Arabisch alfabet - Quran leren lezen

Inhoud

Wilt u de Qur’an lezen maar kunt u het Arabische schrift niet herkennen en of uitspreken?

Onder begeleiding van een leraar zult u met een speciaal boek in ongeveer 20 lessen het Arabische schrift leren herkennen en uitspreken. We beginnen met het alfabet en snel daarna volgen woorden en dan zinnen. Er is namens het instituut ook een begeleidende app op Android ter ondersteuning.

Na het behalen van deze cursus krijgt u toegang tot overige cursussen zoals Arabisch begrijpend lezen.

Voorvereisten

Geen

Literatuur (zelf aan te schaffen)

Quranisch schrift
Tip: kijk hiervoor naar de app “Quranisch Schrift” via de Google Play store.

Locatie

Man: nog niet bekend
Vrouw: nog niet bekend

Kosten

Er zijn geen kosten aan de lessen verbonden.

Toegang

Open en toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-moslims (c.q. ex-moslims) en mensen van overige stromingen: Bent u een christen of jood, Ahmadiyyah, Selefie, Wahhabi, Shi’it, Sunni, Sufi, of zelfs ex-moslim, of twijfelt u als moslimzijnde aan uw geloof? Voel dan vrij en wees welkom om kennis op te doen.

Mensen die onderwijzen of na afronding verder zullen onderwijzen krijgen voorrang.

Voorwaarden

Van alle studenten wordt geëist dat ze niet meer dan twee lessen in de maand zonder geldig reden afwezig zijn. Anders zal de plek aan een ander toegewezen worden.

De voorwaarde is slechts dat de student(e) zich met inzet studeert, niet voor het wereldse leert, de Tevredenheid van Allah centraal stelt en hetgeen verder overdraagt. Houd er rekening mee dat er een maximum aantal studenten geldt.

Onderwijs aan vrouwen door een man

Er is islamitisch gezien geen restrictie op het onderwijzen van vrouwen door mannen. Ook in Al Azhar geven grote shuyukh en sh. Al-Quraa onderwijs aan vrouwen in de grote Masjid van Al Azhar. Het onderwijzen van vrouwen is een essentiële onderdeel van de islam, omdat de schoot van de moeder de eerste school is. Zouden wij in staat zijn geweest om vrouwen op hoog niveau te onderwijzen dan kan een heel generatie van schriftgeleerden ontstaan.

De enige eis is dat er geen zaken besproken worden buiten de lessen en dit gebeurt met instemming van de naasten, daarnaast moet het onderwijs zodanig geschieden dat slechtdenkenden geen kans krijgen om smaad en laster te plegen.

Wishlist 0
Continue Shopping