Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Kökçü als Turkse Buzz Lightyear, de regenboog als symbool van ongeloof

Inhoudsopgave

Orkun Kökçü weigert One Love regenboog als symbool

Het heeft ondertussen de eerste pagina’s van het nieuws gehaald, onze eigen Turk, Orkun Kökçü, heeft geweigerd de OneLove-aanvoerdersband te dragen. En daar wilt iedereen wat van horen. Sommigen die er begrip voor kunnen brengen en weer anderen die het maar niet kunnen begrijpen waarom Kökçü dit weigert.

Kökçü geeft aan dat hij de OneLove-aanvoerdersband weigert om geloofsredenen. De vraag is: over welke geloofsartikelen heeft hij het over?!

Homoseksualiteit in de islam

Het is ondertussen geen geheim meer in Nederland, de islam keurt elke vorm van seksueel contact tussen hetzelfde geslacht af, zo ook het veranderen van het gender, biseksueel (seksueel) contact, zelfs het normaal achten hiervan ook. Imam Haselhoef (moge Allah tevreden zijn met hem) werd hierop flink afgerekend toen hij voor dit gebod uitkwam op tv, door de media en door zijn mede imams. Wijzelf hebben er zelfs een compleet artikel aan toegewijd met instructies voor ouders om te voorkomen dat je kinderen homoseksueel worden of normaal beginnen te vinden: homoseksualiteit in de islam.

Deze afwijzing is niet uniek voor de islam maar is haast in elke wereldgodsdienst voorgeschreven; in de Bijbel, de Thora etc. Dit is ondanks de volgelingen daarvan deze boeken zelf massaal verloochenen.

Ok; maar wat is de connectie hiervan met de OneLove-aanvoerdersband?

Als we de aanvoerdersband nader bekijken zien we meer dan een mooi uitziend stukje stof met daarop de kleuren van de regenboog. Want laten we eerlijk zijn, het ziet er best vrolijk uit, een hartje in de kleuren van de regenboog. De KNVB geeft aan dat het eigenlijk dezelfde strekking heeft als de regenboog op de buik van de troetelbeertjes (care bears), je herkent ze vast wel… schattige beertjes met een schattige buik waaruit ze met een krachtige regenboogstraal schieten op mensen om ze liefhebbend te maken! De KNVB stelt dat dat eigenlijk ook het doel was bij Kökçü. Hij zou met dat bandje aan schietend met stralen van de regenboog alle haatdragende wezens moeten veranderen in wezens die houden van homoseksuelen etc.

Troetelbeertjes met homostraal of toch alleen liefde
Troetelbeertjes met een straal van liefde, of is het toch een homostraal?

Symboliseert de OneLove aanvoerdersband dit wel? Of staat de regenboog symbool voor iets anders?

Toch menen anderen, en ik denk Kökçü ook, dat de OneLove-aanvoerdersband eigenlijk stiekem ook iets anders uitdraagt. Iets wat we inmiddels al langer kennen en door de jaren heen vaak hebben zien voorbijkomen, zoals tijdens de Gay Pride momenten met onze eigen ster van Marokko: Ahmed Marcouch! Gesproken over trouw zijn aan God…

ahmed Marcouch als promoter van homoseksuaeel
Ahmed Marchouch zweert trouw toe aan de regenboogvlag
OneLove, of homoliefde? Regenboog als symbool van homoseksualiteit

Deze regenboog draagt namelijk een ander boodschap uit welke herkend wordt door atheïsten, monotheïsten, homoseksuelen, heteroseksuelen, volwassenen maar zelfs ook door kinderen.

Maar wat is die boodschap dan?

Deze regenboog staat ook in symboliek van:

Het moreel en ethisch zijn van de LHBTIQ+-overtuigingen en handelingen (die tegen de godsdienst zijn), het goedspreken van seksuele daden tussen hetzelfde geslacht, van biseksuele omgang en inmiddels het o zo populaire ‘verander van gender als je dat vindt, al spreekt je DNA en lichaam dat tegen’.

De regenboog als symbool van homoseksualiteit

Zonder twijfel begrijp je nu waar ik naartoe wil gaan. De aanvoerdersband in de kleuren van de regenboog, staat in de volksmond ook wel bekend als een teken welke de goddelijke boodschap tegenspreekt, een zogeheten anti-God boodschap, als teken van ontkenning van de autoriteit van God, het schele oog van de antichrist. Dit is ondanks de KNVB meent dat het voor een care bears doeleinde gebruikt wordt.

