Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Het herdenken van de Mawlid

Inhoudsopgave

Vraag

Is het toegestaan om de geboorte van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te herdenken of is dit een slechte innovatie (slechte Bid’ah)? Als het is toegestaan, hoe mag dit herdacht worden?

Antwoord

Het herdenken van de geboorte van de Profeet ﷺ is een van de beste daden en een daad die ons dichter bij Allah brengt. Dit komt omdat het een uiting is van onze vreugde en liefde voor hem ﷺ, welke tot een van de principes behoort van het geloof. De Profeet ﷺ zei:

“Niemand van jullie zal [volmaakt zijn in zijn] geloven totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, zoon en de hele mensheid” (Bukhari).

Het herdenken van de geboorte van de Profeet ﷺ is een teken van dat we hem respecteren en eren. Hij is een grote zegen die gezonden werd naar de wereld is en voorzeker is er geen bezwaar dit te herdenken als gunst van Allah. De nobele Profeet ﷺ heeft ons zelf aanbevolen om Allah te danken voor de Profeets geboorte. Abu Qatadah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ placht te vasten op maandag. Hij zei:

“Op deze dag ben ik geboren” (muslim).

De vasten is een manier van dankbaarheid uiten jegens de gunst van Allah, namelijk de komst van de nobele profeet die gezonden was met de Quran, met rechtleiding, het beëindigen van onrecht jegens vrouwen, zwarte personen, slaven en vele ontelbare gunsten die de gemeenschap heeft ontvangen. Het is daarom meer dan gepast om het voorbeeld van de profeet ﷺ te volgen door Allah te danken voor Zijn gunst met alle middelen die we beschikken.

Toegestane vormen van het herdenken van de geboorte van de Profeet zijn bijvoorbeeld:

 • Het samenkomen om kennis te vergaren over zijn nobele leven (Seerah), Quran-educatie, Aqidah, het uitdelen van boeken etc.
 • Het samenkomen om dhikr (aanroepingen) te doen, lofprijzingen (Anasheed) om de Profeet ﷺ te prijzen.
 • Het houden van liefdadigheidsbanketten voor de armen en wezen, om zo onze liefde te betuigen aan de geliefde Profeet Muhammad ﷺ.

Onze vrome voorgangers en geleerden herdachten zelf de geboorte van de profeet ﷺ. Het is namelijk sinds de 4e en 5e eeuw dat onze vrome voorgangers de geboortedag van de Profeet ﷺ hebben herdacht op de manier die we eerder hebben beschreven. Het is consistent door de eeuwen heen door moslimrijken in standgehouden en grootschalig herdacht als een dag waarin de gunst van Allah tot ons kwam. Alle geleerden van deze moslimrijken herdachten dit middels daden van aanbidding. Bovendien noemden veel geleerden en imams de toelaatbaarheid van deze vorm van herdenking in hun boeken. Deze omvatten:

 • Abu Shama al-Maqdisi (de Sheikh van imam al-Nawawi). 
 • Ibn al-Hajj in al-Madkhal.
 • Ibn Hajar (de commentator van al-Bukhari).
 • al-Jalal al-Suyuti in een aparte boek genaamd The Excellence of the Goals of Commemorating the Birth [of the Prophet].
 • Ibn Hajar al-Haytami [De grootste gunst op de schepping middels de geboorte van de leider van de mensheid]
 • Ibn Abidin de grote Hanafi Mujtahid
 • Ibn Hajar al-Haytami
 • de Imam der Qurra Ibn al-Jazari, naar wie alle Qurra als autoriteit overleveren
 • Mulla Ali al-Qari
 • de lijst gaat door.

En Allah weet het het beste.

Opmerking: Deze Fatwa van Al-Azhar is licht aangepast met een aantal toevoegingen die legaal zijn in het licht van de islamitische wetgeving.

Verklaring van Sh. Dr. Shawki Allam al-Azhari

Dr. Shawki Allam, de hoofdmoeftie van Egypte van Al-Azhar vermeldt met betrekking tot de Mawlid het volgende:

“De geboorte van de Profeet  ﷺ is een poort van goddelijke genade in de geschiedenis van de mens. Deze genade is onbeperkt, want het omvat het onderwijzen en begeleiden van de mens naar het rechte pad en het bevorderen van zowel zijn materiële als spirituele welzijn. Het is niet beperkt tot degenen die leefden in de tijd van de profeet ﷺ, maar door de geschiedenis heen … “
Sh Dr. Shawki Allam al-Azhari
Hoofdmoeftie van Dar al-Ifta van Al-Azhar Egypte

Deze grote gunst van Allah namelijk de komst van de nobele Profeet onder de mensen staat daarom als symbool van rechtleiding, rechtvaardigheid en overige gunsten die Allah met hem meezond. Het is daarom dat Al-Azhar, maar sterker nog het volk van Egypte, Marokko, Turkije, India en Pakistan etc. deze dag uitbundig herdenken.

Er zijn echter richtlijnen hiervoor gesteld namens de Shariah. Het is namelijk niet toegestaan dat er tijdens bijeenkomsten zaken geschieden die tegen de godsdienst ingaan. Anders dan dat zijn ceremonies van Quran, lofliederen, Ahadithbijeenkomsten, het vrijwillige vasten en gebeden allen op zich in essentie toegestaan en daarom dus ook ter ere van de majestueuze geboortedag.

Verklaring van Sh. Dr. Ramadan al-Bouti rh.

Er zijn ondanks dit enkele uitspraken gedaan door geleerden die blijk geven dat het niet toegestaan zou zijn. Hierop heeft de sheikh al-islam Sh. Jalaluddin al-Suyuti een verduidelijkend onderzoek gepresenteerd waarom een zulks standpunt verkeerd is. Het bevat ook de citaten van een Maliki geleerde die in hun onderzoek tot een verkeerde conclusie kwamen. Imam al-Suyuti verhelderd dit in zijn boek Husn al-Maqsid – Sh. Jalalulddin al-Suyuti rh. Het boek is ondertussen vertaald naar het Engels en bevat een lijst met geleerden die de Mawlid ondanks het iets nieuws is als Mustahsan zien. Husn al-Maqsid Engels.
Het is tegen de regels in dat wanner overduidelijk is dat een geleerde een fout beging, deze te misbruiken om geleerden en moslims vanaf de 4de generatie tot aan nu toe allen tot dwalenden te verklaren en als hellebewoners zoals dat door een nieuwe groep gedaan wordt.

Verklaring van een Hanafi grootgeleerde Sh. Ahmad Rida rh.


De Hanafi schriftgeleerde sh. Ahmad Rida Khan rh. schrijft voorts in een Risalah over het staan uit eerbied ter ere van de Profeet, en beantwoordt een bezwaar vanuit Fiqh oogpunt. Deze Risalah is een zeer religieus technisch document waarin vanuit Fiqhoogpunt vele bezwaren wordt ontleed:

أما الحکم بحرمۃ ذٰلک التعظیم ومما نعتہ بدلیل عدم ذکرہ بالخصوص فی السنۃ فھو فاسد عند جمہور المحققین قال فی عین العلم والأسرار بالمساعدۃ فیمالم ینہ عنہ وصار معتادا بعد عصرھم حسنۃ وإن کان بدعۃ۲؎ إلخ اقول: والدلیل علٰی ھذا ماروی ابن مسعودرضی اﷲ تعالٰی عنہ مرفوعاً وموقوفاً ماراٰہ المسلمون حسنًا فھو عنداﷲ حسن(۲؎ عین العلم الباب التاسع فی الصمت واٰفات اللسان امرت پریس لاہور ص۴۱۲)(۳؎ المستدرک للحاکم کتاب معرفۃ الصحابۃ دارالفکربیروت ۳/ ۷۸)۳؎

Wat betreft de Hukm dat het Haram is of niet is toegestaan om handelingen te verrichten uit eerbied voor de Mawlid, alleen omdat het niet specifiek wordt genoemd in de Ahadith, dit standpunt is foutief volgens de algemene meerderheid van de Muhaqqiqin. In Ain Al Ilm wordt vermeld dat die dingen die niet aanwezig waren in de tijd van de Salaf maar door de latere geleerden werden beoefend, als ze in overeenstemming daarmee vreugde en plezier ervaren (zoals in het tonen van liefde en genegenheid voor de grootste zegen van Allah namelijk de komst van de Profeet Mohammed) is het iets goeds zelfs als het Bid’ah is… Ik zeg, het bewijs hiervoor is de Hadith die is overgeleverd door Sayyiduna Abdullah b. Masud van de Heilige Profeet ﷺ Marfu-an en Mawqufan: “Wat de moslim Ummah juist acht, is ook correct in het hof van Allah de Almachtige.”

فالمنکر لھذا مبتدع بدعۃ سیئۃ مذمومۃ لإنکارہ علی شیئ حسن عند اﷲ والمسلمین کماجاء فی حدیث ابن مسعود رضی اﷲ تعالٰی عنہ قال ماراٰہ المسلمون حسنا فھو عنداﷲ حسن والمراد من المسلمین ھٰھنا الذین کملوا الإسلام کالعلماء العالمین وعلماء العرب والمصروالشام والروم والأندلس کلھم رواہ حسنا من زمان السلف إلی الاٰن فصارالإجماع والأمرالذی ثبت بہ إجماع الأمۃ فھو حق لیس بضلال قال رسول اﷲ صلی اﷲ تعالٰی علیہ وسلم لاتجتمع أمتی علی الضلالۃ فعلی حاکم الشرع تعزیرالمنکر۔ واﷲ تعالٰی أعلم۔۱؎ روضۃ النعیم

… Met betrekking tot de bijeenkomst en Qiyam van de Mawlid, alle Ulama van Arab, Misr, Sham, Rum, Andalusië beschouwden het als Mustahsan, wat resulteert in de Idjma, en alles waarop een Idjmaa van de Ummah is geweest kan niet zijn beschouwd als misleiding….

En Allah weet het het beste.

Bezwaren op de Mawlid

Op de Mawlid zijn er enkelen die stellen dat het herdenken van de geboortedag van de Profeet ﷺ een slechte Bidah is, dwaling is, waarbij de extremen onder hen het omschrijven als daden van polytheïsten. De geleerden door de eeuwen heen vanaf de 4de eeuw tot aan nu toe, zoals o.a. van het Ottomaanse Rijk, die dit nationaal door het Rijk herdachten, begingen volgens hen daden van dwaling. 

Hierop heeft de sheikh al-islam Sh. Jalaluddin al-Suyuti een verduidelijkend onderzoek gepresenteerd waarom een zulks standpunt verkeerd is. 
Husn al-Maqsid (Engels)Husn al-Maqsid – Sh. Jalalulddin al-Suyuti rh. Het onderzoek bevat ook de citaten van een gerespecteerde geleerde die averechts van de overweldigende meerderheid tot een verkeerde conclusie kwam.  Het boek is ondertussen vertaald naar het Engels en bevat een lijst met geleerden die de Mawlid ondanks het iets nieuws is als Mustahsan zien. Husn al-Maqsid Engels.

Madrasah Rayatun Nabiyy ﷺ (Stion) heeft hiernaast een boekwerk in het Nederlands opgesteld. Het boek somt hierin de argumenten uit de Quran en Sunnah op en legt uit hoe de grote imams van de islam dit als een legitieme en zegenvolle daad hebben bewezen. Het boek behandelt o.a. de volgende onderwerpen.

 • Is de Mawlid een Eid zoals de twee bekende Eid?
 • Wat is Bid’ah?
 • Is het een Bid’ah en dwaling? Wat vertellen onze geleerden hierover? Hoe is de Mawlid bewezen als een goede daad uit de Quran en Sunnah?
 • De soorten van Bid’ah volgens de geleerden.
 • Welke geleerden praktiseerden dit?
 • De voordelen van de Mawlid.

Het is tegen de regels in dat wanneer overduidelijk is dat een geleerde een fout beging in onderzoek, deze te misbruiken om geleerden en moslims vanaf de 4de generatie tot aan nu toe allen tot dwalenden te verklaren en als helbewoners zoals dat door een nieuwe groep gedaan wordt.

Beide boeken kunnen gedownload worden via de link onderaan het artikel.

Sh. Dr. Yusri Jabr al-Azhari op enkele bezwaren

Is het een Eid?

Nee het is geen religieuze Shari Eid, zoals dat bekend is als de twee bekende Eid, maar een taalkundige Eid (Urfi) zoals dat ook gebruikt wordt voor een moment van geluksuiting zoals een huwelijk, het herdenken van gunst van Allah.

Waarom heeft de nobele Profeet ﷺ, de metgezellen en de generatie daarna niet gedaan? Het is pas vanaf de 4de generatie onafgebroken door de overweldigende meerderheid van de moslimwereld en geleerden uitgevoerd en in standgehouden. 

De nobele metgezellen en de Ulama in de eerste drie generaties waren voornamelijk bezig met de overdracht en waarborgen van de islam. Je moet erbij denken dat Ulama voor één Hadith overlevering soms wel maanden moesten reizen. Het was pas nadat het raamwerk voor de principes van de wetgeving en Ahadith geboekstaafd waren en vastgelegd door de wetsgeleerden, men de tijd ervoor nam om een secundair iets als de Mawlid grootschalig te herdenken. De geleerden begrepen namelijk in hun tijd al dat het herdenken van de Mawlid niet verplicht is noch tot de essentie van de godsdienst behoort en daarom geen prioriteit genoot zoals dat wel het geval was met de Ahadith en de Fiqh.

Echter nadat in de eerste drie eeuwen de Ulama dit bewerkstelligd was, de godsdienst wijdverspreid werd, werd dit praktijk door grote geleerden van hun tijd gedaan en geaccepteerd in groten getale die ontelbaar zijn.
 

Wie beging de eerste Mawlid?

Over wie het als eerste grootschalig herdachte is er onenigheid. De eerste die het grootschalig herdacht was in de tijd van Salahuddin al Ayyubi rh. toen er ter ere van de Profeet  kilometers lange liefdadigheidsbanketten werden georganiseerd gedurende de gehele maand. Hierom wordt er gesproken dat de eerste die ermee begonnen de Ayyubieten waren. Zie Imam al-Suyuti Husn al-Maqsid (Engels vertaald).
 

Hoe is het bewezen dat er een goede Bidah bestaat? Is het concept van een goede innovatie af te leiden van de handelwijze van de Profeet ?

De geliefde Profeet heeft in een vermelding zijn metgezellen aangeleerd over het concept van een goede innovatie en een slechte.
 
“Degene die in de islam een goede manier inbrengt, hij krijgt dan de beloning ervoor, en (plus) de beloning van eenieder die dat in praktijk brengt na hem, zonder dat er iets van hun beloningen vermindert; En degene die in de islam een slechte manier brengt, op hem rust de last ervan, en (plus) de last van eenieder die dat na hem in praktijk brengt zonder dat er iets van hun lasten vermindert.” – Sahih Muslim
Het is vanwege het begrijpen van deze belangrijke les dat de metgezellen zelf ook zaken begingen die de Profeet niet verricht had noch de opdracht daartoe gaf. Zo kwamen de metgezellen bijvoorbeeld met zelfgemaakte smeekbedes gericht tot Allah in het gebed (een daad van aanbidding). Het waren woorden en daden die de Profeet  zelf niet had gedaan noch had aangeleerd, maar de metgezellen vanuit zichzelf verrichten. Toen de Profeet  dit vernam, waarschuwde hij hen niet dat zij een innovatie hadden begaan, noch dat zij helbewoners waren, noch dat zij hem eerst erover hadden moeten informeren, maar de Profeet  bevestigde hun eigen gestelde smeekbedes als een goede daad. De metgezellen waren hier namelijk al van op de hoogte omdat de Profeet  het model hiervoor had aangeleerd, namelijk het verrichten van goede daden conform de opgelegde regels. 
 
Dit concept is goed begrepen door de geleerden in de eeuwen daarna, zoals Imam al-Nawawi in al-Minhaaj, door de moslimrijken en de geleerden van deze rijken die de Mawlid zelf herdachten en praktiseerden, ook in Makkah en Madinah, voor de verovering daarvan door de Britten en Wahhabieten.
 

Is dit wel van toepassing op de Mawlid?

De Profeet herdacht zijn geboortedag als een gunst van Allah (reden), en maakte het uitdrukkelijk dat een daad van aanbidding gedaan werd vanwege het herdenken van zijn geboorte. Het is alleen dat de wijze waarop een gunst van Allah wordt herdacht door de eeuwen heen anders was, terwijl de reden overeenkomt. 
 
De wijze van herdenking verschilde van moslimrijk tot moslimrijk afhankelijk van wat de geleerden nodig achtten op basis van de behoefte van de maatschappij. Daar waar er veel armoede was, deelden de rijken eten uit, waar weeskinderen waren, kleding en primaire levensbehoeften etc. 
 
Deze daden zoals de recitatie van de Quran, het voeden van de wezen en eten schenken zijn allen op zich bewezen als goede daden en behoeven op zich geen aangelegenheid om te verrichten. Maar het is goed om dit te doen als eerbetoon van de nobele Profeet , daar deze gunsten van hem afkomstig zijn, hij ons daartoe aanspoorde en ons de islam bracht.
 
De wijze waarop de gunst van Allah wordt herdacht mag dus verschillen conform de behoeftes van het volk, zolang het geschiedt middels daden die opzichzelfstaand bewezen zijn als goede daden die vrijwillig geuit kunnen worden en niet als vereist geacht worden. Het herdenken van de Mawlid middels nieuwe goede daden is daarom ook nimmer als verplicht geacht door de geleerden, noch als zodanig uitgevoerd of beschreven. Sterker nog de geleerden hebben dit vanaf het begin expliciet gemaakt in Fiqhwerken dat het gaat om iets vrijwilligs. Het wordt daarom gecategoriseerd als iets goeds (Mustahsan) en niet als Wajib.
 
Sh Dr Yusri Jabr al-Azhari (geparafraseerd met verduidelijkingen)
 

Sh. Mustapha Ben Hamza over de soorten van Bid'ah en de Mawlid in Marokko

De Marokkaanse Sheikh Mustapha Ben Hamza licht in een lezing toe hoe de Mawlid in de geschiedenis van Marokko werd herdacht, hoe vele grote Marokkaanse geleerden dit praktiseerden.

In zijn betoog licht hij toe hoe er in het licht van Usul al-Fiqh de uitspraak van de nobele Profeet  in samenhang genomen moet worden met de overige vermeldingen. Er is heden een groep die vanuit blinde navolging, elke soort Bid’ah in absolute zin als dwaling accepteren, het verheffen tot een kwestie van Aqidah en grote geleerden en moslims door de eeuwen heen omschrijven als semi-christenen en shiiten, terwijl er niet gekeken is naar de uitspraken van de nobele Profeet die de fameuze Hadith contextualiseren:

“…en elke Bid’ah is een dwaling, en elke dwaling leidt naar het vuur.

Sheikh Mustapha Ben Hamza demonstreert hoe de Marokkaanse geleerden deze fameuze Hadith contextualiseerden, maar ook hoe de metgezellen hiermee omgingen. Zijn eindconclusie is dat in licht van de Malikitische wetgeving, het herdenken van de Mawlid niet tegenstrijdig is met de Fiqh en zodoende de grote Malikieten niet beschuldigd kunnen worden van dwaling of andere verwerpelijke betitelingen die enkele extremen van vandaag doen. Een lezing die veel nuance brengt aan de Mawlid.

Aanbevolen literatuur

Het is aanbevolen op deze verheven dag te leren over het leven van onze geliefde Profeet ﷺ. Hiervoor hebben we een artikel en een boek beschikbaar:

https://alhusayn.nl/leven-van-de-profeet-muhammad/ 

Seerah van de Profeet ﷺ

In dit wereldbekende werk van Sh. Abdul Ghaniyy al-Maqdisi kom je in vogelvlucht te weten over het leven van de Profeet Muhammad ﷺ.  Je leert over zijn jeugd, ouders, kinderen, familieleden. Daarnaast is er een mooie beschrijven van de uiterlijke kenmerken van de Profeet ﷺ en ook zijn beeldschone eigenschappen. Er is een apart hoofdstuk over de wonderen van de Profeet ﷺ. Op het eind wordt een biografie gegeven van de 10 metgezellen die het bericht ontvingen van het paradijs. 

Bekijk

De argumenten volgens Fiqh

Hoe dit praktijk door de schriftgeleerden van de islam is onderbouwd volgens het islamitisch recht is in een kort en bondig boek samengevat. Madrasah Rayatun Nabiyy  heeft hierop een boekwerk samengesteld waarin de bewijsvoering in het Nederlands is gedaan met de bronnen. Hierin is ook een hoofdstuk toegewijd aan de groepering die stellen dat het herdenken van de Mawlid dwaling is. 

download

De bezwaren op de Mawlid 

Ondanks de Mawlid door de overweldigende meerderheid door de eeuwen heen, tot in de ordes van Mujtahidin, Fuqaha, Muhaddithin, complete moslimrijken werd gepraktiseerd en uitgevoerd, zijn er ook enkelingen geweest die bezwaren hebben geuit op de Mawlid. Op deze bezwaren heeft sh al-islam Imam al-Suyuti rh. een boekwerk geschreven die deze ontleden en beantwoorden. Het boek is in het Engels beschikbaar gesteld tezamen met een lijst van grootgeleerden die de Mawlid, ondanks nieuw, accepteerden en herdachten.

download
Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover