het Wajib.

Wijsheid achter Zakat al-Fitr

Het is voorgeschreven om het vasten te zuiveren van eventuele tekortkomingen of fouten die tijdens het vasten zijn begaan. Vandaar dat de vastende persoon het vasten van de maand Ramadan afsluit met het aanbieden van Zakat al-Fitr in de hoop het vasten geaccepteerd wordt en het genoegen van Allah te winnen. De insteek hiervan is ook om te voorzien in de behoeften van de armen op de dag van ‘Eid.

Ibn ‘Abbas zei: “De Boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) beval Zakat al-Fitr aan degene die vast (d.w.z. vastte tijdens de maand Ramadan) om een ​​persoon te zuiveren van elke onfatsoenlijke daad of vuile praat en om de armen te voeden.” Abu Dawud

Graan, bonen en linzen

Wie zal Zakat al-Fitr betalen?

Zakat al-Fitr is verplicht (Wajib voor de Hanafi) voor elke moslim (man of vrouw, jong of volwassen, rijk of arm – voor de Shafi’i; voor de Hanafi is de voorwaarde om tenminste in bezit te zijn van de Nisab) als hij/zij voldoende voedsel heeft voor de volgende 24 uur (dag en nacht) van de ‘Eid of langer. Een verzorger van een gezin betaalt voor elk gezinslid. Alleen een kind dat na zonsondergang van de laatste dag van de Ramadan, en de overledene die is overleden voor de zonsondergang van de laatste dag van de Ramadan zijn vrijgesteld. Toch beweren sommige geleerden dat het de voorkeur verdient om het namens hen te geven. Een moslim moet Zakat al-Fitr namens zichzelf betalen / haarzelf en al zijn / haar personen ten laste.

Nisab is een bepaalde hoeveelheid rijkdom. Deze Nisab is het equivalent in contanten, goud-zilver, koopwaar, enz. van 612 gram zilver of 85-87 gram van 21 karaat goud volgens marktwaarde volgens de Hanafi.

Iemand machtigen

Een moslim kan het zelf betalen of anderen toevertrouwen om het namens hem/haar te betalen.

Plaats van betaling

In principe moet het worden gegeven in het land van verblijf. Het kan echter om een ​​geldige reden naar een ander land worden overgedragen.

Tijdstip van betaling

Zakat al-Fitr moet worden betaald na zonsondergang van de laatste dag van de Ramadan en vóór het ‘Eid-gebed. Het kan een of twee dagen vóór ‘Eid worden gegeven of op elk moment tijdens de maand Ramadan.

Zakat al-Fitr in geld

Het kan in de vorm van voedsel worden gegeven, maar het is toegestaan ​​om de waarde in contanten te betalen, afhankelijk van de behoefte van de armen.

Ontvangers van Zakat al-Fitr

Zakat al-Fitr moet worden betaald aan de acht categorieën genoemd in het vers van Zakah:

“Voorwaar, de verplichte liefdadigheid is slechts voor de armen en de behoeftigen en voor degenen die (het) verzamelen en voor het samenbrengen van harten (voor de islam) en voor het bevrijden van gevangenen (of slaven) en voor degenen die schulden hebben en voor de zaak van Allah en voor de (gestrande) reiziger – een verplichting (opgelegd) door Allah. En Allah is Alwetend en Alwijs.” Quran 9:60

Het kan worden betaald aan één persoon of aan meerdere.

Bedrag van Zakat al-Fitr

De voorgeschreven hoeveelheid Zakat al-Fitr voor elke persoon is één Sa’ (voor de Hanafi de helft hiervan,) betreffend het voedsel welke gebruikelijk is in het land, bijvoorbeeld tarwe, rijst, linzen of bonen.

Ibn ‘Umar zei: “De Boodschapper van Allah beval Zakat al-Fitr als Sa’ van dadels of een Sa’ van gerst, aan de vrije persoon en de slaaf, man en vrouw, jong en oud, onder de moslims. Hij gebood dat het gegeven wordt voordat de mensen naar het (‘Eid) gebed gaan.’

Een Sa` van tarwe is bijna gelijk aan 2040 gram, terwijl een Sa` van rijst, bonen, enz. bijna gelijk is aan 2500 gram. Het wordt aanbevolen om na te gaan wat de armen ten goede komen volgens de toestand van de betaler. Dit is waarom het toegestaan is om het af te staan in geldvorm in het licht van de islamitische wet en Fatwa. Voor de Hanafi is dit ongeveer 6 a 7 euro afhankelijk van de huidige prijzen. Zie onderstaande artikel.

Moge Allah al je goede daden accepteren!

Zakat overmaken?

al-Husayn is actief voornamelijk onder armen en staat in direct contact met weeskinderen, arme studenten en alleenstaande moeders. We zijn een ANBI-instelling en non-profit. Je donaties zijn hierdoor belastingaftrekbaar. De medewerkers van al-Husayn nemen geen vergoeding en doen alles Fi-Sabilillaah. Je kunt je donatie overmaken via Tikkie of iDeal:

Lees ook

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover