Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

De voortreffelijkheden van Laylatul Qadr

Inhoudsopgave

Wat gebeurt er in deze nacht?

De nacht van Kracht is een van de nachten in de maand Ramadan. Over de voortreffelijkheden van Laylatul Qadr zijn er vele berichten ons overgeleverd. Deze nacht staat bekend om het volgende:

  • De beslissingen omtrent de schepping worden vastgesteld.
  • Allah accepteert de gebeden en smeekbeden;
  • De Quran werd op deze avond geopenbaard.

Deze nacht wordt Laylatul al-qadr genoemd omdat op deze nacht het lot van de schepselen voor het aankomende jaar wordt bepaald. Allah de Almachtige vermeldt:

In die (nacht) wordt elke zaak van wijsheid verdeeld. al-Dukhan, 4

Verschillende interpretaties werden gegeven met betrekking tot de naam Laylatul Qadr. Er is gezegd dat het zo werd genoemd vanwege zijn grote waarde en hoge status bij Allah, omdat op deze nacht de aarde druk bezocht wordt vanwege het aantal engelen die uit de hemel neerdalen en omdat daden van aanbidding van groot belang zijn.

Al-Husein Ibn al-Fadl werd gevraagd: “Heeft Allah niet het lot bepaald voordat Hij de hemelen en de aarde schiep?” “Ja,” antwoordde hij. De ondervrager vroeg toen: “Wat betekent laylatul Qadr dan?” Al-Husein antwoordde: “De beslissingen worden op specifieke tijdstippen verzonden en vervolgens uitgevoerd.” Allah maakt de beslissingen bekend aan de engelen: welke voorzieningen mensen zullen krijgen, wie zal leven en sterven en alles wat voor dat jaar is verordend. Hij beveelt de engelen om te doen waartoe zij bevolen zijn.

Allah noemde deze nacht gezegend. Hij vermeldt:

We zonden het neer op een gezegende nacht; voorzeker willen we waarschuwen (tegen het kwaad). al-Dukhan 3

Voorzeker, hebben wij deze (boodschap) neder doen dalen in de Nacht van Kracht. al-Qadr 1

Het wordt aanbevolen om deze nacht in alle nachten van de Ramadan uit te zoeken, vooral in de laatste tien oneven dagen.

De geliefde Profeet ﷺ vermeldt:

“Zoek de nacht van Kracht in de laatste oneven tien dagen van de Ramadan.”

De meningen omtrent Laylatul-Qadr

Geleerden verschilden van mening over wanneer laylah al-Qadr zich voordoet. Zo is er bericht dat het plaatsvindt op de vooravond van de 20ste, 23ste, 24ste, 25ste, 27ste, 29ste of de laatste dag van de Ramadan. Deze data zijn vermeld in de tradities en geleerden hebben daaruit afgeleid dat Laylatul Qadr rond de laatste tien dagen van de Ramadan afwisselt.

Imam Al-Shafi’i bericht dat de Profeet ﷺ vragen, over wanneer deze nacht plaatsvond, beantwoordde volgens wanneer het in het jaar zou plaatsvinden waarin de vraag aan hem werd gesteld. Op basis hiervan vond Laylatul Qadr soms plaats op de vooravond van de 21ste, 23ste of de 27ste, alhoewel de tekenen op andere avonden te zien zijn.


Sommige geleerden gaan weer van uit dat Allah de Laylatul Qadr verborgen hield, zodat moslims ernaar zouden streven om het uit te zoeken en zich de hele maand in aanbidding zouden wijden. Dit is vergelijkbaar zoals Hij de Almachtige het uur verborgen heeft gehouden waarop Du’a op vrijdag wordt geaccepteerd. De insteek is dus dat moslims de hele dag Du’a doen. Dit is ook het geval waarbij Hij Zijn grootste naam onder Zijn goddelijke namen verborgen heeft gehouden, zodat moslims ernaar streven om Allah met al Zijn namen te smeken. Dit is ook met het tijdstip van overlijden en het Laatste Uur[1] zodat mensen blijven werken in voorbereiding van die dag.

Een van de tekenen van Laylatul Qadr die in een hadith worden genoemd, is het opkomen van een felle zon zonder enige stralende lichtstralen.

Er is overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei: “Het is een heldere en serene nacht, niet heet of koud. Het is zo helder dat het lijkt alsof het maanlicht de planeten onthult; de duivels komen pas tevoorschijn bij het aanbreken van de dag.”

Er is ook gezegd dat men op deze avond alle dingen voor Allah kan zien knielen; fel licht verlicht zelfs de donkerste plekken; men kan de vredesgroet horen of het gesprek van de engelen; en onder zijn tekenen is het geaccepteerd worden van smeekbedes.

Men moet niet veronderstellen dat Laylatul Qadr alleen wordt bereikt door degenen die getuige zijn van bovennatuurlijke verschijnselen. Allahs gunsten zijn namelijk veel groter. Een persoon die de nacht doorbrengt met het aanbidden van Allah, kan de beloning voor zijn aanbidding krijgen zonder getuige te zijn van bovennatuurlijke verschijnselen, terwijl een andere persoon die de nacht niet in aanbidding heeft doorgebracht, getuige kan zijn van de bovennatuurlijke verschijnselen die ermee samenhangen. De eerste is inderdaad beter; wat belangrijk is, is deugdzaamheid en niet het getuige zijn van bovennatuurlijke verschijnselen, omdat dit een zegen of een bestraffing kan zijn.

Het wordt aanbevolen om deze nacht door te brengen met het doen van smeekbedes, vooral de smeekbede die de Profeet ﷺ ‘A’isha aanspoorde om te doen toen ze hem vroeg wat ze op deze avond moest zeggen.

للَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allahumma Innaka ‘Afuwwun Tuhibbul ‘Afwa fa’fu Anni
Hij zei: “Zeg, ‘Allah, U bent de Alvergevende en U houdt ervan om te vergeven, dus vergeef mij.”

Help mee met de Quran

De nacht waarin daden meer dan verdubbeld worden. Help mee met de Quran. Met jouw donatie help je direct bij het opzetten van cursussen, boeken en ondersteuning van arme studenten en weeskinderen. De Quran is het Woord van Allah, dit faciliteren en gratis beschikbaar stellen voor de honderden studenten behoort tot de grootste werken die er kan zijn. We hebben de Medina Methode boeken vertaald, Tajwid cursussen opgezet en vele duizenden boeken weggegeven en willen dit graag met jouw hulp uitbreiden. Ontloop deze unieke kans in deze nacht niet.


Kun je nog geen Quran lezen?

Begin dan nu met de gratis cursus: al-Qaidah al-Nuraniyyah

[1] Het niet bekend zijn van het Uur is niet in de zin dat wanneer deze kennis geschonken wordt, een persoon een deelgenoot van God wordt. Verheven is Allah van enige gelijkenis. De Ulama die van mening zijn dat de nobele Profeet ﷺ de kennis van het Uur is geschonken is vanuit de optiek dat Allah Zijn geliefde Profeet ﷺ hierover heeft geïnformeerd. Dit standpunt is ook vanuit de Quran en Sunnah afgeleid, maar is niet een sterk standpunt. De Takfir van moslims hierop, zoals dat veelvuldig door enkelen wordt gedaan, is een grote tekortkoming in kennis en onkundig zijn in de regels van Takfir iets wat gezorgd heeft voor fysiek leed in de islamitische wereld.

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover