Kwijtscheldings- verzoek

“Ik en de zorgdrager van een wees zullen zo zijn in het paradijs!”
Hij verwees hierbij naar zijn wijs- en middelvinger. 

De Profeet Muhammad ﷺ – Sahih al-Bukhari

Zodoende proberen wij zoveel mogelijk dienstbaar te zijn jegens anderen om een plek te bemachtigen bij de nobele Profeet ﷺ in het hiernamaals. Het is voor ons en voor de donateurs daarom erg belangrijk om veel weg te geven. Dit is allemaal mogelijk dankzij de lieve donateurs van al-Husayn, die hun Zakah en Sadaqah schenken en de profijten ervan delen. Moge Allah het accepteren! 

Kom je in aanmerking?

Al-Husayn kan de kosten van de elektronische werken kwijtschelden in de gevallen dat:

 1. Je onder het bestaansminimum leeft.
 2. Je tot een specifiek doelgroep behoort zoals alleenstaande ouder met weinig inkomen. 
 3. Je afstammeling bent van de nobele Profeet Muhammad ﷺ  (van vaderskant).

Wanneer je dus onder een van de drie categorieën valt en je oprecht interesse hebt in kennis, kom je potentieel in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de kosten.

Let op: Om een succesvol beroep te doen op een regeling is het noodzakelijk dat je de vragen van het formulier volledig en naar waarheid beantwoordt. Stuur het ondergetekend terug. Kwijtscheldingsformulier >>>

Kwijtscheldingsverzoek

Assalam Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh, beste broeder of zuster,

Allereerst bid ik dat Allah je in de beste staat stelt en je gelukkig en gezond houdt. Moge Allah je zegenen in je streven naar meer kennis.

Al-Husayn was opgericht met de intentie om de Ummah van de Profeet ﷺ te dienen en kennis van de nobele Profeet ﷺ over te brengen naar de volgende generatie. Omdat de nobele Profeet ﷺ, de rechtgeleide kaliefen, de Aimmah van de islam en onze Shuyukh geen geld vroegen voor kennis, is het onze streven om zoveel mogelijk gratis aan te bieden. 

We ontkomen echter niet aan de kosten van het drukwerk, website pakketten, IT-uitbesteding, continue uitbreiding etc. Het is hierom dat we voor bepaalde fysieke of digitale producten als boeken een prijs moeten vragen om enkele boeken, lessen en cursussen gratis te houden. Hiervoor bied ik je mijn oprechte excuses aan. De lessen en cursussen zullen te allen tijde gratis voor je zijn, dit is een belofte namens het team zolang wij daartoe in staat zijn.

In het geval je in een staat bevindt dat je de kosten van het product niet op kunt brengen en oprecht wilt leren, dan wil ik je vragen het volgende formulier in te vullen en op te sturen. De verantwoordelijke zal deze aanvraag bekijken en strikt privé houden omdat dat jouw islamitisch recht is.

Kwijtscheldingsformulier >>>

Er is geen schaamte in de godsdienst wat betreft zulke kwesties. Er zijn grote metgezellen, Muhaddithin, Fuqaha, Qurraa geweest die in erbarmelijke toestanden kennis hebben opgedaan. Zij hebben kennis kunnen opdoen omdat de nobele Profeet ﷺ en zijn erfgenamen geen geld vroegen voor kennis. Het is juist onze tekortkoming dat we dit met het Quran-instituut vandaag (nog) niet heb kunnen bereiken. Moge Allah onze staat verbeteren.

Je broeder in het geloof,

Namens het voltallige team
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari

Word donateur

Wacht niet met het verdienen van zegeningen. Neem deel aan deze projecten. We helpen de behoeftigen, de weeskinderen, geven vele boeken gratis weg, geven gratis les en cursussen. Jouw Sadaqah, donatie, Zakah helpt ons de Quran en islamonderwijs gratis te houden. 

Een kleine gift maakt al een enorm verschil!

Een maandelijkse donatie is zeer welkom en hard nodig. Zo ontvang jij blijvend zegeningen voor elke letter en les die gegeven wordt en doe je met ons mee. Moge de zegeningen je toekomen. Amin! We zijn een ANBI instelling en je giften zijn belasting aftrekbaar

Als je ons vijf jaar lang periodiek met een vast, zelf gekozen bedrag steunt en dit vastlegt in een overeenkomst, is je gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Hoe kan ik doneren?

Voorwaarden voor belastingaftrek

Je kunt gewone giften (giften die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een overeenkomst/akte) alleen aftrekken als:

 • Je giften zijn gedaan aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en/of aan steunstichting(en) sociaal belang behartigende instelling (SBBI).
 • Het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag.
 • Het drempelbedrag 1% is van het drempelinkomen, maar minimaal € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van jou en jouw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.
 • Je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag. Dit bedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.
 • Doneer via de onderstaande module en betaal via de gewenste methode. Kies eenmalige donatie en het gewenste bedrag. Je kunt ook gebruik maken van de Tikkie.
 • Je kunt ook handmatig overmaken naar:
  IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
  t.n.v. Stichting al-Husayn

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

 1. Open hier de overeenkomst tot periodieke gift, vul het in, print het uit en onderteken het. 
 2. Stuur alle formulieren naar:
  stichting al-Husayn
  T.a.v. Penningmeester
  Citerstraat 24
  2287 EN, Rijswijk
 3. al-Husayn ondertekent en registreert de akte en stuurt één exemplaar retour.
 4. Hiermee kun je bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken.
 5. Doneer via de onderstaande module en betaal via de gewenste methode. Kies Jaarlijks en het gewenste jaarlijks bedrag. Hiermee machtig je ons automatisch jaarlijks het bedrag te innen.
 6. Je kunt ook handmatig overmaken naar:
  IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
  t.n.v. Stichting al-Husayn
  Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Bedragal-Husayn is door de Belastingdienst  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit. Klik op de afbeelding.

Zelf een gift overmaken?

Liever zelf een donatie overmaken? Dat kan naar:

IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56
t.n.v. Stichting al-Husayn
of via de TIkkie-knop.

Let op! Na een overboeking ontvangen wij geen persoonsgegevens van de bank. Je doneert dan dus anoniem. Als je echter bij de omschrijving van de overboeking je contactgegevens duidelijk vermeldt, dan kunnen we de gift aan jou bevestigen en je bedanken voor je steun.

Veelgestelde vragen

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van "op het pad van Allah".

Allah vermeldt in de nobele Quran:

"Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. " [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

 

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten. De behoefte is enorm groot en we hebben zoveel werk nog te doen. We willen erg graag dat er meer docenten digitaal les geven, de Quran overbrengen en alles in een App aanbieden. Gratis !

Een ander voordeel geldt als je ervoor kiest om je fiscale voordeel ook aan al-Husayn te geven. In dat geval krijgen wij meer inkomsten, terwijl je hetzelfde betaalt.

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt je van ons een bevestiging van je giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van al-Husayn nodig. Dit is het nummer waaronder al-Husayn bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 857996290.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel. Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel voortzetten.

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. Geef dit s.v.p. met een bericht. Dank je wel!

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Je ontvangt het direct in je mail !


  Heb even geduld het kan een tel duren.
  Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.