Het herdenken van de Mawlid volgens Al Azhar, Dr Ramadan al-Bouti en al-Suyutiyy

Het herdenken van de geliefde Profeet Muhammad ﷺ is een herhaalde fenomeen onder de Ahl al-Sunnah lieden. Vele grote geleerden door de eeuwen heen herdachten het. Tijdens het ottomaanse rijk was het zelfs een nationale dag welke uitbundig werd herdacht.

Dr. Shawki Allam, de Grand Mufti van Egypte uit Al Azhar vermeldt met betrekking tot de Mawlid het volgende:

“De geboorte van de Profeet  ﷺ is een poort van goddelijke genade in de geschiedenis van de mens. Deze genade is onbeperkt, want het omvat het onderwijzen en begeleiden van de mens naar het rechte pad en het bevorderen van zowel zijn materiële als spirituele welzijn. Het is niet beperkt tot degenen die leefden in de tijd van de profeet ﷺ, maar door de geschiedenis heen … “

Het is niet vreemd dat ter ere van de nobele Profeet ﷺ Al Azhar maar sterker nog heel Egypte, Marokko, Turkije, India en Pakistan etc. deze dag daarom ook uitbundig wordt gevierd.

Er zijn echter wel richtlijnen hiervoor gesteld namens de Shariah. Het is namelijk niet toegestaan dat er tijdens bijeenkomsten zaken geschieden die tegen de godsdienst ingaan. Anders dan dat zijn ceremonies van Quran, lofliederen, Ahadithbijeenkomsten, het vrijwillge vasten en gebeden allen op zich in essentie toegestaan en daarom dus ook ter ere van de majestueuze geboortedag.

Hoe dit is bewezen heeft Sh Dr Ramadan al-Bouti een bijzonder mooie uitleg gegeven (engels vertaald):

Er zijn ondanks dit enkele uitspraken gedaan door geleerden die blijk geven dat het niet toegestaan zou zijn. Hierop heeft wijlen Mujaddid van de islam Sh Jalaluddin al-Suyuti een verduidelijkend onderzoek gepresenteerd (zie link hieronder) waarom een zulks standpunt verkeerd is. Moge Allah hen vergeven.

Pdf

#Fatwa

Question

Is it permissible to celebrate the birth of the Prophet (peace and blessings be upon him) or would it be an innovation? If it is permissible, how is it celebrated?

Answer

Commemorating the birth of the Prophet (peace and blessings be upon him and his family) is from among the best deeds and one of the greatest acts which brings us closer to God. This is because it is an expression of our joy and love for him (peace and blessings be upon him) which is one of the principles of faith. The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “None of you will [fully] believe until I am dearer to him than his father, son, and all mankind” (Bukhari).

Celebrating the birthday of the Prophet (peace and blessings be upon him) is a sign of honoring him. He is a great blessing sent to the world and there is no objection in being grateful and celebrating his birthday. 
The noble Prophet (peace and blessings be upon him) himself recommended for us the manner of thanking God Most High for his noble birth. Abu Qatadah (may God be pleased with him) narrated that the Prophet (peace and blessings be upon him) used to fast on Mondays. He said, “I was born on this day” (Muslim). Fasting is an expression of gratitude for the favor of God the Almighty given to His Prophet and the community as well. It is then more appropriate to follow the model of the Prophet (peace and blessings be upon him) in thanking God Most High for His favor and benefaction through all means.

Permissible forms of celebrating the Prophet’s birth include the following:

– Gathering to make dhikr (invocations), chanting eulogies, and extolling the Prophet (peace and blessings be upon him). 
– Holding charitable banquets for the sake of God in order to declare our love to the master of all creation, the Messenger of God (peace and blessings be upon him), and express our joy at his noble birth.

Our righteous predecessors and scholars celebrated the birth of the Prophet (peace and blessings be upon him)
Since the 4th and 5th centuries A.H. our righteous predecessors have celebrated the birthday of the Prophet (peace and blessings be upon him) in the manner we described earlier. Moreover, many scholars and imams mentioned the permissibility of this form of celebration in their books. These include:

– Abu Shama al-Maqdisi (the Sheikh of imam al-Nawawi).
– Ibn al-Hajj in al-Madkhal.
– Ibn Hajar (the commentator of al-Bukhari]). 
– Al-Jalal al-Suyuti in a separate treatise called The Excellence of the Goals of Commemorating the Birth [of the Prophet].

And God Almighty knows best.

