Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Moslim worden in Nederland

Inhoudsopgave

Vraag

Ik ben een tiener die in de Nederland woont. Ik ben geïnteresseerd in de islam en wil het geloof omarmen. Wat moet ik doen om een moslim te worden? Is het een verplichting om te wachten tot ik 18 ben voordat mijn islam geldig is? Ik ben daarnaast in de war over de rituelen zoals gebeden, vasten etc. Moet ik de relaties verbreken met mijn niet-moslimvrienden, broers en zussen en verwanten als ik moslim word?

Antwoord

Overgaan naar de islam is heel eenvoudig en er is geen bepaalde leeftijd voor. Men kan de islam elk moment omarmen en op elke leeftijd moslim worden. De geschiedenis van de islam staat vol met voorbeelden van mensen die de islam op jonge leeftijd hebben omarmd. Er zijn zelfs mensen die ongelovig waren maar later grote imams en leiders van de islam werden. Om er een paar te noemen de metgezel Ali Ibn Abi Talib die de islam omarmde op de leeftijd van zeven, Zaid Ibn Haritha, de dienaar van de profeet, en Ammar Ibn Yasir die één van de leidende metgezellen is en de toebeloofde met het paradijs .

Als je de Islam wilt omhelzen, moet je de shahadah uitspreken, d.w.z. de twee getuigenissen van het geloof. Je moet zeggen:

“Ik getuig dat er geen godheid is dan Allah (God) en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah (God)”

[Arabische transliteratie: Ash-hadu an la ilaaha illallAllaah wa ash-hadu anna Muhammdan rasuloelloellaah].

Men wordt een moslim na het uitspreken van de shahada, omdat dit een betuiging is van wat je in je hart hebt geaccepteerd. Wat betreft de rituelen van de islam, zoals gebeden, vasten, etc, worden deze allemaal verplicht bij het bereiken van de puberteit.

Wat betreft over het wonen in Nederland en moslim worden, dien je advies en begeleiding te vragen van het dichtstbijzijnde islamitische centrum. Daar zullen ze een officieel certificaat van je Islambetuiging uitgeven. De aanwezige sunni imams zullen je voorzien van de nodige informatie en begeleiding over de leringen en rituelen van de islam.

Islam is de religie van genade

Je moet weten dat de islam de religie van genade is, de religie van vroomheid en de religie van het onderhouden van relaties. Eén van de belangrijkste verplichtingen voor de moslims is om de schoonheid van de islam te laten zien en de beste vertegenwoordiger te zijn middels juiste manieren en handelingen.

Islam beveelt je niet om de banden met je familie en vrienden te verbreken of afkeer jegens hen te hebben of ze te haten; de islam leert aan om ze goed te behandelen. Het herbergen van haat jegens niet-moslims is vreemd aan de islam, omdat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hoogstpersoonlijk het voorbeeld gaf door liefdevol en vredevol met hen om te gaan. Immers, de islam is juist bedoeld voor hen. Middels hoogstaand karakter, liefdevolle omgang en de juiste uitnodiging daartoe is de religie van islam over de hele wereld verspreid.

De islam beveelt ons niet om mensen te haten, maar om hen lief te hebben, omdat zij de schepselen van God de Almachtige zijn. Bovendien is de mens een vereerde schepping van God. Om deze reden is het respecteren van de mensheid een heilzame daad. Het verklaart ook waarom God de Almachtige ons aanspoort om mensen lief te hebben, verwantschap te onderhouden, anderen goed te behandelen, goede woorden te spreken, vriendelijk te glimlachen goed gedrag te tonen en goed gezelschap te houden met anderen. Het is door deze middelen dat de Islam zich verspreidde.

Je moet je met anderen gedragen zoals je normaal dat zou doen, omdat de islam juist wil dat er harmonie, liefde en vrede onder de mensen heerst. Behandel uw familie en vrienden met goede manieren en deel in hun geluk en in hun vieringen op voorwaarde dat zij geen religieuze rituelen of praktijken op na houden die de islam tegenspreken.

 En God de Almachtige weet het het best.

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover