Het herdenken van de Mawlid volgens Al-Azhar

Het herdenken van de geliefde Profeet Muhammad is een herhaalde fenomeen onder de Ahl al-Sunnah lieden. Vele grote geleerden door de eeuwen heen herdachten het. Tijdens het ottomaanse rijk was het zelfs een nationale dag welke uitbundig werd herdacht.

Dr. Shawki Allam, de Grand Mufti van Egypte uit Al Azhar vermeldt met betrekking tot de Mawlid het volgende:

“De geboorte van de Profeet  is een poort van goddelijke genade in de geschiedenis van de mens. Deze genade is onbeperkt, want het omvat het onderwijzen en begeleiden van de mens naar het rechte pad en het bevorderen van zowel zijn materiële als spirituele welzijn. Het is niet beperkt tot degenen die leefden in de tijd van de profeet , maar door de geschiedenis heen … “

Deze grote gunst van Allah namelijk de komst van de nobele Profeet onder de mensen staat daarom als symbool van rechtleiding, rechtvaardigheid en overige gunsten die Allah met hem meezond. Het is daarom dat Al Azhar maar sterker nog het volk van Egypte, Marokko, Turkije, India en Pakistan etc. deze dag uitbundig herdenken.

Er zijn echter richtlijnen hiervoor gesteld namens de Shariah. Het is namelijk niet toegestaan dat er tijdens bijeenkomsten zaken geschieden die tegen de godsdienst ingaan. Anders dan dat zijn ceremonies van Quran, lofliederen, Ahadithbijeenkomsten, het vrijwillge vasten en gebeden allen op zich in essentie toegestaan en daarom dus ook ter ere van de majestueuze geboortedag.

Hoe dit is bewezen heeft Sh Dr Ramadan al-Bouti een bijzonder mooie uitleg gegeven (engels vertaald):

Er zijn ondanks dit enkele uitspraken gedaan door geleerden die blijk geven dat het niet toegestaan zou zijn. Hierop heeft de sheikh al-islam Sh. Jalaluddin al-Suyuti een verduidelijkend onderzoek gepresenteerd (zie link hieronder) waarom een zulks standpunt verkeerd is.

Husn al-Maqasid – Sh. Jalalulddin al-Suyuti rh.

De schriftgeleerde sh Ahmad Rida Khan rh. schrijft voorts in een Risalah over de Qiyam ter ere van de Profeet, en beantwoordt een bezwaar:
 
The opinion that the Mawlid isn’t allowed? Or that it is a valid view to deem it as bad?
 
أما الحکم بحرمۃ ذٰلک التعظیم ومما نعتہ بدلیل عدم ذکرہ بالخصوص فی السنۃ فھو فاسد عند جمہور المحققین قال فی عین العلم والأسرار بالمساعدۃ فیمالم ینہ عنہ وصار معتادا بعد عصرھم حسنۃ وإن کان بدعۃ۲؎ إلخ اقول: والدلیل علٰی ھذا ماروی ابن مسعودرضی اﷲ تعالٰی عنہ مرفوعاً وموقوفاً ماراٰہ المسلمون حسنًا فھو عنداﷲ حسن۳؎
Regarding the Hukm that it is Haram or not allowed to perform acts in reverence to the Mawlid, solely because its not specifically mentioned in Ahadith, this stance is Fasid according the overall majority of the Muhaqqiqin. It’s mentioned in Ain Al Ilm that those things which were not present in the time of the Salaf but was practised by by the latter ones, if in accordance to it they experience joy and pleasure (like showing love and affection towards the greatest blessing Muhammad in these way) it is better even if it is Bid’ah… I say, the evidence for this is the Hadith which was narrated by Sayyiduna Abdullah b. Masud from the Holy Prophet ﷺ Marfu-an and Mawqufan: whatever the Muslim Ummah deem correct, is also correct in the court of Allah Al Mighty.
 
(۲؎ عین العلم الباب التاسع فی الصمت واٰفات اللسان امرت پریس لاہور ص۴۱۲)(۳؎ المستدرک للحاکم کتاب معرفۃ الصحابۃ دارالفکربیروت ۳/ ۷۸)
—-
فالمنکر لھذا مبتدع بدعۃ سیئۃ مذمومۃ لإنکارہ علی شیئ حسن عند اﷲ والمسلمین کماجاء فی حدیث ابن مسعود رضی اﷲ تعالٰی عنہ قال ماراٰہ المسلمون حسنا فھو عنداﷲ حسن والمراد من المسلمین ھٰھنا الذین کملوا الإسلام کالعلماء العالمین وعلماء العرب والمصروالشام والروم والأندلس کلھم رواہ حسنا من زمان السلف إلی الاٰن فصارالإجماع والأمرالذی ثبت بہ إجماع الأمۃ فھو حق لیس بضلال قال رسول اﷲ صلی اﷲ تعالٰی علیہ وسلم لاتجتمع أمتی علی الضلالۃ فعلی حاکم الشرع تعزیرالمنکر۔ واﷲ تعالٰی أعلم۔۱؎ روضۃ النعیم
 
…Regarding the gathering and Qiyam of the Mawlid, all the Ulama of Arab, Misr, Sham, Rum, Andalusia regarded it is Mustahsan, what results in the Idjma, and anything on which there has been an Idjmaa of the Ummah can’t be regarded as misguidance….
 
Regarding decorating the place
الحمدﷲ وکفٰی والصلٰوۃ علی المصطفٰی نعم ذکرولادۃ النبی صلی اﷲ تعالٰی علیہ وسلم ومعجزۃ وحلیۃ والحضور لسماعہ وتزیین المکان ورش ماء الورد والبخور بالعود تعین الیوم والقیام عند ذکرولادتہ صلی اﷲ تعالٰی علیہ وسلم واطعام الطعام وتقسیم التمروقرائۃ شیئ من القراٰن کلھا مستحبۃ بلاشک وریب واﷲ تعالٰی اعلم بالغیب۔۱؎
 
For further details please read
عقدالجوھر فی مولدالنبی الازھر للبرزنجی
اقامۃ القیامۃ علٰی طاعن القیام لنبی تہامۃ

Vraag:

Is het toegestaan ​​om de geboorte van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te vieren of is dit een slechte innovatie (slechte Bid’ah)? Als het is toegestaan, hoe mag dit gevierd worden?

Antwoord:

Het herdenken van de geboorte van de Profeet is een van de beste daden en een daad die ons dichter bij Allah brengt. Dit komt omdat het een uiting is van onze vreugde en liefde voor hem , welke tot een van de principes behoort van het geloof. De Profeet zei:

“Niemand van jullie zal [volmaakt zijn in zijn] geloven totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, zoon en de hele mensheid” (Bukhari).

Het vieren van de verjaardag van de Profeet is een teken van dat we hem respecteren en eren. Hij is een grote zegen die gezonden werd naar de wereld is en voorzeker is er geen bezwaar dit te herdenken als gunst van Allah. De nobele Profeet heeft ons zelf de aanbevolen om Allah te danken voor de Profeets geboorte. Abu Qatadah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet placht te vasten op maandag. Hij zei:

“Op deze dag ben ik geboren” (muslim).

De vasten is een manier van dankbaarheid uiten jegens de gunst van Allah, namelijk de komst van de nobele profeet die gezonden was met de Quran, met rechtleiding, het beëindigen van onrecht jegens vrouwen, zwarte personen, slaven en vele ontelbare gunsten die de gemeenschap heeft ontvangen. Het is daarom meer dan gepast om het voorbeeld van de profeet te volgen door Allah te danken voor Zijn gunst met alle middelen die we beschikken.

Toegestane vormen van het vieren van de geboorte van de Profeet zijn bijvoorbeeld:

  • Het samenkomen om kennis te vergaren over zijn nobele leven (Seerah), Quran-educatie, Aqidah, het uitdelen van boeken etc.
  • Het samenkomen om dhikr (aanroepingen) te doen, lofprijzingen (Anasheed) om de Profeet te prijzen.
  • Het houden van liefdadigheidsbanketten voor de armen en wezen, om zo onze liefde te betuigen aan de geliefde Profeet Muhammad .

Onze vrome voorgangers en geleerden vierden zelf de geboorte van de profeet . Het is namelijk sinds de 4e en 5e eeuw dat onze vrome voorgangers de geboortedag van de Profeet hebben gevierd op de manier die we eerder hebben beschreven. Bovendien noemden veel geleerden en imams de toelaatbaarheid van deze vorm van viering in hun boeken. Deze omvatten:

  • Abu Shama al-Maqdisi (de Sheikh van imam al-Nawawi). – Ibn al-Hajj in al-Madkhal.
  • Ibn Hajar (de commentator van al-Bukhari).
  • al-Jalal al-Suyuti in een aparte boek genaamd The Excellence of the Goals of Commemorating the Birth [of the Prophet].

En Allah weet het het beste.

Opmerking: Deze Fatwa van Al-Azhar is licht aangepast met een aantal toevoegingen die legaal zijn in het licht van de islamtische wetgeving. al-Husayn

Vraag:

Is het toegestaan om snoepgoed en lekkernij te kopen (en uit te delen) ter gelegenheid van de geboorte van de profeet (Mawlid)?

Antwoord:

Het is toegestaan om bij deze gelegenheid snoepgoed en lekkernij te kopen en uit te delen, aangezien er geen specifiek bewijs is dat dit verboden is, of toegestaan is. Sterker nog, het is niet alleen toegestaan, maar het wordt ook aanbevolen als het wordt gedaan met de intentie om de gezinsleden te behagen of de familiebanden te onderhouden. Het is dan een zaak waarvoor men beloond wordt. Het verbieden of tegenhouden van deze daad is een extreme houding.

En Allah weet het het beste.

Gerelateerde post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je ontvangt het direct in je mail !


    Heb even geduld het kan een tel duren.
    Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.