Merits of the Prophet’s birthday

Um Habībah—the wife of Prophet Muhammad and the daughter of Abu Sufyan— told that she once asked the Prophet, ‘“O Allah’s Messenger! Marry my sister.’ He said, ‘Do you like it?’ She said, ‘Yes, I am not your only wife. I really like my sister to share the good with me.’ In response, the Prophet said, ‘It is unlawful for me [to marry her].’ She again remarked, but it is said that you are going to marry the daughter of Abu Salama.” In reply, he said, “You mean the daughter of Um Salama?’ she replied in the affirmative. He then said, “Were she not my step-daughter, she would be unlawful for me to marry because she is my foster-niece. I and Abu Salama [her father] are foster-sons of Thuwayba.” ʻUrwa said, “Thuwayba was the freed slave girl of Abu Lahab whom he had manumitted, and then she suckled the Prophet. When Abu Lahab died, one of his relatives saw a dream in which he was in a very bad state. His relative asked him, ‘What have you encountered?’ Abu Lahab said, ‘I have not found any rest since I left you, except that I have been given water to drink because of my manumitting Thuwayba’” (al-Bukhari). Al-Suhaili (d. 581 AH) mentioned that al-ʻAbbas saw his brother Abu Lahab badly suffering in a dream, so he asked him about his distressful state. In response, Abu Lahab said that he suffers a continuous punishment but on Mondays he is relieved, for when the Prophet was born Monday, Thuwayba gave the glad news to her master, who manumitted her because of that good news.

If the case is as so with a non-Muslim then, how about the reward for the believer who celebrates the prophet’s birthday to express his love for the Prophet of mercy (peace and blessings be upon him) as long as he does not commit any forbidden act while doing so.

May Allah grant us rectitude in judgments, and may He fill our hearts with love of Allah’s Messenger, and may He gather us all under his banner on the Day of Resurrection, amen.

#AlAzhar #Mawlid #Seerah #Muhammad

 

Merits of the Prophet’s birthday

Um Habībah—the wife of Prophet Muhammad and the daughter of Abu Sufyan— told that she once asked the Prophet, ‘“O Allah’s Messenger! Marry my sister.’ He said, ‘Do you like it?’ She said, ‘Yes, I am not your only wife. I really like my sister to share the good with me.’ In response, the Prophet said, ‘It is unlawful for me [to marry her].’ She again remarked, but it is said that you are going to marry the daughter of Abu Salama.” In reply, he said, “You mean the daughter of Um Salama?’ she replied in the affirmative. He then said, “Were she not my step-daughter, she would be unlawful for me to marry because she is my foster-niece. I and Abu Salama [her father] are foster-sons of Thuwayba.” ʻUrwa said, “Thuwayba was the freed slave girl of Abu Lahab whom he had manumitted, and then she suckled the Prophet. When Abu Lahab died, one of his relatives saw a dream in which he was in a very bad state. His relative asked him, ‘What have you encountered?’ Abu Lahab said, ‘I have not found any rest since I left you, except that I have been given water to drink because of my manumitting Thuwayba’” (al-Bukhari). Al-Suhaili (d. 581 AH) mentioned that al-ʻAbbas saw his brother Abu Lahab badly suffering in a dream, so he asked him about his distressful state. In response, Abu Lahab said that he suffers a continuous punishment but on Mondays he is relieved, for when the Prophet was born Monday, Thuwayba gave the glad news to her master, who manumitted her because of that good news.

If the case is as so with a non-Muslim then, how about the reward for the believer who celebrates the prophet’s birthday to express his love for the Prophet of mercy (peace and blessings be upon him) as long as he does not commit any forbidden act while doing so.

May Allah grant us rectitude in judgments, and may He fill our hearts with love of Allah’s Messenger, and may He gather us all under his banner on the Day of Resurrection, amen.

#AlAzhar #Mawlid #Seerah #Muhammad

#FatwaQuestion

Is it permissible to buy sweets and candy on the occasion of the Prophet’s birth?

Answer

It is permissible to buy and gift sweets and candy on this occasion since there is no specific evidence either prohibiting or permitting it. Not only is this permissible, but it is also recommended if it is made with a good intention to please the members of one’s family or maintain the ties of kinship. It will be then a matter for which one is rewarded. Prohibiting or preventing this act is a kind of offensive over strictness.

And God Almighty knows best.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Een reactie plaatsen

Wishlist 0
Continue Shopping