Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Jeruzalem tussen het jodendom en de islam in

Inhoudsopgave

“Jeruzalem tussen het jodendom en de islam” is een publicatie van de Al-Azhar Islamic Research Academy (AIRA). Het boek toont vanuit historisch en religieus perspectief middels documentatie de valsheid aan wat betreft de claim dat Jeruzalem eigendom zou zijn van de Joden.

Het boek, uitgegeven in een serie wetenschappelijke artikelen, bespreekt de geschiedenis van Jeruzalem. Het weerlegt de claim dat Jeruzalem niet Arabisch zou zijn, door aan te tonen dat de oorspronkelijke bewoners en degenen die het hebben gebouwd, de Arabische Jebusieten waren van het vierde millennium voor Christus. Hiermee wordt het duidelijk dat Jeruzalem Arabisch is.

Met betrekking tot de bewering dat Jeruzalem een recht is van de Joden volgens hun religie, zal de auteur aantonen dat deze claim valser is dan de voorgaande claim.

  • Dit kent als grondreden dat de profeet Mozes (vrede zij met hem) nooit naar Jeruzalem was gegaan, en
  • de Thora niet op hem was neergedaald in Jeruzalem.

De spirituele connectie met Jeruzalem waarover de Joden spreken en claimen ontbreekt vanuit historisch en religieus perspectief.

Het boek demonstreert ook de valsheid in de claim dat Jeruzalem een recht is voor de Joden vanwege de heerschappij van David en Salomo (vrede zij met hen) over Jeruzalem. Vanuit de zienswijze van de Joden waren David en Salomo namelijk koningen en geen profeten noch boodschappers. De relaties met Jeruzalem kan hierom hooguit politiek zijn en niet religieus.

Het boek behandelt ook de positie die Jeruzalem en de Al-Aqsa-moskee kennen in de islam. Om te beginnen is het een feit dat de Al-Aqsa-moskee de eerste Qiblah was voor de moslims (de eerste richting waar moslims zich in het gebeden naartoe wenden) en hierom gelijk staat aan Mekka en Medina voor het bezoeken daarvan. De relatie tussen Jeruzalem en Mekka is hierom voor de moslim islamitisch en religieus van aard iets wat in de Quran is geopenbaard door God.

Verder zal de auteur vanuit historisch en islamitisch oogpunt demonstreren dat Jeruzalem voor de moslims beschouwd wordt als een heiligdom. Vanuit dit standpunt bood de islam veiligheid aan de vluchtende, was het verboden om daar te vechten en opende de islam de deuren voor de mensen van de drie religies. Het staat daarnaast vastgelegd in de geschiedenis dat sommige moslims tijdens de verovering de opdracht kregen om de joden te verbannen van Jeruzalem, maar de heersers dat weigerden zich baserende op de islamitisch richtlijnen. Dit staat in schril contrast met de andere religies; tijdens de kruistochten werd Jeruzalem gemonopoliseerd door christenen, zonder moslims en joden, en vandaag de dag verminderen de zionisten de Arabische, islamitische en christelijke aanwezigheid en judaïseren Jeruzalem steeds meer en meer.

Concluderend publiceert het boek een internationaal document, uitgegeven in december 1930 na Christus, waarin staat dat de Heilige Quds een islamitische erfgoed en eigendom is van de moslims. In deze context behoort Jeruzalem tot de rechten van moslims en Arabieren.

Al-Azhar Islamic Research Academy

Jeruzalem tussen het jodendom en de islam
Het boek is verkrijgbaar via Amazon en via de officiële boekenhandel van Al-Azhar.

Verklaring van de Sheikh al-Azhar

“De wereld zwijgt schandelijk over het harteloze zionistische terrorisme en de schendingen die zijn begaan tegen de Al Aqsa-moskee en onze broeders in Palestina. Palestina zal voor altijd standvastig blijven en de mensen zullen hun strijd voortzetten om hun land, eer en de Al Aqsa-moskee, de eerste Qibla en de derde heiligste plaats in de islam, te verdedigen. Ik salueer nederig deze onderdrukte mensen. O Allah de Meest Barmhartige, schenk het onderdrukte volk van Palestina de overwinning en omhul hen met uw bescherming en zorg.”
Sh Ahmad al-Tayyib al-Azhari
Sheikh al-Azhar
Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover