Christendom

De fundamenten tot spirituele groei

Sidi Abdelmalik SimonHamme, België (Het artikel is een samenvatting van het fameuze ‘Aqīdahwerk Sharh al-Kharīdah geschreven door shaykh Aḥmad al-Dardīr al-Mālikī al-Azharī rh.) In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij Allah, de Heer van alle werelden. Moge de vrede en zegeningen zijn met de Profeet Muḥammad, zijn familie en volgelingen. O Allah, de Heer van de engelen, Schepper van de hemelen en de aarde, Kenner van het verborgene en het waarneembare, Hij die oordeelt tussen Zijn dienaren, over dat waaromtrent mensen van mening verschillen, leid mij met Uw toestemming naar de waarheid. U leidt wie U wil tot het rechte pad. Introductie tot spirituele groei tot Allah In deze samenvatting treft de lezer tien fundamenten van het spirituele pad aan dat leidt tot de nabijheid van Allah. Deze fundamenten komen uit het hoofdstuk zielszuivering (qism attaṣawwuf) dat deel uitmaakt van de uitleg van het gedicht al-Kharīdah al-Bahiyyah geschreven door de edele shaykh Aḥmad al-Dardīr al-Mālikī al-Azharī rh. (1201 H.). Het is noodzakelijk voor degene die het spirituele pad wenst te bewandelen om deze fundamenten in praktijk te brengen. Verder raad ik de lezer, die de Arabische taal machtig is, aan om het volledige hoofdstuk uit dit gezegend werk aandachtig door te nemen. Dit advies ontving ik tevens van shaykh Mohamed Yaseen Khan Al-Azhari toen ik hem vroeg naar een alomvattend werk met betrekking tot deze wetenschap. Moge Allah dit werk zegenen en van nut laten zijn voor de gemeenschap van het zegel der profeten: Muḥammad. Amīn Abdelmalik Simon De fundamenten van het spirituele pad dat leidt tot de nabijheid van Allah zijn: 1 Attawbah: Dit houdt in dat men terugkeert tot Allah en berouw heeft over iedere begane zonde, ook als deze wordt beschouwd als een kleine zonde. Het tonen van berouw bestaat uit drie pijlers. De eerste is spijt hebben van ongehoorzaamheid tegenover Allah. De tweede is zich inzetten en voornemen om deze zonde niet meer te verrichten. De derde pijler is dat men het begaan van deze zonde meteen laat. Een bijkomend aspect is dat men onrechtmatig verkregen zaken teruggeeft en onrechtvaardig gedrag rechtzet door vergiffenis te vragen aan de betrokken partij. Indien dit niet mogelijk is kan men vergiffenis vragen voor de persoon aan wie onrecht werd aangedaan en liefdadigheid in diens naam schenken. Wanneer Allah oprechtheid bij de dienaar ziet zal Hij de tegenpartij tevreden stellen. Het is verplicht om het berouw niet uit te stellen aangezien dit een zonde op zich is. Een voorgaande spijtbetuiging is niet ongeldig wanneer men hervalt in de zonde, ook al gebeurt dit meerdere keren in een dag. De persoon in kwestie dient dan zijn/haar berouw te hernieuwen. Het berouw van een bekeerling tot de islam over zonden die hij/zij verrichtte voor diens toetreding tot de religie wordt altijd geaccepteerd door Allah. De vriend van Allah (al-walī) is iemand die als hij een zonde begaat na iedere misstap berouw toont. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah houdt zeker van hen die veelvuldig berouw tonen.”[1] Dit beslaat degenen die steeds berouwvol terugkeren tot Allah na het begaan van een zonde. Wanneer Allah een persoon liefheeft zal Hij hem/haar steeds dichter tot Hem brengen. De satan hekelt dan ook de hernieuwing van het berouw van de gelovige enorm. Het wanhopen op de Genade van Allah behoort tot de

Lees verder »

Je ontvangt het direct in je mail !


    Heb even geduld het kan een tel duren.
    Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.