Het herdenken van de Mawlid

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Inhoudsopgave

Vraag

Is het toegestaan om de geboorte van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te herdenken of is dit een slechte innovatie (slechte Bid’ah)? Als het is toegestaan, hoe mag dit herdacht worden?

Antwoord

Het herdenken van de geboorte van de Profeet ﷺ is een van de beste daden en een daad die ons dichter bij Allah brengt. Dit komt omdat het een uiting is van onze vreugde en liefde voor hem ﷺ, welke tot een van de principes behoort van het geloof. De Profeet ﷺ zei:

“Niemand van jullie zal [volmaakt zijn in zijn] geloven totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, zoon en de hele mensheid” (Bukhari).

Het herdenken van de geboorte van de Profeet ﷺ is een teken van dat we hem respecteren en eren. Hij is een grote zegen die gezonden werd naar de wereld is en voorzeker is er geen bezwaar dit te herdenken als gunst van Allah. De nobele Profeet ﷺ heeft ons zelf aanbevolen om Allah te danken voor de Profeets geboorte. Abu Qatadah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ placht te vasten op maandag. Hij zei:

“Op deze dag ben ik geboren” (muslim).

De vasten is een manier van dankbaarheid uiten jegens de gunst van Allah, namelijk de komst van de nobele profeet die gezonden was met de Quran, met rechtleiding, het beëindigen van onrecht jegens vrouwen, zwarte personen, slaven en vele ontelbare gunsten die de gemeenschap heeft ontvangen. Het is daarom meer dan gepast om het voorbeeld van de profeet ﷺ te volgen door Allah te danken voor Zijn gunst met alle middelen die we beschikken.

Toegestane vormen van het herdenken van de geboorte van de Profeet zijn bijvoorbeeld:

  • Het samenkomen om kennis te vergaren over zijn nobele leven (Seerah), Quran-educatie, Aqidah, het uitdelen van boeken etc.
  • Het samenkomen om dhikr (aanroepingen) te doen, lofprijzingen (Anasheed) om de Profeet ﷺ te prijzen.
  • Het houden van liefdadigheidsbanketten voor de armen en wezen, om zo onze liefde te betuigen aan de geliefde Profeet Muhammad ﷺ.

Onze vrome voorgangers en geleerden hedrachten zelf de geboorte van de profeet ﷺ. Het is namelijk sinds de 4e en 5e eeuw dat onze vrome voorgangers de geboortedag van de Profeet ﷺ hebben herdacht op de manier die we eerder hebben beschreven. Bovendien noemden veel geleerden en imams de toelaatbaarheid van deze vorm van herdenking in hun boeken. Deze omvatten:

  • Abu Shama al-Maqdisi (de Sheikh van imam al-Nawawi). – Ibn al-Hajj in al-Madkhal.
  • Ibn Hajar (de commentator van al-Bukhari).
  • al-Jalal al-Suyuti in een aparte boek genaamd The Excellence of the Goals of Commemorating the Birth [of the Prophet].

En Allah weet het het beste.

Opmerking: Deze Fatwa van Al-Azhar is licht aangepast met een aantal toevoegingen die legaal zijn in het licht van de islamitische wetgeving. al-Husayn

Verklaring van Sh. Dr. Shawki Allam al-Azhari

Dr. Shawki Allam, de hoofdmoeftie van Egypte van Al-Azhar vermeldt met betrekking tot de Mawlid het volgende:

“De geboorte van de Profeet  ﷺ is een poort van goddelijke genade in de geschiedenis van de mens. Deze genade is onbeperkt, want het omvat het onderwijzen en begeleiden van de mens naar het rechte pad en het bevorderen van zowel zijn materiële als spirituele welzijn. Het is niet beperkt tot degenen die leefden in de tijd van de profeet ﷺ, maar door de geschiedenis heen … “

Deze grote gunst van Allah namelijk de komst van de nobele Profeet onder de mensen staat daarom als symbool van rechtleiding, rechtvaardigheid en overige gunsten die Allah met hem meezond. Het is daarom dat Al Azhar maar sterker nog het volk van Egypte, Marokko, Turkije, India en Pakistan etc. deze dag uitbundig herdenken.