In de islamitische jurisprudentie staat dit fenomeen bekend als de Urf, namelijk een gewoonte welke zo normaal en breed geaccepteerd wordt door het volk, dat het eigenlijk geldt als een open feit. Het is vanuit deze zienswijze dat Kökçü (naar alle waarschijnlijkheid) de aanvoerdersband weigerde omdat het zijns inziens volledig haaks staat tegen zeer expliciete teksten van de Quran.

Kökçü als Turkse Buzz Lightyear

Kökçü werd daarom stiekem niet gevraagd om een vrolijk gekleurd bandje te dragen… hij werd stiekem gevraagd de autoriteit van God te ontkennen, Zijn oordeel te verloochenen, kinderen iets immoreels aan te leren door als symbool en voorbeeld te fungeren voor kinderen die naar hem opkijken. Hij werd kortweg gevraagd om de Turkse versie van Buzz Lightyear te worden. Door de OneLove aanvoerdersband te weigeren, voorkwam Orkan Kökçü te eindigen in een flop in beide werelden.

 

Buzz Lightyear regenboog als symbool

Toekomstperspectief

We leven in een maatschappij waarbij de boodschap van symbolen met de dag verandert. In het tempo waarin dit gebeurt, de mate van indoctrinatie van de overheid op kinderen, de snelheid waarmee homoseksualiteit en transgenderbeweging kleine kinderen wordt opgelegd, zullen de kleuren van de regenboog als symbool binnen enkele jaren naar verwachting volledig in teken staan van pro LHBTIQ+-overtuiging. Het zal daarom mijns inziens binnen enkele jaren uitsluitend geassocieerd worden met de overtuiging van ongeloof. Dit kan van land tot land verschillen afhankelijk van het indoctrinatiebeleid van de overheid en de scholen en in hoeverre het volk dit als zodanig accepteert.

Wat is het islamitisch oordeel hierop?

Het is vanwege het expliciet verbod op de LHBTIQ+-praktijken dat het niet toegestaan is voor een gelovige om deze daden zelf te begaan of anderen hiertoe aan te sporen. Wanneer God namelijk iets verbiedt, wordt het verbodene als immoreel en als onethisch herkend. Het is daarom voor een moslim niet toegestaan dit gedrag te normaliseren: God gebiedt niet tot het immorele en gebiedt Zijn dienaren daarom ook niet hiertoe.

Zou een moslim dit boodschap als normaal achten, dan acht hij iets correct terwijl God duidelijk aangeeft dat de kwestie immoreel is. Hij verwerpt hiermee de autoriteit van God en ontkent Zijn boodschap.

Wat betreft het islamitische oordeel op het dragen van LHBTIQ+-symboliek valt dit in het verlengde hiervan, namelijk dat het verboden is voor een moslim. Dit is echter geconditioneerd aan dat het symboliek werkelijk een boodschap uitdraagt, welk contradictief is aan de geboden en verboden door Allah. Dit bevel kan versterken naar meer Haram tot ongeloof wanneer het uitsluitend het geloof van Kufr uitdraagt, het wordt in realiteit potentieel een Shi’aar (teken) van ongeloof, zoals een kruisbeeld als symbool staat van het christendom.

Het is verboden voor een moslim om iets uit te dragen wat de autoriteit van God ontkent. Een moslim hoort volgens de islamitische wet een verzoek expliciet te weigeren wanneer hem gevraagd wordt (naar zijn zienswijze) de islam te verloochenen. Een moslim mag namelijk niet gedwongen worden zijn religie te verloochenen, omdat dit mede haaks staat tegen de godsdienstvrijheid welke heilig is in Nederland.

Dit blogartikel en de islamitische uitleg op het eind is geschreven door sh. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari, specialist in Aqidah en Fatwa afgevaardigde, de overige leden van al-Husayn zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Disclaimer: Te allen tijde wordt er beroep gedaan op artikel 6 van de Grondwet, om de levensovertuiging i.c. het islamitische recht en credo te uiten t.b.v. educatiedoeleinden als een islamitische academicus. Hieronder vallen ook strafrechtelijke oordelen binnen het kader van het islamitische recht geldend in een islamitisch land. Op de artikelen en werken van al-Husayn rust een copyright. Voor het gebruiken van de stukken teksten neem contact op via [email protected]

De islam spoort het volk niet aan tot geweld tegen homoseksuelen die het in praktijk brengen, of discriminatie van hen, maar conform het Profetische voorbeeld hen uit te nodigen tot het rechte pad. Zie hiervoor de overige artikelen.

Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover