Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

De Niqab in de islam

Inhoudsopgave

Vraag

Wat is de regelgeving omtrent de niqab? Sommigen beweren dat het verplicht is; ze baseren hun mening op de hadith overgeleverd door ‘Aisha waarin ze zegt dat ze haar gezicht bedekte voor voorbijgangers tijdens de hadj.

Antwoord

Wat is Niqab? Niqab is een sluier die het hele gezicht bedekt, behalve de ogen. De hijab, de wettelijke kleding die een moslimvrouw moet dragen, bestaat uit:

 • Elk kledingstuk dat niet aan het lichaam kleeft,

 • het is niet transparant,

 • en dat het hele lichaam verbergt behalve het gezicht en de handen. Het kan geen kwaad om gekleurde kleding te dragen, op voorwaarde dat ze niet levendig zijn, niet opvallen of verlangen opwekken.

Mening van geleerden en de moslimgemeenschap

• De meerderheid van de geleerden houdt vol dat het niet verplicht is voor een vrouw om haar gezicht te bedekken of handschoenen te dragen. De toelaatbaarheid van het blootstellen van haar gezicht en handen is gebaseerd op het koranvers:

“En zeg tegen de gelovige vrouwen dat ze iets van hun blikken terneergeslagen houden, hun kuisheid bewaken en hun versiering niet blootgeven, behalve datgene wat daarvan [noodzakelijk] zichtbaar is.” (Quran 24:31).

• De meerderheid van de geleerden onder de metgezellen en degenen die na hen kwamen, interpreteerden ‘versieringen’ in het bovenstaande vers als het gezicht en de handen. Ze baseerden hun mening op de overlevering van ibn Abbas, Anas en Aisha, moge God tevreden met hen zijn, en op de woorden van Allah de Almachtige: …

“En laat hen [een deel van] hun hoofdbedekking (khimar) over hun boezems dragen” (Quran 24:31).

• De khimar waarnaar in het bovenstaande vers wordt verwezen, is een hoofdbedekking en al-Jayb verwijst naar de opening aan de voorkant van een shirt. In dit vers beveelt Allah moslimvrouwen om hun borstkas te bedekken met hun hoofdbedekking. Als het voor een moslimvrouw verplicht zou zijn om haar gezicht te bedekken, dan zou het koranvers dit expliciet hebben aangegeven. Een profetische traditie via Aisha, moge God tevreden met haar zijn, verhaalde dat Asmaa’ bint abu Bakr [haar zus] bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) binnenkwam in een transparante kleding. Hij wendde zich van haar af en zei:

“O Asmaa! Wanneer een vrouw de puberteit bereikt, mag er niets van haar worden gezien, behalve dit en dit,” en hij wees naar zijn gezicht en handen” (Abu Dawud).

De mening van de voorstanders van de Niqab

Sommige geleerden beweren dat een vrouw haar gezicht moet bedekken vanwege Aisha’s overlevering waarin staat:

“Rijders plachtten ons te passeerden toen we bij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) waren die een ihram droeg. Als ze in de buurt kwamen, liet ieder van ons [een deel] van haar kleed van haar hoofd over haar gezicht zakken. Als ze voorbijkwamen, ontblootten we onze gezichten” (Ahmed, abu Dawud, ibn Majah).

• Deze hadith is geen bewijs over de verplichting tot het dragen van de Niqab omdat de handelingen van de metgezellen geen bewijs zijn dat iets verplicht is. Bovendien kan de Niqab specifiek zijn geweest voor de moeders van gelovigen (de vrouwen van de Profeet), zoals de regel die hen verbood te trouwen met een ander na de dood van de Profeet.

• Het is bepaald in Ilm al-Usul (Principes van Jurisprudentie) dat iets dat meerdere interpretaties kent, niet als bewijs kan worden gebruikt.

• De Boodschapper van God (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Een vrouw tijdens Ihram mag haar gezicht niet bedekken en geen handschoenen dragen” (Bukhari).

Op basis van deze verklaring is er een wetenschappelijke consensus dat een vrouw haar gezicht niet mag bedekken en geen handschoenen mag dragen tijdens het gebed. Hieruit volgt dat het gezicht en de handen van een vrouw niet tot de ‘awra behoren (delen van het lichaam die bedekt moeten zijn).

• Het is daarnaast niet voor te stellen dat de Shari’ah zou voorschrijven dat een moslimvrouw haar ‘Awrah blootlegt tijdens het gebed of terwijl ze in ihram is.

De conclusie

Het is niet verplicht voor een moslimvrouw om haar gezicht en handen te bedekken. De Niqab valt onder ‘toegestane handelingen’; een vrouw wordt beloond voor het dragen, maar niet gestraft voor onthouden hiervan. Een vrouw vervult haar religieuze plicht met betrekking tot haar kleding door de Hijab te dragen.
God de Almachtige weet het beste.

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover