Het herdenken van de nacht- en hemelreis in Rajab

Het bekende en vertrouwde opinie van de voorgaande Ulama, de Salaf en Khalaf en waarop het praktijk van de moslimgemeenschap is, is dat de Isra en de Mi’raj plaatsvond op de zevenentwintigste nacht van de maand Rajab. Moslims herdenken hierbij overal in de wereld deze grootse gebeurtenis uit vreugde en eerbied jegens de nobele Profeet vrede zij met hem. De moslims doen dit middels verschillende soorten goede daden en legitieme wijzen waarmee de nabijheid van Allah verkregen wordt, iets wat legitiem is en wenselijk is volgens de Shariah. Wat betreft de uitspraken die moslims verbieden deze grote gebeurtenis te herdenken, deze zijn ongefundeerde en meningen die volgen door tekort aan inzicht, uitspraken die niemand eerder beging. Het is niet toegestaan om deze over te nemen of erop te vertrouwen.