Er zijn echter richtlijnen hiervoor gesteld namens de Shariah. Het is namelijk niet toegestaan dat er tijdens bijeenkomsten zaken geschieden die tegen de godsdienst ingaan. Anders dan dat zijn ceremonies van Quran, lofliederen, Ahadithbijeenkomsten, het vrijwillge vasten en gebeden allen op zich in essentie toegestaan en daarom dus ook ter ere van de majestueuze geboortedag.

Verklaring van Sh. Dr. Ramadan al-Bouti rh.

Er zijn ondanks dit enkele uitspraken gedaan door geleerden die blijk geven dat het niet toegestaan zou zijn. Hierop heeft de sheikh al-islam Sh. Jalaluddin al-Suyuti een verduidelijkend onderzoek gepresenteerd waarom een zulks standpunt verkeerd is. Husn al-Maqasid – Sh. Jalalulddin al-Suyuti rh.

Verklaring van Sh. Ahmad Rida rh.


De Hanafi schriftgeleerde sh. Ahmad Rida Khan rh. schrijft voorts in een Risalah over de staan uit eerbied ter ere van de Profeet, en beantwoordt een bezwaar:

أما الحکم بحرمۃ ذٰلک التعظیم ومما نعتہ بدلیل عدم ذکرہ بالخصوص فی السنۃ فھو فاسد عند جمہور المحققین قال فی عین العلم والأسرار بالمساعدۃ فیمالم ینہ عنہ وصار معتادا بعد عصرھم حسنۃ وإن کان بدعۃ۲؎ إلخ اقول: والدلیل علٰی ھذا ماروی ابن مسعودرضی اﷲ تعالٰی عنہ مرفوعاً وموقوفاً ماراٰہ المسلمون حسنًا فھو عنداﷲ حسن(۲؎ عین العلم الباب التاسع فی الصمت واٰفات اللسان امرت پریس لاہور ص۴۱۲)(۳؎ المستدرک للحاکم کتاب معرفۃ الصحابۃ دارالفکربیروت ۳/ ۷۸)۳؎

Wat betreft de Hukm dat het Haram is of niet is toegestaan om handelingen te verrichten uit eerbied voor de Mawlid, alleen omdat het niet specifiek wordt genoemd in de Ahadith, dit standpunt is foutief volgens de algemene meerderheid van de Muhaqqiqin. In Ain Al Ilm wordt vermeld dat die dingen die niet aanwezig waren in de tijd van de Salaf maar door de latere geleerden werden beoefend, als ze in overeenstemming daarmee vreugde en plezier ervaren (zoals in het tonen van liefde en genegenheid voor de grootste zegen van Allah namelijk de komst van de Profeet Mohammed) is het iets goeds zelfs als het Bid’ah is… Ik zeg, het bewijs hiervoor is de Hadith die is overgeleverd door Sayyiduna Abdullah b. Masud van de Heilige Profeet ﷺ Marfu-an en Mawqufan: “Wat de moslim Ummah juist acht, is ook correct in het hof van Allah de Almachtige.”

فالمنکر لھذا مبتدع بدعۃ سیئۃ مذمومۃ لإنکارہ علی شیئ حسن عند اﷲ والمسلمین کماجاء فی حدیث ابن مسعود رضی اﷲ تعالٰی عنہ قال ماراٰہ المسلمون حسنا فھو عنداﷲ حسن والمراد من المسلمین ھٰھنا الذین کملوا الإسلام کالعلماء العالمین وعلماء العرب والمصروالشام والروم والأندلس کلھم رواہ حسنا من زمان السلف إلی الاٰن فصارالإجماع والأمرالذی ثبت بہ إجماع الأمۃ فھو حق لیس بضلال قال رسول اﷲ صلی اﷲ تعالٰی علیہ وسلم لاتجتمع أمتی علی الضلالۃ فعلی حاکم الشرع تعزیرالمنکر۔ واﷲ تعالٰی أعلم۔۱؎ روضۃ النعیم

… Met betrekking tot de bijeenkomst en Qiyam van de Mawlid, alle Ulama van Arab, Misr, Sham, Rum, Andalusië beschouwden het als Mustahsan, wat resulteert in de Idjma, en alles waarop een Idjmaa van de Ummah is geweest kan niet zijn beschouwd als misleiding….

En Allah weet het het beste.

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave

Tags

Categorie

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Recente artikelen

Volg ons

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Scroll naar top

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden